26-09-06

INHOUD

1. Belgische overheid informeert niet

2. De Koran ontmaskerd

3. Partijprogramma

4. Waarom mijn kandidatuur?

 

1

 

De overheid in Nederland toont zich opnieuw een betere dan de Belgische in haar kunde van het communiceren met de burger:

zopas stelde zij ten voordele van de bevolking de website

www.crisis.nl voor, waarin omstandig wordt uitgelegd hoe burgers het beste kunnen reageren in geval van een crisis of noodsituatie, vooral met het oog op een eventuele terroristische aanslag. Niet dat dit nieuw is voor onze noorderburen: de bewuste site is gewoon een verbeterde versie van een voorloper die al gemaakt werd in de nasleep van 11 september. En wat doet de Belgische overheid om onze burgers te informeren met betrekking tot dezelfde gevaren? Hoegenaamd niets, lijkt mij... Ik ben dan ook vragende partij om hier dringend verandering in te brengen. De Belgische overheid laat het voorkomen alsof dit land een paradijsje is waar aanslagen gewoonweg ondenkbaar zijn. Niets is minder waar: Brussel, dat mondiaal beschouwd wordt als de "hoofdstad" van het eengemaakte Europa en waar ook het Europese parlement zetelt, het Navo-hoofdkwartier in Evere alsook de aanwezigheid van kernwapens op Kleine Brogel maakt ons landje bijzonder aantrekkelijk voor kandidaat-terroristen. Om nog maar te zwijgen van onze wereldhaven te Antwerpen (behorende tot de top drie van Europa, naast Hamburg en Rotterdam) waar heel wat "explosief materiaal" passeert zoals ontzaglijke hoeveelheden petroleum en aardgas.

Dat wij tot dusver van een terroristisch rampenscenario bespaard zijn gebleven lijkt mij dan ook eerder te wijten aan een gelukkig toeval, als we eerdere aanslagen op Europese bodem in ogenschouw nemen, zoals te Madrid en Londen. Ofschoon de Staatsveiligheid eerder al wees op de toenemende dreiging uit islam-fundamentalistische hoek, lijkt onze overheid eerder een passieve, afwachtende houding aan te nemen en laat zij onze burgers in het ongewisse over eventuele gevolgen en bijpassende (voorzorgs-)maatregelen. Blijkbaar moeten er eerst doden vallen vooraleer de Belgische overheid een behoorlijke informatie-campagne op poten zet die de vergelijking met de gedegen aanpak van buurland Nederland kan doorstaan...

04:05 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-09-06

De Koran ontmaskerd

GECENSUREERD!!!

23:17 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-06

 Partijprogramma

3

 

Mijn persoonlijke programma:

 

1. Kerkasiel en schoolasiel moeten strafbaar worden gesteld.

2. Asielaanvragen moeten behandeld worden in maximaal een maand tijd.

3. Nultolerantie voor antisemitisme en haatzaaierij tegen christenen. Ik wil de verkoop aan banden leggen van met name Islamitische teksten die oproepen tot geweld op joden en andersgelovigen.

4. De wet op de kindermishandeling moet van toepassing worden op ouders die hun kinderen verplichten een hoofddoek te dragen.

5. Permanente drugcontroles met checkpoints in alle Antwerpse treinstations voor aankomende reizigers.

(dankzij snuffelhonden worden reizigers in het bezit van drugs er selectief uitgepikt, gewone reizigers kunnen vlotjes de balie passeren)

6. Pedofielen mogen na hun vrijlating niet meer zelfstandig gaan wonen maar enkel nog in commune-verband om verscherpt toezicht mogelijk te maken. Een andere oplossing: hen een onzichtbare chip inplanten zodat ze ten allen tijde kunnen worden gevolgd door een centrale.

7. Een webcam in ieder gebedshuis (zoals moskee) zodat iedereen langs het internet kan controleren of er tijdens de erediensten geen oproepen tot Jihad of Heilige Oorlog worden gedaan. Geloofsgemeenschappen die hier weigeren vrijwillig aan mee te werken onder het voorwendsel "schending van de privacy" worden hun overheidssubsidies ontnomen, simpel toch? Het kan toch immers niet dat wij met ons belastinggeld religies steunen die mogelijkerwijs geloofsgenoten oproepen om terroristische aanslagen te plegen tegen andersgelovigen of niet gelovigen?

8. Onmiddellijke afschaffing van de wet Lejeune.

9. Om de veiligheid op straat te verhogen wil ik gepensionneerde politie-agenten inschakelen die vrijwillig -al dan niet in uniform- op straat patrouilleren met een werkritme dat ze zelf kiezen. Zij krijgen uiteraard geen salaris doch wel een premie bovenop hun pensioen, in grootte verschillend volgens de ernst van de misdaad zelf die zij helpen oplossen.

10. De Antwerpse stadsparken wil ik laten uitrusten met camera's om bewijzen te kunnen verzamelen tegen plegers van openbare zedenschennis zoals cruisende homo's en pedofielen.

11. De kwetsbaarheid van Antwerpen als mogelijk terroristisch doelwit wil ik aanzienlijk verminderen door de haven (waar heel veel petroleum ligt opgeslagen) veel strenger te beveiligen.

12. Onze jeugd op school wil ik weerbaarder maken tegen geweldenaars door deze jongeren zelfverdedigingstechnieken bij te brengen tijdens de sportlessen.

13. De te hoge huur- en vastgoedprijzen wil ik verminderen door iedere wijk afzonderlijk te laten beoordelen op levenskwaliteit volgens uiteenlopende criteria en de resultaten daarvan open en bloot te publiceren op een website van de Stad Antwerpen.

Kandidaat kopers of huurders kunnen zo -door te verwijzen naar een te lage of slechts gemiddelde quotering- bij verkopers en makelaars lagere prijzen afdwingen.

14. De Stad Antwerpen wil ik verplichten om een tienjarenplan op te stellen voor geplande Openbare Werken en wegenwerken (behoudens onvoorziene dringende herstellingen), vrij te raadplegen op het internet, zodat zelfstandigen die zich ergens nieuw willen gaan vestigen niet langer voor onaangename verrassingen komen te staan.

15. De strengere wapenwet wil ik terugfluiten zodat eerbare burgers opnieuw in staat zullen zijn een vuurwapen te kopen om zich te kunnen verdedigen tegen inbrekers die het gemunt hebben op hun leven en bezittingen.

16. Als eerbetoon aan de Amerikaanse president George Bush die zich dagelijks inspant om zijn land en alle met hem bevriende naties (waaronder het onze) te beschermen tegen laffe terroristische aanvallen zal ik vragen om de Amerikalei om te dopen tot George Bushlei.

17. De rijkelijke subsidies voor plaatselijke holebi-verenigingen wil ik intrekken om dat vele geld beter te besteden aan gratis opvang van kinderen van alleenstaande ouders met een te laag inkomen.

18. Ik zou willen dat de Stad Antwerpen, ter bevordering van de integratie, een affiche-campagne sponsort voor zelfstandigen waarin zij worden opgeroepen om van hun werknemers te eisen dat het op de werkvloer enkel gepast is om onderling Nederlands te spreken en dus geen allochtone talen.

19. De prijs van de huisvuilzakken moet omlaag!

20. Heel veel vreemdelingen verzeilen hier in de illegaliteit door mensenhandelaren die hen zwartwerk aanbieden tegen een hongerloon. Al deze (naar schatting duizenden) illegale Antwerpenaren vormen een acute bedreiging voor de gewone arbeidsmarkt. Daarom wil ik deze maffiosi die rijk worden op de rug van deze arme illegalen belasten met een eenmalige "illegalentaks" van maar liefst tienduizend euro per ontdekte illegaal die zij tewerkstelden. (een aparte stadstaks bovenop de zware overheidsboetes voor illegale tewerkstelling). Op die manier kan het Stadsbestuur genoeg geld inzamelen om op de luchthaven van Deurne vliegtuigen te charteren om deze illegalen terug te sturen naar hun landen van herkomst.

 

21. Degenen die betrapt worden op agressie in het openbaar vervoer (bus, trein, tram, metro enz) wil ik op een zwarte lijst plaatsen zodat zij levenslang kunnen worden uitgesloten van voordelige abonnementsprijzen en andere voordeeltarieven.

 

22.  De eis van een fikse loonsverhoging voor politie, leger, Staatsveiligheid en het volledige justitie-apparaat aangezien deze alsmaar meer voor zwaardere beproevingen komen te staan door toenemende gevaren.

 

23. De invoering van een "computervergunning": alle computers krijgen een registratienummer en wie er een wil moet een vergunning aanvragen, zo kunnen misbruikers uit het verleden (oplichters, pedofielen) worden uitgesloten.

 

 

03:22 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waarom mijn kandidatuur ?

4

Op 8 oktober is het weer zover... de stembusgang. Deze keer kunnen de Antwerpenaren kiezen uit maar liefst 18 verschillende partijen of lijsten, waaronder de lijst PROTEST die ikzelf in het leven riep. Waarom toch?... zal u zich terecht afvragen. Zijn er dan niet reeds partijen genoeg? Inderdaad zijn er partijen te kust en te keur maar helaas dwarsbomen zij allemaal het Vlaams Belang met een cordon sanitair waar de gemiddelde kiezer niet mee gediend is. Want het Vlaams Belang immers is (of liever was, voor de komst van dit PROTEST) de enige partij die daadwerkelijk wil optreden tegen overlast door criminele of onaangepaste vreemdelingen, druggebruik, terrorisme enz. Helaas kijkt die partij ook aan tegen een resem processen vanwege vermeend rascisme waardoor zij in de toekomst kans loopt te worden verboden. PROTEST wil zich daar met haar standpunten niet aan verbranden en formuleert het slimmer: wij zijn niet tegen de vreemdelingen in het algemeen, wel tegen hen die hier criminaliteit bedrijven, drugs dealen, oproepen tot de heilige oorlog tegen het westen enz.

Voor die onruststokers heb ik een pakket staalharde maatregelen uitgedacht die qua aanpak en doeltreffendheid het Vlaams Belang doet verbleken.

Lees hierboven mijn ijzersterke programma en vergewis u van de goede voorstellen die van Antwerpen terug een leefbare stad moeten maken.

02:31 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |