25-01-07

Vlaams Belang zwijgt over aanstoker crisis

Halfweg januari schreef ik in mijn hoedanigheid van oprichter van de lijst PROTEST onderstaande rondzendbrief naar tientallen Vlaams-Belang verkozenen om mijn bezwaren te uiten over elke eventuele samenwerking tussen het VB en de lijst De Decker omdat ik er rotsvast van overtuigd ben dat dergelijk verbond het aangezicht van extreem-rechts in Vlaanderen op termijn veel meer schade zal opleveren dan winst. Jan Lacombe, Vlaams-Belang gemeenteraadslid te Middelkerke reageerde prompt op mijn brief met volgende mail: "Geachte, graag uw protestbrief per email, voor mij is dat handiger om het verder te verspreiden. Als JMD op een lijst komt te staan die te linken is met het VB dan ben ik de langste tijd mandataris geweest. Met Vlaamse groet, Jan." Een en ander had tot gevolg dat heel wat Vlaams Belangers gingen inzien dat ik het bij het rechte eind had en luidop hun ongenoegen over de door de partijtop gewenste komst van De Decker bij de leiders gingen luchten, met Morel op kop. Intussen verzwijgt het driemanschap Vanhecke/Annemans/Dewinter aan de pers dat uitgerekend mijn brief (zie hieronder) de aanleiding was voor de interne twisten die blijven voortduren, ondanks de schijnbare rust en unanimiteit die "zou zijn weergekeerd". Waarom ze mijn interventie verzwijgen? Simpelweg omdat de leiders-troika menen de slimste te zijn en niet kunnen verkroppen dat een kritische buitenstaander als ik terecht bedenkingen formuleert bij hun besluitvorming. Intussen blijf ik van mening dat zij door een alliantie met De Decker aan te gaan de ziel van het VB (en dus daarmee alle goede bedoelingen van de achterban) verkwanselen aan de politieke kwakzalver De Decker die in het verleden al talloze malen heeft verklaard zich af te zetten tegen extreem-rechts. Met De Decker in hun midden zal het niet lang duren vooraleer die een poging zal doen om de partij volledig naar zijn hand te zetten. Slaagt hij daarin niet -tot zijn eigen genoegdoening- dan zal hij geen kans onbenut laten om het VB van binnen uit kapot ta maken, als een perfect "Paard van Troje". Morel heeft overschot van gelijk als zij beweert "dat het stom is om hem een voorkeursbehandeling te gunnen enkel en alleen om te kunnen afrekenen met zijn demonen uit het verleden."

Die enige die hier ooit als triomfator uit tevoorschijn kan komen is Morel zelf, en de talrijke VB-kiezers zullen haar binnenkort op handen dragen omwille van haar profetische inzicht: Met De Decker valt voor het VB geen zaken te doen..."

 

Hieronder de integrale weergave van mijn brief die de interne crisis bij het VB aanzwengelde, tot haar eigen profijt, omdat zo haar defintieve ondergang (na een "duivelspact" met kannibaal De Decker) nog kan worden afgewend, als de achterban, aangevoerd door Morel, haar verstand blijft gebruiken en zich met hand en tand blijft verzetten tegen elke mogelijke samenwerking met JMD:

 

nu mijn brief die ik volgende titel meegaf:

 

"Is Dewinter een politieke hoer?"

 

Geachte Vlaams Belang mandataris,

 

Wij van Protest, de enige echte extreem-rechtse politieke lijst naast het VB (voorlopig enkel actief te Antwerpen terwijl het idee voor een nationale partij steeds verder rijpt), maken ons terecht zorgen over de intenties van jullie voorman Dewinter om Jean-Marie De Decker te overhalen met jullie kartel te vormen. Recent nog zagen wij in "de 7de dag" de krampachtige pogingen van jullie Grote Leider om de eeuwige ruziemaker en egotripper De Decker op te vrijen nadat deze achtereenvolgens bij de VLD en de NVA aan de deur was gezet... Ontpopt Dewinter zich nu tot de grootste politieke hoer, door, ter wille van een paar stemmen meer (dit terwijl wijzelf een leegloop van het VB vermoeden van echte Vlaams Belangers als De Decker zich aan boord zal hijsen), een relatie te willen aangaan met deze ex-judocoach die zich aldoor gedraagt als een olifant in een porseleinkast en in wezen een aartsvijand is van ons gedachtegoed? Lezen we immers de historiek van De Deckers uitspraken in het verleden er op na dankzij internet-archieven die feilloos onthouden dan kunnen we niet anders dan tot deze conclusie komen. Op 10/12/98 zei De Decker in Gazet van Antwerpen bv. "radicaal tegen extreem-rechts te zijn". Op 23/06/04 zei hij: "De opmars van het VB is te wijten aan een geheel van factoren, een daarvan is de PS. Het beste voorbeeld is hun recente wetsvoorstel om een "cordon economique" in te stellen. Het komt er op neer dat Vlaams Blokkers geen overheidsopdrachten meer in de wacht kunnen slepen. Waar is Di Rupo in godsnaam mee bezig? Beseft hij dat hij het VB zo alleen maar groter maakt?..." Met andere woorden: De Decker BETREURT dat het VB dreigt nog groter te worden dankzij volgens hem verkeerde maatregelen van de PS en wrijft hen dat onder de neus... In een interview met "Roze Leeuwen" zei hij: "Ik ben voorstander van het homohuwelijk en wat mij betreft moeten homo- en lesbiennekoppels zo snel mogelijk het recht krijgen om kinderen te adopteren. Ik heb helemaal niets tegen homoseksuelen." Dit druist regelrecht in tegen de Vlaams Belang principes. Met De Decker in een kartel kan het VB er nooit meer voor ijveren om deze afschuwelijke wetten weer ongedaan te maken, wat in andere landen wel staat te gebeuren... (bv. in Nederland met de Christenunie in de nieuwe regering). Ex-VLD partijgenoot Claude Marinower zei over hem na een discussie over de Palestijns-Israelische kwestie: "Hij verklaarde achteraf dat hij waarschijnlijk ook TERRORIST zou worden als hij in de Gazastrook zou wonen. Dat heeft hij nooit teruggenomen, ik zie geen enkele reden om hem nog de hand te schudden." In een interview met "Het Nieuwsblad" naar aanleiding van zijn bezoek aan Dutroux in de gevangenis zei De Decker nog:

"Wie mij kent weet dat het gedachtegoed van het VB het mijne niet is."

"Wie mij kent..." Kent u hem nu voldoende, geachte mandataris? Wij van "PROTEST" hopen dat wij jullie middels dit appel jullie er toe kunnen bewegen Dewinter duidelijk te maken dat zij aan zij met De Decker optreden gelijk staat met politieke zelfmoord... PROTESTEER! samen met de grondlegger van de zuivere extreem-rechtse politieke beweging "PROTEST"...

 

Met de meeste hoogachting,

Olivier Bronselaer,

oprichter lijst Protest.

05:27 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |