21-03-07

CD&V-er Leterme waardeert PROTEST-idee!

Naar aanleiding van de dodelijke steekpartij te Oostende waarbij een jongere een leeftijdsgenoot om het leven bracht, schijnbaar omwille van een geweigerde sigaret, lanceerde Yves Leterme van CD&V een oproep aan de bevolking met het verzoek om hem voorstellen te emailen waarmee de toenemende criminaliteit misschien kan worden teruggedrongen. Deze collectieve brainstorm leverde de Minister-President op enkele dagen tijd meer dan 1500 emails op met uiteenlopende ideeen en suggesties, de ene al wat bruikbaarder dan de andere. Dhr.Leterme en zijn staf selecteerden de beste voor publicatie op zijn persoonlijke website en daaronder bevond zich ook het mijne om gepensionneerde politiemensen met vrijwillige taken te belasten, tevens een idee uit mijn persoonlijke verkiezingsprogramma van 8 oktober 2006 (zie archief rechts, 12 sept.2006, punt 9)

Op zijn website www.yvesleterme.be in het artikel over dat onderwerp ("Vlaanderen reageert massaal op opiniestuk van Yves Leterme") citeert Dhr.Leterme volgend fragment uit mijn email-bericht aan hem:

"Iedereen heeft het altijd over "meer blauw op straat" maar niemand staat er ooit bij stil dat op straat ook heel wat duizenden gepensionneerde agenten in burger rondlopen die zich ook nuttig zouden kunnen maken in de nooit-aflatende strijd tegen geweld en criminaliteit. Waarom zouden zij van de ene dag op de andere de "bevoegdheid" verliezen om ergens tussenbeide te komen? Met al de ervaring die zij hebben zijn zij veel sneller dan gewone burgers in staat om te zien of er ergens een misdaad te gebeuren staat. Daarom zou ik het een goed idee vinden om voor al deze mensen een systeem in het leven te roepen dat hen in staat stelt een premie te ontvangen als door hun tussenkomst een bepaalde misdaad wordt verijdeld." (einde citaat)

 

Als antwoord ontving ik van Dhr.Leterme het bericht dat hij de bruikbaarheid van mijn idee zou laten onderzoeken, met de belofte mij op de hoogte te houden.

We zullen zien... Niettemin wil ik Dhr.Leterme en zijn medewerkers oprecht danken voor deze kennelijke waardering voor het door mij origineel bedachte voorstel.

Als de VB-top denkt dat zij de enigen zijn die dergelijke voorstellen (die tot doel hebben de openbare veiligheid te verhogen) kunnen bedenken en uitwerken dan vergissen ze zich alvast schromelijk...

00:48 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.