14-04-07

"Dialoogdag" Leterme bleek "monoloogdag".

Zeer vereerd voelde ik mij, na door de Minister-President te zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een dialoogdag, in zijn aanwezigheid, samen met zowat 300 andere uitverkorenen. Mijn mail aan Yves Leterme, waarin ik hem een bruikbaar voorstel deed over hoe de criminaliteit eventueel beter kan worden aangepakt (zie archief) werd door medewerkers van de K.U. Leuven geanalyseerd als "waardevol" en daarom werd ik uitgenodigd op een "debat" dat deze morgen, 14 april, plaatsgreep in een zaal van een hogeschool in hartje Brussel, alwaar ik mij begaf. Ik had er zowaar een volle werkdag voor opgeofferd (want ja, ik werk gewoonlijk op zaterdag) en ben mijn werkgever zeer erkentelijk voor de verleende gunst al had ik mij en ook hem -achteraf bekeken- beter al deze moeite bespaard. Spijts alle goede bedoelingen van initiatiefnemer Leterme, die hem in mijn ogen een nog betere kandidaat maakt voor de post van Eerste Minister, gezien zijn betrokkenheid bij alles wat er in de samenleving omgaat, was dit debat een slag in het water. Van een echt debat namelijk was er in de verste verte geen sprake. Ik leefde in de verwachting dat men eindelijk eens de doorsnee burger uitvoerig aan het woord zou laten maar wat werd ingekleed als "dialoogdag" bleek in feite niets anders te zijn dan een "monoloogdag", een aaneenschakeling van voornamelijk op voorhand ingestudeerde meningen van "experten" (uit de media, het onderwijs en het verenigingsleven) waarbij de interactie met het publiek volledig de mist in ging. Het is waar, af en toe kreeg er iemand een micro in de hand gedrukt om een losse mening te verkondigen -op nauwelijks dertig seconden tijd- waarnee die micro jou terstond weer werd ontfutseld, om verdere "dialoog" kennelijk te dwarsbomen. Vervolgens waren er twee opties: of de experts knikten instemmend of weerlegden het gezegde met een vastberadenheid die geen tegenspraak duldde. Dialoogdag? Laat me niet lachen! Opnieuw werd de zogenaamde mondige burger, onder valse voorwendsels naar een verzamelplek gelokt zodat de media een mooi plaatje konden schieten van een "lovenswaardig event", in het ootje genomen en overroepen door de alwetende experten die het hoogste woord voerden en enkel uit waren op het ontvangen van applaus en gratis reklame voor hun eigen "specialiteit". Vooral grappig was de samenvatting die het VTM-nieuws van het hele gebeuren maakte: Zij brachten drie, vier sprekers uit het publiek achtereenvolgens in beeld waarbij (niet lachen aub!) de klank werd uitgezet! ...Tekenend voor de hele sfeer vanmorgen die nochtans beloftevol werd geopend met een inspirerend welkomstwoord van Dhr.Leterme zelf. Ikzelf had het geluk twee keer het woord te mogen voeren en dan ook alleen maar omdat ik koppig spreektijd opeiste. Moeilijk overigens, met 300 kandidaat-sprekers in krap twee uur tijd, pauzes buiten beschouwing gelaten. Stuitend vond ik het antwoord van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, bekend van televisie, op mijn vraag of hij het een goed idee zou vinden om het oude verplichte schooluniform standaard her in te voeren (om het bestaande onderscheid tussen rijke leerlingen en leerlingen die het niet breed hebben zoveel mogelijk uit te wissen, omdat uiterlijk vertoon op school -merkkledij, gadgets- volgens mij bij kinderen een competitiedrang doet ontstaan in de zin van "wat jij allemaal hebt wil ik ook hebben" en dus een bron kan zijn van hebzucht en steelzucht, als opstapje naar criminaliteit. De expert volstond met daarop te antwoorden: "Daar ben ik het volledig mee eens... laten we beginnen met de volwassenen!" zonder dit snerende antwoord ook maar verder toe te lichten. (Alsof ik had gezegd dat ik een tweede "Hitlerjugend" wilde in het leven roepen en hem daarmee had gebruuskeerd?). Dit antwoord getuigde volgens mij van bitter weinig respect (ja, zelfs minachting) voor een vraagsteller die speciaal naar Brussel was gereisd om deel te nemen aan een debat met als werktitel "Geweld eindigt waar respect begint"... Een ijskoude douche noem ik dit en even wist ik niet of we hier werkelijk met de befaamde psychiater te maken hadden of met een nieuwe (mislukte) stand-up comedian? Voortaan ga ik nooit meer in op een uitnodiging om als "gewone burger" in debat te gaan, hoe verleidelijk ook. Om tijdens zo'n debat serieus te worden genomen moet je kennelijk ofwel expert zijn, ofwel politicus. Dan nog liever het laatste... Samenvattend: Een pluim voor initiatiefnemer Leterme, een pluim ook voor de schitterende moderatie maar een "dikke onvoldoende" voor de zelfvoldane experten die zich bedreigd voelden door zoveel mondige burgers tegenover zich (die er misschien een andere mening op na hielden) en ze daarom liever de mond snoerden.

 

Olivier Bronselaer.

22:59 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.