24-04-07

Professor Leuven wil verbod op "rokende ouders": uitstekend advies!

De eeuwige kruisvaarder tegen het ongezonde roken, Professor Blanpain van de KU Leuven, heeft een uitstekende vinding gedaan om nog meer medemensen te behoeden voor de schadelijke gevolgen van het roken. Hij vindt immers dat ouders die roken in de aanwezigheid van hun kinderen, werkstraffen moeten opgelegd krijgen, aangezien ze de gezondheid van hun kroost zo in gevaar brengen, buiten de wil van die kinderen om. Een zeer terechte opmerking en een zeer terechte eis als u het mij vraagt. Mocht het geheel van mij afhangen dan zou ik daarin zelfs nog een stapje verder gaan: Iedere boreling in de kraamkliniek zou moeten worden onderworpen aan een grondig onderzoek van het bloed dat moet worden getest op de aanwezigheid van restjes nicotine, alcohol of andere drugs. Naar verluidt zouden verslaafde ouders deeltjes van deze schadelijke stoffen doorgeven in het bloed en DNA van hun kinderen. Komt er wat aan het licht dan moeten de kinderen tijdelijk worden gescheiden van hun ouders om de politie toe te laten een sociaal onderzoek te voeren naar de toekomstige leefomstandigheden van het kind binnen het gezin. Terzelfdertijd worden de ouders gesanctioneerd met een (lichte) straf en moeten ze een document ondertekenen waarin ze beloven in het vervolg volledig af te zien van alle gebruik, zoniet zullen hun kinderen hen defintief worden ontnomen en geplaatst in een pleeggezin. Dergelijke procedure zou heel veel baat kunnen opleveren voor zowel kinderen als ouders en aangezien geweten is dat de geboorte van een kind voor de meeste mensen een "breekpunt" is in hun leven waarin ze een balans opmaken over verleden en toekomst zou dergelijke tussenkomst van overheidswege op dat moment voor hen zeker een aansporing kunnen zijn om in het vervolg de juiste weg te bewandelen.

...Net terwijl ik dit schrijf bericht het VTM avondjournaal over de jeugdige drugsverslaafde ouders van een overleden baby die er van werden verdacht hun baby te hebben gedood door middel van verwaarlozing. Thans werden ze echter voorwaardelijk vrijgelaten (hoewel de aanklacht blijft) nu aan het licht kwam op welke manier de baby werkelijk stierf: Het kind bleek verslaafd te zijn aan drugs die het destijds binnen kreeg via de moedermelk. Toen de zwaar verslaafde moeder plots overschakelde op flessenmelk stierf de baby ten gevolge van afkickverschijnselen. Dergelijk voorval kan beslist geen alleenstaand geval zijn en toont aan dat mijn voorstel beslist het overdenken waard is voor politici met de juiste bevoegdheden.

22:40 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.