29-10-07

Gezocht: Nordin Ben Allal - tegen beloning !

 UPDATE: Intussen is Ben Allal opgepakt kunnen worden na een overval in Nederland. In het kader van mijn (onderstaande) oproep ontving ik 1 zeer bruikbare tip die aangaf dat Ben Allal zich reeds in Nederland bevond (een tip die zelfs een volledige nummerplaat wist te vermelden, dewelke ik ook doorgaf aan de bevoegde politiediensten). Hoewel de politie de gezochte uiteindelijk kon inrekenen dankzij een mislukte overval, wijst het feit dat dit in Nederland gebeurde er toch op dat mijn tipgever het bij het rechte eind had. Dit toont duidelijk aan dat mijn initiatief wel degelijk zin had en dus voor herhaling vatbaar is. Daarom maak ik bij deze bekend dat ik ook in de toekomst -als zeer gevaarlijke personen in ons land op de vlucht zijn-  dergelijke actie zal hernemen en opnieuw een premie zal uitschrijven voor de tip die de politie tot bij de gezochte crimineel kan leiden. Zo mogelijk (en zo nodig, als arrestatie uitblijft) met hogere bedragen dan de driehonderd euro in dit geval. Met deze acties wil ik de bevolking bewijzen dat "Protest" in het algemeen, en ikzelf in het bijzonder begaan ben met de veiligheid van de burger en... als de burger mij via democratische verkiezingen ooit aan de macht helpt ik alles in het werk zal stellen om ook in die positie normen, waarden en opperste veiligheid in dit land te waarborgen voor ons allen. Deze acties zijn slechts een waarschuwing voor de daadkracht die ik als verkozen politicus aan de dag zal leggen in de strijd tegen drugs, criminaliteit, georganiseerde misdaad, illegaliteit, fundamentalisme en algemene zedenverwildering... Hierbij ook mijn oprechte dank aan de journalisten en de redactie van "Het Nieuwsblad" die mijn oproep ook publiceerden in hun krant.

---------------------------

(niet meer van toepassing:)

Hierbij roep ik alle lezers van deze blog op om uit te kijken naar de voortvluchtige gangster Nordin Ben Allal, die gisteren -zondag 28 oktober- met geweld ontsnapte uit de gevangenis van Ittre, met gebruikmaking van een helikopter en een wapen waarmee hij een cipier gijzelde. Ben Allal is een veelpleger van gewelddadige overvallen -waarbij ook reeds een dode viel- en werd in januari van dit jaar nog veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Ben Allal ontsnapte al vele malen op spectaculaire wijze uit de gevangenis en staat bekend als zeer gevaarlijk: na zijn vlucht in augustus 2004 bijvoorbeeld schoot hij twee agenten neer in Sint-Jans-Molenbeek. Hieronder twee foto's van zijn voorkomen, eenmaal frontaal en eenmaal "en profil". Vergewis u ervan of hij niet in uw omgeving verblijft. Omdat "Protest" deze topcrimineel beschouwt als een gevaar voor de samenleving en deze samenleving tegen hem met alle middelen beschermd dient te worden, loof ik, Olivier Bronselaer, een beloning uit van 300 euro cash voor de gouden tip die kan leiden tot zijn aanhouding. Alle tips welkom op mijn emailadres:

olivierbronselaer@msn.com

Grappenmakers gelieve zich te onthouden: alle tips worden overgemaakt aan de politie. De gegevens van alle tipgevers worden strikt vertrouwelijk behandeld en hun identiteit zal niet openbaar worden gemaakt als zij dat zelf niet verkiezen, noch op deze blog, noch elders.

Bekijk hier de foto's van de gezochte:

large_586746large_54775

02:43 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-07

De kledij van een burgemeester

Iedereen weet intussen dat de volksjongen Patrick Janssens (SP.A) zweert bij een simpele t-shirt als dresscode. Niet alleen 's zomers maar ook hartje winter, als de temperaturen ver onder nul zijn, ontvangt onze o zo bescheiden burgervader op 't Schoon Verdiep tal van hoogwaardigheidsbekleders, gaande van ambassadeurs tot ministers, koningen en presidenten. Ikzelf heb dit altijd respectloos gevonden tegenover de hoge omes die hij in dergelijk plunje moet ontvangen, maar goed, Janssens houdt steeds vol dat die maniakaal volgehouden klederdracht van hem niets te maken heeft met het al dan niet betonen van respect voor voorname gasten.

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik de burgemeester kortelings in het tv-journaal zag opdraven in galakostuum met keurig wit hemd en vlinderdas ter gelegenheid van... het Diamant-congres dat op 15 oktober in de "koekenstad" plaatsvond. De diamant, staat die niet symbool voor een miljardenbusiness? En vond de burgemeester het nu opeens WEL nodig om zeer chique en piekfijn voor de dag te komen, anders dan wanneer hij hoge politici ontvangt? Een vestimentaire knieval voor de platte commercie noem ik dat van de reclamejongen van toen...

diamant

01:38 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De moraal van een burgemeester

Diezelfde burgemeester Janssens ziet het als zijn taak om alle pin-up kalenders en posters te bannen uit de openbare stadsdiensten, inclusief brandweerkazernes, omdat dit onetisch zou zijn. Anderzijds geeft deze moraalridder zijn zegen aan wansmakelijke spektakels als "Navigaytion" en de "Gay Games" om de holebi's op te vrijen. Hetero-erotiek die moet wijken voor de homo-erotiek op bevel van de burgemeester? Raar maar waar!

6a00c2252351328e1d00d09e4c9451be2b-500pi

01:28 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De aftocht van een clown-ambassadeur.

In een memorabel interview van de krant De Morgen met de homofiele ex-ambassadeur te Parijs, P-D Schmidt, ontkent de man dat hij 75.000 euro zou hebben verduisterd om daar een duur feestje mee te organiseren. Aldus Schmidt: "Sorry, met 75.000 euro kun je hier in Parijs geen feestje organiseren." Waarop De Morgen vraagt: "Hoeveel moet dat dan kosten?" Schmidt: "Ongeveer 500.000 euro." (voor degenen die het niet direct beseffen: omgerekend twintig miljoen oude Belgische franken !!!). Moeten we nu lachen of huilen, of allebei?

parijs

01:23 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De uitschuiver van een prinses

In Nederland oogstte Prinses Maxima een storm van protest door tijdens een speech een hulde te brengen aan de multiculturele samenleving met de bewering dat "DE Nederlander niet bestaat"...! Zelfs koningsgezinde verenigingen gingen op hun achterste poten staan van verontwaardiging.

prinses_maxima

01:18 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Nederlandse Hitler

De Nederlandse onderzoeker Leo Adriaenssen, die eind oktober promoveert met een proefschrift over vaderlandse geschiedenis, komt daarin tot de conclusie dat de stamvader der Oranjes en grondlegger van de huidige dynastie, Willem Van Oranje, om de Spaanse bezetter uit zijn land te verdrijven een "tactiek van de verschroeide aarde" toepaste en zich schuldig maakte aan oorlogsmisdaden tegen de eigen bevolking. Op een bepaald moment kwam 70 % van deze bevolking in een streek waar hij de vijand bestreed om het leven door de terreurcampagne van de "vader des vaderlands" en diens zonen, die een uithongeringspolitiek toepasten, waarbij troepen stelselmatig oogsten verwoestten, landerijen onder water zetten en dorpen platbrandden...

Maar vooralsnog blijft enkel Hitler de grote boeman voor ons collectieve geheugen terwijl ironisch genoeg haast ieder land van enige omvang ooit zijn eigen despoot heeft gekend van hetzelfde kaliber, kijken we maar naar Leopold II bijvoorbeeld, of nu ook naar Willem Van Oranje.

(bron informatie: De Morgen).

250px-WilliamOfOrange1580

01:14 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Politie Amsterdam leert bij

Intussen is Nederland niet alleen opgeschrikt door de woorden van de prinses maar ook door een aanval van een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst op een politiebureau waarbij hij twee agenten neerstak met een mes. De agenten konden de agressor gelukkig uitschakelen en daardoor wellicht erger voorkomen maar zijn dood (die hij met zijn drieste optreden overigens zelf uitlokte) is voor de plaatselijke allochtone gemeenschap wel voldoende aanleiding om iedere nacht opnieuw auto's van onschuldige bewoners in brand te steken, naar het voorbeeld van de rellen in Parijs die bijna een burgeroorlog ontketenden. De aanstokers betichten de politie van rascisme, ofschoon de gedode Marokkaan duidelijk een mislukte aanslag beraamde en connecties had met de radicaal-islamitische Hofstadt-groep.

politie_04

01:05 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-10-07

Goedlachse Leyers steeds somberder op zijn reis.

Intussen ook gekeken naar afleveringen 2, 3 en 4 van de onderhoudende docu-reeks van Jan Leyers op Canvas? Zo ja, dan had u in aflevering 2 bijvoorbeeld kunnen zien hoe onze onschuldige reportagemaker in Marokko constant op de hielen gezeten werd door een geheim agent (voor de aardigheid "gids" genoemd) die hem voortdurend bespiedde bij zijn bezoeken aan en gesprekken met leden van de plaatselijke bevolking en ook eigenmachtig besliste hoelang die mochten duren...

In aflevering 3 dan weer getuigde een Algerijn over een wet die de overheid van zijn land twee jaar geleden had ingevoerd en die bepaalde dat geen enkele islamiet mocht worden bekeerd tot een andere godsdienst zoals het christendom. Wie dat wel deed, riskeerde een zware gevangenisstraf en een hoge geldboete.

In aflevering 4 tenslotte had Leyers een onderhoud met een bisschop van de koptische kerk van Egypte die bezwoer dat hij recent de minister van binnenlandse zaken in een gezaghebbende krant hoorde verklaren dat Egyptische moslims die zich tot een ander geloof lieten bekeren met de dood dienden te worden bestraft...

Benieuwd wat Leyers nog allemaal gaat optekenen vooraleer hij Mekka bereikt...

Jan Leyers

23:37 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-07

Wat aangevangen met Hans Van Temsche?

Het is waar dat de islamisten moeten worden afgestopt, het is waar dat terroristen zelf de dood verdienen, het is waar dat een immigratiestop hard nodig is om het wankele evenwicht in onze maatschappij niet verder te verstoren, maar om daartoe -zoals Hans Van Temsche deed- met een geweer de straat op te trekken en lukraak allochtonen neer te schieten (met een onschuldig kindje op de koop toe als dodelijk slachtoffer, notabene blank) vind ook ik te ver gaan en vanzelfsprekend crimineel. Ik heb dan ook geen goed woord over voor de daden van dit schepsel, maar evenmin een goed woord over voor hoe de overheid hier mee omgaat. Een overheid die zelfs toelaat dat de dader achteraf in zijn cel zit te niksen met het spelen van gewelddadige videospelletjes waarbij hij zich moet verplaatsen in een actieheld die zoveel mogelijk tegenstanders moet neerschieten... Is die overheid die daar zo op reageert dan in wezen niet even crimineel als de dader zelf? Ik zou durven stellen van wel! Voor lieden als Hans Van Temsche, Marc Dutroux, Michel Fourniret en consoorten bestaat er mijn inziens maar 1 passende straf: levenslange dwangarbeid tot de dood er op volgt, met alleen maar sober voedsel en zonder enige gelegenheid tot vermaak. Met dwangarbeid bedoel ik dan niet schoenen lappen of doosjes vouwen in een comfortabel werkatelier maar noeste arbeid zoals mijnbouw of het aanleggen van transportwegen, waarbij de delinkwenten gebonden zijn aan handen en voeten met zware kettingen, naar het voorbeeld van de "chain gang" in Amerikaanse staatsgevangenissen. Mijn oude idee om alle zwaargestraften in Europa naar Groenland te deporteren waar dergelijke arbeid kan plaatsvinden blijft nog steeds toepasbaar... Aan de gepensionneerde Assisen-rechter Van Fraechem die op het VTM nieuws kwam vertellen dat mensen als Van Temsche een tweede kans verdienen zou ik het volgende willen zeggen: "Als het van mij afhing zou u geen tweede kans meer krijgen om voor de televisie uw zegje te doen en met dergelijk misplaatst medelijden voor deze moordenaar buiten categorie een miljoenenpubliek voor het hoofd te stoten..."

DA_arpaiochaingang

02:23 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cameratoezicht in elke moskee dichterbij dan ooit!

Tijdens de gemeenteraadsverkizingen van oktober 2006 werd ik nog door vriend en vijand bespot omwille van sommige van mijn eisen die door velen worden bestempeld als onrealiseerbaar en te vergaand. Zo had ik als eerste geopperd om iedere moskee van Antwerpen, ter verhoging van de algemene veiligheid, te voorzien van een webcamera, zodat ten allen tijde kan worden nagegaan of er geen imams zijn die hun geloofsgenoten oproepen tot een "heilige oorlog" tegen de modale burgers. Een omstreden idee dat een behoorlijk stapje verder ging dan wat het VB toen aandurfde. Termen als "discriminerend" en "dictatoriaal" werden mij rond de oren geslingerd en hier en daar steigerden mensen die uitriepen dat ik rijp was voor het gesticht... Intussen word ik echter in mijn visie bijgetreden door de actuele anti-islamisering campagne van het VB, dat nu ook hier op aanstuurt door te eisen dat men de controles op wat in de moskee wordt verkondigd opvoert. Daar is goede reden toe, nu de Staatsveiligheid zelf heeft bekendgemaakt dat ons landje van melk en honing duizenden veteranen telt van "heilige oorlogen" en tal van slapende terrorisme-cellen die elk ogenblik kunnen ontwaken om bikkelhard toe te slaan. Maar de grootste rechtvaardiging voor mijn eis tot meer camera toezicht staat simpelweg te lezen in het boek "Islamisten en naivisten: een aanklacht" van de Deense journalisten Karen Jespersen en Ralf Pittelkow (uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2007, pagina 137:)

"En bijna de helft (49 procent) van de Britse moslims is van mening dat het acceptabel is om met camera's in de gaten te houden wat er in de moskeeen verkondigd wordt."

Zozo... bijna de helft van de moslims is zelf vragende partij hiervoor, althans in het Verenigd Koninkrijk... Wie ook alweer formuleerde krankzinnige voorstellen?

bild42imam

01:59 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Homofiele wereldster in opspraak voor bezit kinderporno

De Britse politie opende zonet een onderzoek naar de beroemde popster Elton John (bekend van hits als "Nikita" en "Candle in the wind") op verdenking van het bezit van kinderporno. De flamboyante zanger heeft een prive-collectie kunstfoto's die hij uitleent aan musea her en der om publiekelijk tentoongesteld te worden. Tot zover geen vuiltje aan de lucht ware het niet dat 1 van die foto's zeer comprommiterend is: Hij toont een volledig naakt meisje van omstreeks acht jaar oud -gehurkt in spreidstand- dat zich heupwiegend beweegt tussen de benen van een ander meisje in dezelfde leeftijdscategorie. De homofiele zanger is totaal verbijsterd over de heisa rond deze zaak en doet alsof zijn neus bloedt: Het is, volgens zijn uitleg, gewoon een kunstfoto gemaakt door een kunstfotograaf die notabene al vele malen in een tentoonstelling is vertoond zonder dat ook maar iemand er aanstoot aan nam, tot de Britse zedenpolitie er lucht van kreeg welteverstaan... Op het ogenblik van publicatie van dit bericht is de foto nog te zien op de nieuwspagina's van de Gay Krant website (de blote vagina van het meisje heeft men passend aan het zicht onttrokken) en zo te oordelen kan de originele foto welzeker als zijnde pornografisch worden opgevat. De beroemde status van Elton John (ooit boezemvriend van wijlen Prinses Diana) mag wat mij betreft geen dekmantel zijn voor het openlijk promoten van kinderpornografie. Krijgt ongetwijfeld nog een staartje...314376

01:43 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De weg naar Mekka (1)

Afgelopen week zag ik de eerste aflevering van Jan Leyers tiendelige documentaire reeks "De weg naar Mekka", iedere vrijdagavond te zien op Canvas (met herhaling op maandagavond laat). Een absolute aanrader!

Het is de weergave van Leyers reis van Cordoba tot Mekka, het kloppend hart van de Islam, het traject -in omgekeerde richting- dat de Moren volgden in hun veroveringstochten naar het Westen. Een Spanjaard, bekeerd tot de Islam, wist Leyers fijntjes te vertellen dat alle aardbewoners van bij hun geboorte reeds eigenlijk moslim zijn, ze weten het alleen nog niet allemaal... "Dus ikzelf ben ook een moslim?" vroeg Leyers verbluft. "Ja natuurlijk, net zoals Jezus ook een moslim was en dus geen christen. Het woord moslim (Arabisch) betekent immers: "onderworpen aan God" en vermits we dat allen zijn", zo redeneerde de Spanjaard verder, "zijn we allemaal moslim!"

Eigenlijk wilde deze islamiet ons duidelijk maken dat we ons maar beter kunnen voorbereiden op een (verplichte?) bekering tot de Islam en dat we dus beter konden ophouden met onszelf ofwel christen, jood of atheist te noemen, we zijn immers allemaal moslims, of we dat nu willen of niet! Alweer een knap staaltje dus van de dwang waarmee moslims kennelijk niet-moslims hun religie willen opleggen en de idiote voorstelling die ze zich van hun utopie maken. Op de boot van Gibraltar naar Casablanca sprak Leyers een Marokkaan met beduidend meer zin voor realisme: "Ik heb lang in uw land gewoond", zei hij, "en besloot nu terug te gaan naar mijn geboorteland." "Hoezo, had je het bij ons niet goed dan?" vroeg Leyers. "Nee", antwoordde de Marokkaan, ik zat er in de gevangenis!" (Waarvoor zei hij niet, voor terrorisme misschien, of een rist woninginbraken?). En toen zei hij, als was hij een visionair: "Ik voorspel dat ze binnen enkele jaren al mijn volksgenoten uit Europa zullen verdrijven..."

masjidalharamMecca_big

In Marokko zelf aangekomen maakte Leyers kennis met de schijnheiligheid der islamieten die doorgaans zo hoog opgeven van hun vroomheid: Zoals eenieder weet mogen jongeren met elkaar geen seks hebben vooraleer het tot een huwelijk is gekomen. Maar daar hebben de jonge islamieten die hun lusten niet kunnen bedwingen een slimme truuk op gevonden: In groten getale ensceneren ze een huwelijk met het lustobject van hun keuze -met de medewerking van valse getuigen en al- en houden ze het meisje vervolgens voor dat het hebben van seks nu is toegestaan, in naam van Allah en zijn profeet Mohammed, ze zijn nu immers in de echt verbonden... Als de meisjes er dan eindelijk achter komen dat ze een onwettig huwelijk aangingen zijn ze intussen talloze keren misbruikt geweest en meestal zwanger. De vele kinderen die uit deze kortstondige romances voortkomen groeien op zonder vader en de soms piepjonge moeders krijgen het etiket "hoer" opgekleefd en moeten worden opgevangen in tehuizen, verstoten als ze worden door hun familie die zij immers "tot schande brachten". Het zegt veel over de positie van de vrouw in de islamwereld, die ondergeschikt wordt geacht aan die van de man.

Tot slot confronteerde Leyers een moslim-fundamentaliste met zijn opmerking dat de vrouw bij hen toch minderwaardig is aan de man als je afgaat op wat in de Koran staat, namelijk dat elke moslim het recht heeft om met vier vrouwen gelijktijdig getrouwd te zijn. "En andersom is verboden", vroeg Leyers, "een vrouw die samenleeft met vier mannen?" "Dat ligt voor de hand", beaamde de fundamentaliste, "dat zou dan toch een hoer moeten zijn?" (Waarmee ze meteen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in haar cultuur toegaf: een vrouw met vier mannen is pervers, een man met vier vrouwen niet en is gewoon godsvruchtig?) "Dus u zou er mee instemmen indien uw dochter de vierde vrouw zou worden van een moslim?" vroeg Leyers vrijpostig. "Ik zou het niet fijn vinden", zei de fundamentaliste, "maar zou het ook niet kunnen afkeuren, het staat immers in de koran. En bovendien: mijn dochter heeft altijd het recht om te weigeren, ze is niet verplicht om te trouwen met eender wie..."

Jaja, dat zal wel, denk ik dan, dus het verhaal van het uithuwelijken is totaal uit de lucht gegrepen? Als ik dat zo allemaal aanhoor, denk ik dat de islam als dwangmatige godsdienst toch vroeg of laat het onderspit zal moeten delven en zal afbrokkelen, uiteindelijk niet door toedoen van de legers van Amerika of de NAVO of door een of ander mirakel, maar gewoon door de massale opstand der moslim vrouwen die eens deze onzin niet langer meer zullen willen pikken... Puik werk Leyers, op naar de tweede aflevering!

01:24 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |