30-11-07

Protest klaagt Stad Oostende aan bij Gouverneur

Protest klaagt de Stad Oostende aan nadat die toestond dat de asse van Maurice Bejart op het strand werd verstrooid. In dit verband richtte de voorzitter een klachtenbrief aan de Gouverneur van West-Vlaanderen die verstuurd werd op vandaag 30 november. Hierna de integrale inhoud van de bewuste brief:

Geachte heer Gouverneur,

Onlangs kwam de beroemde ballet-choreograaf Maurice Bejart te overlijden; het was zijn laatste wens dat zijn asse zou worden uitgestrooid op het strand van Oostende. De media evenwel gaven te verstaan dat zoiets uitgesloten was omdat zulks bij wet verboden is.

Dat was echter buiten het S.P.A. stadsbestuur gerekend: Op 28 november laatstleden verkondigde de S.P.A. schepen bevoegd voor begraafplaatsen, mevr. Vanessa Vens, openlijk op het televisiejournaal dat zij op de hoogte was van de ongewone wens en dat zij die bij uitzondering zou toelaten. Letterlijk verklaarde zij: "Dat Oostende er geen belang bij heeft deze wens te verhinderen; dat zij ervan op de hoogte was dat de nabestaanden van Bejart vanuit Zwitserland onderweg waren naar Oostende met de urne om de wens ten uitvoer te brengen en dat zij als stadsbestuur een oogje dicht zouden knijpen en er zeker geen agenten zouden op afsturen om proces-verbaal op te stellen."

Zelf politiek actief zijnde, als kandidaat bij de verkiezingen, vind ik het ongehoord dat een schepen in functie publiekelijk verkondigt een inbreuk op de wet te zullen toestaan, kennelijk met instemming van de burgemeester en het voltallige schepencollege. Ook al staan de verdiensten en de beroemdheid van Dhr. Bejart buiten kijf, klasse-justitie is uit den boze evenals vriendjespolitiek op voorspraak van politici. Waarom mag voor Bejart wel geschieden wat voor andereren verboden is? Moest het de asse zijn van een Prins of een Koning dan zou waarschijnlijk de helft van het land op haar achterste poten staan, de media en diverse politici op kop, nu doet iedereen alsof de neus bloedt, vermoedelijk omdat Bejart gezien wordt als "populair" en men schrik heeft om stemmen te verliezen bij de verkiezingen als men hiertegen protesteert. Voor mij echter blijft de wet de wet, in alle omstandigheden, en men heeft mij altijd verteld dat die voor iedereen gelijk hoort te zijn. Of is het omdat Bejart bij leven een notoir homoseksueel was en de Stad Oostende zich wil profileren als holebi-vriendelijke badstad, bij wijze van marketingstunt?

Bovendien vind ik dit een kaakslag voor alle andere -gewone- burgers wiens wens het eveneens zou zijn de asse van overledenen daar uit te strooien maar die onvermijdelijk zouden stuiten op een (terecht) verbod dat hopelijk van kracht zal blijven als het van mij afhangt. Dat tussen de zandkorrels van het Oostendse strand waar bij goed weer mensen liggen te zonnebaden en kinderen zandkastelen bouwen thans ook menselijke resten van gecremeerden liggen, is voor mij en allicht vele andere medemensen een lugubere gedachte. Terwijl de Stad Oostende het laat uitschijnen dat deze eenmalige gunst "een mooi gebaar" is komt het mij voor dat het integendeel het kusttoerisme ernstige schade kan toebrengen wanneer toeristen dit te horen krijgen.

Ondergetekende vind dan ook dat de betrokken schepen door op televisie manifest te verklaren dat zij deze inbreuk op de wetgeving zou goedkeuren, haar boekje als politicus ver te buiten is gegaan. Bij deze verzoek ik U, geachte heer Gouverneur, in uw hoedanigheid van toezichthouder op het strikte naleven van wetten bepaald door de overheid, om tegen de schepen disciplinaire maatregelen te treffen en te eisen dat de overtreders van de wet, die bij het stadsbestuur bekend staan omdat zij daar hun verzoek hebben ingediend, alsnog worden vervolgd. In de verwachting dat aan deze brief gevolg wordt gegeven, geachte heer Gouverneur, heb ik hem ook als "open brief" gepubliceerd op mijn website.

In afwachting van Uw gewaardeerde antwoord,

Met bijzondere hoogachting,

Olivier Bronselaer, voorzitter Protest.

bejart-maurice-cp-3291896

"verstrooid" op het strand van Oostende.

01:21 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.