01-12-07

Oproep tot getuigen i.v.m. vermeende heiligheid Mohammed

Terwijl we uit de Bijbel en daarbuiten tientallen getuigenissen kennen van mensen die elk apart in hun verklaringen en geschriften de goddelijke status van Jezus Christus hebben bewezen (bv. Maria die bezoek kreeg van de aartsengel die haar verwittigde dat ze zwanger was van een kind van God, de wonderen die Jezus zelf vervolgens bedreef: de wonderbaarlijke visvangst, de genezing van lammen en blinden, het lopen over water, de opwekking van doden, de verrijzenis etc, etc...) is er bij mijn weten GEEN ENKEL historisch feit dat enigszins verwijst naar een bovennatuurlijke, laat staan goddelijke status van degene die zich Mohammed noemde en in feite niets anders was dan een krijgsheer met een harem aan vrouwen, met als jongste uitverkorene een zesjarig meisje. Ik las zowel de koran en de biografie van Mohammed en daaruit heb ik kunnen opmaken dat hij een zwaardvechter was die bloedige oorlogen uitvocht met andere stammen en daarbij min of meer als "The Godfather" van zijn regio tevoorschijn kwam. Maar ook al ben je een almachtige GODfather, dan nog heb je evenveel affiniteit met God als destijds ene Al Copone die de scepter zwaaide in Chicago bijvoorbeeld. Nu... Godfather Mohammed kreeg op een gegeven moment wel de geniale ingeving om zijn volk diets te maken dat hij de Koran in zijn oor kreeg gefluisterd door God zelve vanuit de hemel en dat het zijn, Mohammed's , taak was om die koran door te geven aan al zijn navolgers. Die koran lijkt overigens op een magere kopie van de thora plus het Nieuwe Testament, enkel met dat verschil dat de lezers MOETEN beseffen dat de laatste profeet Mohammed is (en dus niet Mozes of Jezus) en dat Mohammed heeft bepaald dat men de religie (lees: de islam die het christen- en jodendom ondergeschikt maakt) moet verspreiden te vuur en te zwaard. Al wie zich daartegen verzet (toen, nu en in de toekomst) is een ketter en mag (nee: moet) dus dood. De onderliggende boodschap is: bekeer je tot de Islam -de leer van Mohammed- of... sterf! Deze analyse van Mohammed, de koran en de Islam zal onze vriend Geert Wilders denk ik binnenkort ook brengen in zijn nu al ophefmakende film en ik wens hem daarbij veel succes toe. Om terug te keren naar mijn uitgangspunt: Kort samengevat was Mohammed niets meer of minder dan een machtsbelust stamhoofd wiens enige verdienste (?) het was om slaven vrij te kopen zodat ze konden ingelijfd worden in zijn prive-militie met als bedoeling zoveel mogelijk gebieden te veroveren. In deze verschilt de bejubelde Mohammed niets van die andere "Godfather" die we iets beter hebben gekend: de despotische Saddam Hoessein van Irak. Toen hij stierf zou Mohammed wel op een paard naar de hemel zijn opgestegen maar zo'n zaken hebben de schrijvers van de sprookjes van 1001 nachten ook wel verzonnen ongetwijfeld maar tijdgenoten die getuigenis kunnen afleggen over de wonderbaarlijke wapenfeiten van Mohammed zaliger? Nee, ik denk niet dat die er zijn... Let op: ikzelf ben een overtuigd gelovige, ik geloof in het bestaan van Jezus, in zijn wonderen en wederopstanding, ook al omdat deze zaken overvloedig bewezen werden door tijdgenoten (zowel afhankelijke als onafhankelijke) en ik zou nooit met mohammed durven spotten indien ik het aanvoelen had dat hij een echte "profeet" of zendeling van God zou zijn, maar nee: als ik de levens van hem en Jezus (die moedig voor onze zonden aan het Kruis is gestorven) naast elkaar leg dan kom ik spijtig genoeg tot de vaststelling dat Mohammed waarschijnlijk niets meer was dan een "schijnprofeet" (een eigentijdse Bhagwan/Osho), een ordinaire oplichter die er in geslaagd is ontelbare mensen in zijn "heiligheid" te laten geloven tot op heden terwijl hij er bij leven enkel op uit was om dankzij bloedvergieten zoveel mogelijk gebieden en oasen in te palmen, en daardoor ook zijn harem te vergroten. Ik kan het bij het verkeerde eind hebben maar goed, vandaar mijn dringende oproep aan de moslim-lezers van deze blog: overtuig mij van de "heiligheid" van jullie Profeet aub. Leg mij uit wat hij zoal aan wonderbaarlijke en stichtende dingen in zijn leven heeft ondernomen die hem ONMISKENBAAR -zoals Jezus- tot een afgezant van God maken. Elk zinnig antwoord beloof ik op deze blog te publiceren tot lering en vermaak van mijn lezers!

LEGO%20Mohammed

een satirische voorstelling van Mohammed in de nasleep van de "cartoonrellen"

23:34 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.