28-02-08

UITSPRAAK VAN DE EEUW

Hier een revolutionaire uitspraak om voor altijd te onthouden, opgetekend uit de mond van de o zo brave burgemeester Patrick Janssens, zelfverklaard vijand van het fascisme, tijdens een interview met de "Gazet van Antwerpen":

"Het politieke spel in de gemeenteraad vormt vaak een grote hindernis om dingen te bereiken. Ik wil niet pleiten voor de afschaffing, maar de zaken zouden sneller vooruitgaan."

patrick_janssens

14:06 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voorbeeldige moslims moorden...

Amerika heeft ontdekt dat leden van Al Qaida op een internetforum hebben opgeroepen om Geert Wilders te vermoorden naar aanleiding van zijn (nog niet uitgebrachte) anti-islam film. In de "fatwa" staat te lezen dat Wilders' keel moet worden doorgesneden. Tegelijk wordt Mohammed B. (die filmmaker Theo Van Gogh op straat op klaarlichte dag afslachtte door een zwaard in zijn borst te planten) geprezen als "een voorbeeldige moslim" die "zijn taak correct heeft volbracht". Kortom: wil je een voorbeeldige moslim zijn dan moet je aan het moorden slaan!

13:56 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-02-08

CITAAT

"Ik ben er zeker van dat wij (de Republikeinen, met name John Mc Cain) de komende presidentsverkiezingen gaan winnen en dat wij in het Witte Huis gaan blijven"

aldus huidig President George Bush in een recente televisietoespraak. Protest hoopt dit met hem!

bush

20:29 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

CITAAT VAN DE WEEK

"Een optimist is een pessimist die nog niet over alle informatie beschikt."

aldus filmmaker Jan Verheyen in "De Laatste Show" van maandag 25 februari 2008.

14:19 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gouverneur West-Vlaanderen geeft Protest gelijk

Eerder berichtte ik op deze site dat ik klacht had ingediend bij de West-Vlaamse gouverneur Paul Breyne tegen de Oostendse schepen Vens (zie archief rechterkolom dd 30-11-2007) die had verklaard "een oogje te zullen dichtknijpen indien de familie van de overleden choreograaf Maurice Bejart zijn as zou gaan uitstrooien op het strand van Oostende." Als voorzitter van Protest kan in mij niet verzoenen met deze uitspraak omdat ik vind dat de wetten niet toelaten dat iemand een voorkeursbehandeling krijgt, vandaar mijn klacht. Thans ontving ik van de Gouverneur een antwoord per brief waarin hij erkent dat de betrokken Schepen zich niet naar de wet voegde en daarvoor een berisping kreeg.

 

00:25 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

En de Oscar gaat naar... Geert Wilders?

Al geruime tijd kondigt Geert Wilders aan dat hij een kortfilm van 10 minuten zou gaan lanceren waarin hij bewijst dat de Islam een kwaardaardige godsdienst is gebaseerd op een haatzaaiend boek, de Koran, die hij vergelijkt met "Mein Kampf". Op die film is het nog steeds wachten. Ofwel durft hij het niet aan deze uit te zenden zonder voldoende zelfcensuur, ofwel vind hij geen kanaal dat bereidt is hem te vertonen, ofwel oefent men van alle kanten druk op hem uit om het vooral niet te voltooien. (Zo heeft Iran al laten weten dat indien de Nederlandse overheid de politicus geen verbod oplegt op het vertonen van de film, zij alle handelsbetrekkingen met het land zal opzeggen). Intussen zijn de geviseerde moslims niet bij de pakken blijven zitten en hebben zij reeds een "tegenfilm" in elkaar geflanst die 30 minuten duurt en de verwachte film van Wilders qua lengte dus fors voorbijsteekt, alweer een bewijs dat zij superieur aan ons willen zijn en steeds het hoogste woord willen voeren... Bekijk de film via deze link: http://www.mtnl.nl Een van de makers speelt in de film de rol van iemand die Wilders (tevergeefs) wil strikken voor een gesprek. Het grootste deel van de tijd speelt hij die rol met een bivakmuts over zijn hoofd, wat (gewild?) nogal intimiderend overkomt. Omdat hij met Wilders geen afspraak kan maken spreekt hij met een aantal buurtbewoners alsook met een psychiater. Daarbij suggereert men (in het wilde weg) dat Wilders' islamofobie waarschijnlijk te wijten is aan een dramatisch voorval uit zijn jeugd -een allochtoon zou een vriendinnetje van hem hebben afgepakt- wat op een bijzonder cynische manier voorbijgaat aan de werkelijke, gefundeerde reden voor Wilders' vijandige houding: een gezonde Europese reflex op een godsdienstfenomeen dat uit is op dominantie, verovering en onderwerping. Wie benieuwd is naar de verdere inhoud moet zeker kijken, klik hier: http://www.mtnl.nl

06817ec968786dc0d7fd9715a80bc0e1

00:15 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-02-08

Homo's veroorzaken aardbevingen volgens Israeli's

In Israel is het aantal aardbevingen in opgaande lijn en conservatieven hebben vastgesteld dat dit verontrustende fenomeen samengaat met de toenemende tolerantie in het land tegenover holebi's. Omdat er ergens in de Bijbel staat dat God de aarde zal doen schudden zolang mensen zich bezondigen aan het praktiseren van tegennatuurlijke liefde denken de strenggelovigen dat de homo's schuld hebben aan de aardbevingen. In ons land, waar het homohuwelijk en de adoptie van weesjes door homo's sedert enkele jaren bij wet is toegestaan, valt er de laatste jaren een opvallende toename van het aantal verwoestende overstromingen en windhozen waar te nemen. Helaas kunnen wij niet aantonen dat er een verband bestaat tussen de twee...

Earthquake%20bldgs

23:58 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Moslimexecutieve kapt ermee (noodgedwongen)

Na jaren van wanbeheer en verduistering van gelden houdt de Moslimexecutieve (de raad die Moslims -Turken en Marokkanen- in ons land dient te vertegenwoordigen) het voor bekeken. De raad laat voor onze hardwerkende belastingbetalers een diepe financiele put achter, geld dat is verkwist of opgegaan in rook...

23:53 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Boon: een pervert met schrijftalent

Zou Marc Dutroux morgen op handen worden gedragen of strafvermindering krijgen indien zou blijken dat hij prachtig proza kan schrijven of ontroerende gedichten? Ik denk -en hoop- van niet! Een schrijver die een leven lang elke dag onverdroten alle pornografische prentjes uitknipt en bijhoudt die hij ook maar onder ogen krijgt (gaande van een ontblote borst tot ranzige foto's uit onzedige magazines van kennelijk minderjarige meisjes die worden verkracht) is in mijn ogen even ziekelijk als Dutroux en consoorten. Het enige verschil met Dutroux is dat Boon goed kon schrijven en (voor zover wij weten) geen moorden of ontvoeringen heeft gepleegd, voor het overige zijn er voldoende overeenkomsten. Dat leren ons tenminste Boon's onthullende dagboeken. Enkele jaren terug kocht ik uit nieuwsgierigheid naar het zo geroemde genie van Boon een deeltje daarvan bij De Slegte, dat daar toen te koop lag voor een habbekrats. Nog steeds beklaag ik mij die miskoop: bladzijden lange bespiegelingen over schoolgaande meisjes die hij bijvoorbeeld aanklampte op de trein op weg naar zijn werk, waar hij naar eigen zeggen vervolgens van droomde, zowel 's nachts als overdag. De combinatie van deze bladzijden met de duizenden pikante foto's van jonge meisjes die Boon in de loop der jaren (als getrouwde man notabene) als een schat bij hem thuis archiveerde duidt op een ongezonde fascinatie. Mij hoeft men anderzijds geen bekrompenheid te verwijten, ikzelf ben als dertiger al eens verliefd geweest op een vrouw van twintig. En ik vind het bovendien geen probleem indien hetero-koppels met een groot leeftijdsverschil een (intieme) relatie hebben, zolang men maar meerderjarig is en een en ander gebaseerd is op wederzijdse affectie zonder dwang. Er is echter een wezenlijk verschil tussen oprechte liefde en pornografie, de fixatie op jongeren louter voor het blussen van dierlijke lustgevoelens. In deze laatste categorie horen wij Boon -hoe getalenteerd hij als schrijver ook moge zijn- zonder meer onder te brengen. Ik vind het dan ook stuitend en ondenkbaar dat men deze wansmakelijke fotocollectie van Boon (die geen enkel verband houdt met literatuur) te etaleren in een museum dat bovendien toegankelijk is voor kinderen. Overigens is het onbegrijpelijk dat een burgemeester die eerst aanstoot nam aan een onschuldige pin-up poster in een brandweerkazerne (en die liet verbieden) opeens gaat beweren geen last te hebben van een expositie van een enorme reeks foto's van naakte meisjes -waarvan men vaak niet met zekerheid kan zeggen of ze meerderjarig zijn- en vaak niet alleen bloot maar ook nog eens copulerend, in een museum, betaald en onderhouden met ons zuurverdiende belastingsgeld. Ik heb eens gelezen dat schrijvers die zich teveel inlaten met pornografie (bijvoorbeeld Boon en Hugo Claus) wegens een gebrek aan opvoedkundige waarde geen schijn van kans maken op het verkrijgen van de Nobelprijs voor Literatuur. Het Nobelprijs Comite dat beslist over toekenning van de prijs heeft haar huiswerk dus steeds goed gemaakt. Geheel terecht, lijkt mij...

boonkrapuulA

23:50 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-02-08

Boodschap aan Yves Leterme

Olivier Bronselaer wenst namens Protest Dhr. Yves Leterme een spoedig herstel toe, dit ondanks het feit dat hij geneigd is te blijven samenwerken met Bart Dewever.

20070416212044

23:24 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-02-08

Gedragscode Protest van kracht.

Onze partij heeft recent een gedragscode ingevoerd die door eenieder die op een lijst van Protest wil functioneren als kandidaat-politicus, vooraf  ondertekend dient te worden. Wie deze regels vervolgens schendt wordt direct weer van de lijst geschrapt en kan uiteraard ook geen deel meer uitmaken van Protest. Hiermee komen wij onder andere tegemoet aan de Joodse Gemeenschap die terecht van politieke partijen eist dat antisemitische gevoelens geen plaats mogen hebben bij de politieke werking. Hieronder volledigheidshalve de inhoud der gedragscode:

                               GEDRAGSCODE

       bindend voor politieke activisten van Protest

Ondergetekende, de genaamde................., die voorkomt op een lijst van Protest, als politicus of kandidaat-politicus, verklaart onderstaande gedragsregels op voorspraak van de voorzitter van Protest zichzelf te zullen opleggen en na te leven en er zich bewust van te zijn dat ingeval hij/zij 1 dezer voorschriften schendt, hij/zij daarvoor zal worden gestraft met onmiddellijke verwijdering uit de partij en schrapping van zijn/haar naam van de lijst. Ondergetekende verklaart:

1) Geen antisemitische of anti-katholieke uitspraken, daden of acties te verrichten.

2) Geen racistische uitspraken of handelingen te doen en uitsluitend kritiek te leveren op islam en allochtonen in reactie op woorden en/of daden die er op gericht zijn de westerse democratie te ondermijnen en/of onze joods-christelijke religies en tradities buitenspel te zetten ten voordele van een wetgevende moslimstaat. De tegenstander veeleer te zullen betitelen met "islamist" (een islamiet die er voor ijvert dat alle democratische wetten worden afgeschaft en vervangen door de wetten van de Sharia en de Koran) dan met "islamiet" of "moslim".

3) Geen steun te verlenen aan gedachten, daden of acties die het islamisme propageren.

4) Geen steun te verlenen aan seperatistische of anti-Europees gezinde verenigingen of denkrichtingen.

5) Geen voorstander te zijn van het homohuwelijk en adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht.

6) Steeds hulp te bieden aan personen in hoge nood en de hulpdiensten te verwittigen indien nodig en geen vluchtmisdrijf te plegen.

7) Geen steekpenningen aan te nemen of mensen te bevoordelen met misbruik van zijn/haar politieke invloed en/of functie.

8) Zich niet te vertonen in staat van openbare dronkenschap en zich niet in te laten met drugs of drugsdealers en deze ook niet te promoten.

9) Zich niet weerspannig op te stellen tegenover ordehandhavers in dienst van de wet.

10) Geen criminele daden te verrichten in welke zin dan ook.

Handtekening kandidaat.

logo8

00:34 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-02-08

"Joods Actueel" publiceert mijn brief met excuses aan adres van Joodse Gemeenschap

Vandaag publiceerde het maandblad "Joods Actueel" (zie http://www.joodsactueel.be) mijn brief waarin ik mijn excuses uit aan de Joodse Gemeenschap van Antwerpen en daarbuiten. Hierbij de inhoud:

Excuses

"De vriendelijke woorden van Dewinter en Co in de richting van de Joodse gemeenschap zijn niet meer dan een schijnmanoeuvre, volgens mij bedoeld om deze gemeenschap te sussen en haar in slaap te wiegen. Nu jullie hebben ontdekt dat hij antisemieten blijft ontmoeten en steunen en van hem eist dat deze aan de deur worden gezet is zijn masker gevallen: Dewinter weigert immers deze mensen aan de kant te schuiven en weigert zelfs -tot zijn schade- zijn excuses aan te bieden voor het feit dat hij de verdenking op zich laadt deze mensen aan de borst te koesteren.

Mijn naam is Olivier Bronselaer, in Antwerpen kwam ik op met een eigen lijst, Protest, die een alternatief wil bieden voor het Vlaams Belang. Ik beken dat ik in het verleden enkele vluchtige contacten heb gehad met bedenkelijke organisaties als "Blood & Honour" in een poging om hen mijn visie op te dringen. Maar voortaan wil ik niets met neo-nazi's te maken hebben en noem me liever een "Vriend der Joden". De enige bedenkelijke figuur die deel uitmaakte van mijn partij, Wolf Kusse van "Groen Rechts", heb ik na de verkiezing uit mijn partij verwijderd nadat tijdens enkele diepgravende gesprekken was gebleken dat hij zich vijandig opstelde tegenover Israel en zelfs het plan had om in contact te treden met de huidige machthebbers in Iran, om na te gaan of er geen alliantie kon worden gesmeed...

In diezelfde periode heb ik ook geprotesteerd tegen de mogelijke toetreding van Jean-Marie Dedecker tot het Vlaams Belang, onder andere op grond van een uitspraak van hem: "Mocht ik een Palestijn zijn dan zou ik ook zelfmoordterrorist worden."

De Shoah is ontegensprekelijk de ergste misdaad uit de geschiedenis der mensheid. Dat Dewinter zich van al die verdachtmakingen niet wil verlossen met eenvoudige excuses lijkt mij op zich al verdacht. Ik van mijn kant wil mij tegenover de Joodse gemeenschap in Antwerpen en daarbuiten bij deze uitdrukkelijk excuseren als ik voorheen de indruk zou hebben gewekt een bedreiging te vormen. Mijn vroegere gedweep met Adolf Hitler (dat ik als een afgesloten hoofdstuk in mijn leven beschouw) was ontstaan uit een spijtige familietragedie waar ik zelf niet de oorzaak van was. Het is nooit mijn bedoeling geweest hiermee Joden te kwetsen, bang te maken of te verontrusten en zo dit toch gebeurd is dan wil ik hiervoor mijn oprechte excuses aanbieden."

Olivier Bronselaer

Voorzitter en stichter Protest.

(terug te vinden in Joods Actueel nr.13 februari 2008, pagina 16).

cover13

22:14 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |