28-03-08

ANTI ISLAM FILM FITNA ONLINE

De langverwachte anti islam film van Geert Wilders is eindelijk online! Kort samengevat is het een aaneenrijging van gruwelijke scenes van aanslagen en terechtstellingen in naam van de Islam en de Koran, allemaal zaken waartoe deze godsdienst zichzelf in staat acht. Wilders profeteert dat deze drama's ons in de toekomst ook allemaal te wachten staan zolang wij deze haatdragende godsdienst en haar belijders op ons grondgebied toelaten. Dat de film geen artistiek werkstuk is van hoog niveau, tot daar aan toe, en dat was ook niet de bedoeling lijkt mij, de film (die krap zestien minuten duurt) laat alleen een weergave zien van de ware (verborgen, maar vaak ook openlijke) aard van deze godsdienst die (luidens een citaat van Wilders in de film) uit is op onze vernietiging. Verder zegt Wilders: "In 1945 versloegen wij de nazi's, nadien de communisten, nu is het tijd om de islam te verslaan!" Of de film beledigend is voor moslims? Nee, niet in die zin dat men er de maker ervan strafrechtelijk voor kan vervolgen mijn inziens, eerder diep beledigend voor ons zijn de er in verwerkte citaten en daden van islam-fundamentalisten die hun medegelovigen oproepen om elke niet-moslim te doden, in de eerste plaats de joden, de joden die doorheen de geschiedenis al zoveel hebben geleden en geplaagd werden door tegenstanders alom die afgunstig waren op hun weelde, kennis en onderlinge vredelievendheid en samenhorigheid. Voor ons Europeanen is het dan ook een erezaak om diezelfde joden -aan wiens vervolging wij voorheen ook deels of grotendeels medeplichtig waren- voortaan te beschermen tegen de nieuw opgestane vijand die ons tot de strijd veroordeelt. Onze overheden zouden met de islam als fenomeen allang hebben afgerekend indien deze slechts de omvang zou hebben gehad van een sekte zoals die van een Bhagwan. Europa durft de handschoen alleen niet oprapen uit vrees voor de 1,3 miljard moslims  wereldwijd. Dat is laf, bijzonder laf. Het is niet omdat een groep die een verkeerde ideologie achternaloopt, wij die moeten met rust laten en in de waan dat hun geloof juist is, toevallig omdat zij in de meerderheid zijn. Niet wij moeten bang zijn voor de islam -wij zijn immers vaak zelf christen of atheist- maar de moslims zelf moeten bang zijn voor wat hen wordt voorgehouden, omdat dit kan leiden tot hun (en onze) ondergang. Wilders laat ons in de film zien -in navolging van mijzelf, die hier veel eerder mee uitpakte- dat in de koran heel veel passages de lezer oproepen tot geweldpleging. Jamaar, opperen kritische geesten dan, het Oude Testament van de christenen kent toch ook zulke passages? Jawel, maar dat Oude Testament vormde slechts een aanleiding tot de "verlossende boodschappen" die de erin aangekondigde Messias, in de persoon van Jezus Christus, ons bracht in het Nieuwe Testament, dat ons vrede en naastenliefde leert en het Oude Testament merendeels naar de historie verwijst. Op de "oude Koran" vol van aansporingen tot strijd en geweld, is echter nooit een verlossende "nieuwe Koran" gevolgd... En dat is meteen ook de "zwakte" van deze godsdienst vergeleken bij het Christendom. Zijn daarom alle moslims kwaadaardig? Natuurlijk niet! Zij moeten enkel inzien dat zij de verkeerde godsdienst aanhangen... Wij (Amerikanen, Europeanen, Israeli) moeten de terroristen bestrijden, de moslims zullen uiteindelijk zelf de koran moeten gaan bestrijden wil er weer rust komen op aarde. De bekering van een invloedrijke ex-moslim, werkzaam bij een befaamde Italiaanse krant, tot het Christendom, vorige week verricht door de Paus in het Vaticaan, is daarom van grote betekenis en een uitnodiging tot alle moslims ter wereld om zich te gaan bekeren tot het ware geloof, of minstens de islam afvallig te worden. Heeft Wilders met het uitbrengen van deze film een misdaad gepleegd? Hoegenaamd niet? De film is daarentegen een beeldenmix van de ergst denkbare misdaden, gepleegd door moslims -in naam van de koran en de islam- en houdt hen slechts een spiegel voor. De journalisten van de NOS  die op de avond van de premiere live reacties sprokkelden bij jeugdige moslims die de film te zien kregen zagen voornamelijk geschrokken gezichten, die boekdelen spraken. De reacties wilden eigenlijk zeggen: "Is dit werkelijk de consequentie van het soort geloof dat ik aanhang? Daarvoor wil ik graag bedanken!" Langzaam maar zeker zal dit ontnuchterende besef doorsijpelen in de hoofden van de jonge moslims waarna ze de islam de rug zullen toekeren, voor het te laat is en zij zelf ten prooi zullen vallen aan die zo gevreesde consequenties, als dader of als slachtoffer... Het filmpje van Wilders kan daarbij helpen, dus in dat opzicht heeft het zeker zijn nut. Wilders gaat dus vrijuit, wat mij betreft, het enige wat hem kan worden aangewreven zijn twee domme fouten in de marge: Hij gebruikte de Deense Mohammed-cartoon zonder de tekenaar om toestemming te vragen, wat een ernstige inbreuk is op het copyright, benevens het risico dat deze benadeelde nu loopt door opgeruide moslims medeverantwoordelijk te worden gehouden voor het uitbrengen van de film, en bovendien verwisselde Wilders (per ongeluk) een foto van Mohammed B. (de veroordeelde moordenaar van cineast Van Gogh) met een foto van een rapper die Mohammed B. nabootste op de hoes van zijn cd. Beide betrokkenen hebben al aangegeven juridische stappen tegen Wilders te zullen ondernemen. Of er een aanslag komt als moslim reactie op het vertonen van de door hen ongewenste film? Dat valt moeilijk te voorspellen. Maar als het gebeurt dan scoort Wilders opnieuw. Zeg nu zelf: een aanslag plegen omdat Wilders ons eerst een compilatie van eerdere moslim-aanslagen liet zien... Dat zou voor hem "de kroon op het werk" zijn, de "kers op de taart"...  

1983614663_1999998462_FITNA

03:09 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.