28-03-08

CITAAT VAN DE WEEK

"Ik denk dat moslim-extremisten overal ter wereld nu compleet perplex achter hun computer zitten.

"Hoe, maar dat zijn gewoon onze EIGEN filmpjes !?!?""

citaat van "Flippend rund" (nickname), gelezen op het forum van politics.be, geplaatst op do. 27 maart 2008.

theotelegraaf

03:13 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

ANTI ISLAM FILM FITNA ONLINE

De langverwachte anti islam film van Geert Wilders is eindelijk online! Kort samengevat is het een aaneenrijging van gruwelijke scenes van aanslagen en terechtstellingen in naam van de Islam en de Koran, allemaal zaken waartoe deze godsdienst zichzelf in staat acht. Wilders profeteert dat deze drama's ons in de toekomst ook allemaal te wachten staan zolang wij deze haatdragende godsdienst en haar belijders op ons grondgebied toelaten. Dat de film geen artistiek werkstuk is van hoog niveau, tot daar aan toe, en dat was ook niet de bedoeling lijkt mij, de film (die krap zestien minuten duurt) laat alleen een weergave zien van de ware (verborgen, maar vaak ook openlijke) aard van deze godsdienst die (luidens een citaat van Wilders in de film) uit is op onze vernietiging. Verder zegt Wilders: "In 1945 versloegen wij de nazi's, nadien de communisten, nu is het tijd om de islam te verslaan!" Of de film beledigend is voor moslims? Nee, niet in die zin dat men er de maker ervan strafrechtelijk voor kan vervolgen mijn inziens, eerder diep beledigend voor ons zijn de er in verwerkte citaten en daden van islam-fundamentalisten die hun medegelovigen oproepen om elke niet-moslim te doden, in de eerste plaats de joden, de joden die doorheen de geschiedenis al zoveel hebben geleden en geplaagd werden door tegenstanders alom die afgunstig waren op hun weelde, kennis en onderlinge vredelievendheid en samenhorigheid. Voor ons Europeanen is het dan ook een erezaak om diezelfde joden -aan wiens vervolging wij voorheen ook deels of grotendeels medeplichtig waren- voortaan te beschermen tegen de nieuw opgestane vijand die ons tot de strijd veroordeelt. Onze overheden zouden met de islam als fenomeen allang hebben afgerekend indien deze slechts de omvang zou hebben gehad van een sekte zoals die van een Bhagwan. Europa durft de handschoen alleen niet oprapen uit vrees voor de 1,3 miljard moslims  wereldwijd. Dat is laf, bijzonder laf. Het is niet omdat een groep die een verkeerde ideologie achternaloopt, wij die moeten met rust laten en in de waan dat hun geloof juist is, toevallig omdat zij in de meerderheid zijn. Niet wij moeten bang zijn voor de islam -wij zijn immers vaak zelf christen of atheist- maar de moslims zelf moeten bang zijn voor wat hen wordt voorgehouden, omdat dit kan leiden tot hun (en onze) ondergang. Wilders laat ons in de film zien -in navolging van mijzelf, die hier veel eerder mee uitpakte- dat in de koran heel veel passages de lezer oproepen tot geweldpleging. Jamaar, opperen kritische geesten dan, het Oude Testament van de christenen kent toch ook zulke passages? Jawel, maar dat Oude Testament vormde slechts een aanleiding tot de "verlossende boodschappen" die de erin aangekondigde Messias, in de persoon van Jezus Christus, ons bracht in het Nieuwe Testament, dat ons vrede en naastenliefde leert en het Oude Testament merendeels naar de historie verwijst. Op de "oude Koran" vol van aansporingen tot strijd en geweld, is echter nooit een verlossende "nieuwe Koran" gevolgd... En dat is meteen ook de "zwakte" van deze godsdienst vergeleken bij het Christendom. Zijn daarom alle moslims kwaadaardig? Natuurlijk niet! Zij moeten enkel inzien dat zij de verkeerde godsdienst aanhangen... Wij (Amerikanen, Europeanen, Israeli) moeten de terroristen bestrijden, de moslims zullen uiteindelijk zelf de koran moeten gaan bestrijden wil er weer rust komen op aarde. De bekering van een invloedrijke ex-moslim, werkzaam bij een befaamde Italiaanse krant, tot het Christendom, vorige week verricht door de Paus in het Vaticaan, is daarom van grote betekenis en een uitnodiging tot alle moslims ter wereld om zich te gaan bekeren tot het ware geloof, of minstens de islam afvallig te worden. Heeft Wilders met het uitbrengen van deze film een misdaad gepleegd? Hoegenaamd niet? De film is daarentegen een beeldenmix van de ergst denkbare misdaden, gepleegd door moslims -in naam van de koran en de islam- en houdt hen slechts een spiegel voor. De journalisten van de NOS  die op de avond van de premiere live reacties sprokkelden bij jeugdige moslims die de film te zien kregen zagen voornamelijk geschrokken gezichten, die boekdelen spraken. De reacties wilden eigenlijk zeggen: "Is dit werkelijk de consequentie van het soort geloof dat ik aanhang? Daarvoor wil ik graag bedanken!" Langzaam maar zeker zal dit ontnuchterende besef doorsijpelen in de hoofden van de jonge moslims waarna ze de islam de rug zullen toekeren, voor het te laat is en zij zelf ten prooi zullen vallen aan die zo gevreesde consequenties, als dader of als slachtoffer... Het filmpje van Wilders kan daarbij helpen, dus in dat opzicht heeft het zeker zijn nut. Wilders gaat dus vrijuit, wat mij betreft, het enige wat hem kan worden aangewreven zijn twee domme fouten in de marge: Hij gebruikte de Deense Mohammed-cartoon zonder de tekenaar om toestemming te vragen, wat een ernstige inbreuk is op het copyright, benevens het risico dat deze benadeelde nu loopt door opgeruide moslims medeverantwoordelijk te worden gehouden voor het uitbrengen van de film, en bovendien verwisselde Wilders (per ongeluk) een foto van Mohammed B. (de veroordeelde moordenaar van cineast Van Gogh) met een foto van een rapper die Mohammed B. nabootste op de hoes van zijn cd. Beide betrokkenen hebben al aangegeven juridische stappen tegen Wilders te zullen ondernemen. Of er een aanslag komt als moslim reactie op het vertonen van de door hen ongewenste film? Dat valt moeilijk te voorspellen. Maar als het gebeurt dan scoort Wilders opnieuw. Zeg nu zelf: een aanslag plegen omdat Wilders ons eerst een compilatie van eerdere moslim-aanslagen liet zien... Dat zou voor hem "de kroon op het werk" zijn, de "kers op de taart"...  

1983614663_1999998462_FITNA

03:09 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oproep tot getuigen geweldpleging buslijn 28

Afgelopen zondagnamiddag rond 17.35 uur tussen de Bredabaan en de Ijzerlaan vond op buslijn 28 een ernstig geweldsdelict plaats met als slachtoffer een 18 jarig meisje. Een viertal "vreemden" ("vreemd" in de betekenis van "onbekenden") stapten op en maakten ruzie met de vrouwelijke chauffeur. Een 18 jarig meisje dat de ruziemakers tot bedaren wilde brengen werd brutaal door hen in het gezicht gespuwd, waarna de agressors achterin de bus plaatsnamen. Toen zij zagen dat het meisje met haar GSM in de weer was vermoedden zij dat zij "hulp" opbelde om haar te beschermen tegen haar aanvallers terwijl zij enkel op dat moment werd opgebeld door haar vriend. Hierop stormde het viertal naar voren waarbij minstens 1 van hen het meisje dat ze eerder bespuwd hadden vier rake vuistlagen in het gezicht gaven, met een gebroken kaaksbeen en langdurige werkonbekwaamheid tot gevolg. De daders wisten te ontkomen, van hen ontbreekt momenteel ieder spoor. Wie meer weet over hun identiteit gelieve te bellen naar 03/292.86.88

Belangrijk: Ikzelf loof een beloning uit van HONDERD Euro voor degene wiens tip leidt tot de ontmaskering van de daders. Mail mij uw informatie (zie button linksonder)

De informatie wordt vertrouwelijk behandeld: identiteit van tipgever wordt niet bekendgemaakt aan het publiek.

De_Lijn

02:25 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-08

Boekbespreking: "Nacht" van Elie Wiesel

Iedereen met voldoende historisch besef realiseert zich dat het krankzinnig is om het militaire optreden van de Israeli's in Palestina te vergelijken met de behandeling van joden door de nazi's. De Europese joden anno jaren '30 verschilden in niets van de joden ettelijke eeuwen daarvoor: een vredig, godsvruchtig volk dat zich bekwaamde in de handel en tal van gespecialiseerde beroepen en ambachten en in gedrag of taal geen enkel Europees volk provoceerde. Waaraan hadden de joden dat vreselijke lot, dat Hitler voor hen in petto had, dan toch verdiend, vraag je jezelf onwillekeurig af... Mijn veronderstelling: Misschien waren zij gewoon te goed voor deze wereld? Zij waren zo succesvol in handel, bankwezen en wetenschap dat het de jaloezie opwekte van de nazi's: alleen zijzelf mochten getalenteerd en succesvol zijn en niemand anders! De joden moesten van het toneel verdwijnen omdat de ogen van de wereld moesten gericht zijn op de schittering van de nazi-maatschappij waarin geen plaats was voor joden die zij als rivalen begonnen te zien, in hun raciale denken. De joden deden gewoon hun best op alle terreinen terwijl de nazi's deze ijver van hen, vanuit een soort van minderwaardigheidscomplex, uitlegden als een uitdaging aan hun adres... De gevolgen zijn gekend. De vernietiging van het jodendom op industriele schaal was zo in detail gepland dat mensen van tegenwoordig zouden denken: eer je een vijand zo aanpakt moet hij een en ander toch zelf hebben uitgelokt? Een massamoord zonder de minste aanleiding gaat toch ieders begrip te boven? En toch was het zo! Er waren geen joden die een rebellenoorlog voerden tegen de Duitse regering, geen joden die als zelfmoordterroristen zichzelf opbliezen op overvolle Duitse markten, geen joden die thuis raketten fabriceerden en die vervolgens in hun achtertuin lanceerden richting Duitse woonwijken... De vergelijking van Palestijnen met holocaustslachtoffers en Israeli's met nazi's is dus niet gewoon krom maar ronduit absurd te noemen. Wie wil weten welke waanzin zich in Hitlers kampen heeft afgespeeld en waarom dit zo verschillend is van de reflex tot zelfverdediging die Israel heden ten dage benut, kan best te rade gaan bij het boek "Nacht" van Elie Wiesel, het relaas van een overlevende die het meemaakte dat zijn ouders en zus daar omkwamen. Dit is niet het soort boek dat je leest voor het plezier omwille van het mooie taalgebruik, de fantastische zinsconstructies of de meeslepende avonturen. Je leest het om inzicht te krijgen in de geschiedenis, of beter gezegd, datgene wat nooit geschiedenis had mogen worden. De gruwel er in beschreven is zo onvoorstelbaar dat ik gerust kan geloven dat vele mensen, althans in de eerste jaren na de oorlog, dachten dat de holocaust een verzinsel was. De stortvloed aan getuigenissen in boekvorm of op film, of in de vorm van tastbare bewijzen die op deze publicatie volgden, staaft echter iedere bewering in dit boek dat eerder sober qua stijl en woordgebruik is omdat de schrijver wilde vermijden een boek te schrijven dat als "literatuur" kon worden opgevat. Hij wilde gewoon getuigenis afleggen, niets meer en niets minder. Dat hem dat achteraf een schrijversloopbaan opleverde kan alleen maar worden toegejuichd. Sommige passages grijpen je zo naar de keel dat je even naar adem moet happen en ietwat in de war stopt met lezen: uitgehongerden die bijna op leven en dood vechten om een stuk brood, anderen die zich gekweld afvragen of ze in de vastenperiode moeten vasten -overeenkomstig hun geloof- terwijl het weinige eten dat ze al die tijd kregen nauwelijks toereikend was om hen in leven te houden en zo'n vasten dus op zelfmoord kan komen te staan..., Dr. Mengele die een inspectieronde maakt en in een boekje de nummers opschrijft van degenen die volgens hem die dag moeten sterven door vergassing enz... Schokkend is ook de pagina waarin de auteur aangeeft dat de joodse kinderen tevens niet veilig waren voor de seksuele driften van de onmenselijke bewakers: "Er was hier onder homoseksuelen een ware handel in kinderen, zo hoorde ik later" (pagina 71). Zaken die je niet voor mogelijk houdt waren dagelijkse kost in Auschwitz.

Recent bezocht de Duitse Bondskanselier Angela Merkel de Knesset, het Israelische parlement, alwaar zij in een emotionele toespraak haar excuses aanbood voor de holocaust. "Zoiets mag nooit meer voorkomen", zo verklaarde zij. Nochtans stellen wij vast dat de Israeli's van vandaag opnieuw in een soort van gebied gevangen zitten dat nu afgebakend is door hun eigen landsgrenzen en waarin zij langs alle kanten bedreigd worden door bewakers uit de hen omringende landen die uit zijn op hun dood... Iedere geschiedenisleraar zou "Nacht" van Elie Wiesel moeten aanprijzen op school opdat onze jongste generaties zouden weten waarom Israel bestaansrecht heeft en antisemitische vijanden van deze natie op een afstand moeten worden gehouden, desnoods met geweld. Geen gratuit geweld zoals waar de nazi's buitensporig gebruik van maakten maar gerechtvaardigd geweld, als antwoord op agressors die beweren alleen te zullen rusten als Israel van de kaart is verdwenen. Dit boek kan dus zijn nut bewijzen in het onderwijs maar ook in rechtbanken, lijkt mij: iedere ontkenner of revisionist van de holocaust die terecht staat zou het boek duizend keer met de hand moeten overschrijven. Dat zou kunnen volstaan als alternatieve straf denk ik, voor iedereen die roept dat Auschwitz nooit bestaan heeft of de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden wil minimaliseren...

Elie Wiesel, "Nacht", vertaald in het Nederlands, 144 blz., uitgeverij Meulenhoff, winkelprijs ongeveer 15 Euro. ISBN 90 290 77832

wiesel9029077832Wiesel

15:12 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-03-08

Oost west, thuis best!

In Engeland zou een uitgeprocedeerde Iraanse asielzoeker terug naar zijn land worden gestuurd, ware het niet dat hij naar Nederland is gevlucht. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij homo is en een terugkeer naar Iran, vanwege zijn geaardheid, zou gelijkstaan aan een doodsvonnis. (In Iran worden met de regelmaat van de klok homo's opgehangen). In Nederland wilde hij opnieuw asiel aanvragen maar dat kon niet: de meeste Europese landen hebben een overeenkomst ondertekend die bepaalt dat als je in 1 land bent uitgeprocedeerd je dat automatisch ook bent in de overige landen... Nederland is dus verplicht hem terug te sturen naar Engeland, dat verplicht is (omdat hij nu eenmaal is afgewezen) hem terug te sturen naar Iran. Mensenrechtenactivisten echter schreeuwen moord en brand en willen dat voorkomen. Zij willen de wet versoepeld zien: wie homo is, zou mogen blijven, hun status is immers een verschil tussen leven of dood. Dat lijkt ons van Protest al te makkelijk! Stel je voor dat ze uit humanitaire redenen een uitzondering maken voor dit individuele geval... Als dan morgen alle asielzoekers gaan beweren homo te zijn en bijgevolg niet meer mogen worden terug gestuurd is het hek van de dam! (Bovendien: hoe kun je bewijzen homo te zijn? Een verplichte vermelding van je seksuele geaardheid op je documenten zoals identiteitskaart, zoals ik eerder al voorstelde, zou hierbij uitkomst kunnen bieden). Ondergetekende pleit dus voor handhaving van de strenge regels en uitwijzing van deze homofiele Iranier naar zijn land van herkomst, ook al betekent dit misschien zijn dood... Daarenboven: Europa kent niet alleen een teveel aan asielzoekers maar ook een teveel aan homo's als je het mij vraagt...

irangayteens1

17:37 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

3 X Al Qaida

- In Irak werd een christelijke bisschop, voor wiens vrijlating Paus Benedictus onlangs nog had geijverd, vermoord teruggevonden.

- Eveneens in Irak zijn een aantal werknemers van westerse bedrijven ontvoerd. De Amerikaanse overheid ontving een envelop met als inhoud vijf afgehakte vingers die van hen afkomstig zouden zijn.

- In het "vakantieparadijs" Tunesie werden twee Oostenrijkse toeristen ontvoerd, een man en een vrouw, die vandaag zouden worden vermoord indien enkele gevangen Al Qaida strijders niet zouden worden vrijgelaten...

17:26 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-03-08

Open brief aan Antwerps secretaris straatnaamcommissie

In de krant las ik dat er in Antwerpen de komende jaren zowat driehonderd nieuwe straten bij komen en dat bewoners suggesties mogen doen voor de naamgeving. De voorkeur zou hierbij uitgaan naar dode landgenoten, voor wat betreft de straten genoemd naar bekende personen. Uzelf hebt in het bewuste krantenartikel verduidelijkt dat men daar soms een uitzondering op maakt en af en toe ook internationale bekendheden huldigt met een eigen straatnaam: "Kort na de Tweede Wereldoorlog kozen we voor Churchill en generaal Armstrong, uit dankbaarheid voor onze bevrijders." Sta mij toe om daarom te verzoeken ook een mooie laan of een statig plein te vernoemen naar de onvolprezen President der Verenigde Staten van Amerika, Dhr. George W. Bush, wiens ambtstermijn in november van dit jaar helaas afloopt. Met zijn doortastende optreden in de oorlog tegen het terrorisme heeft deze President er vanaf de verschrikkelijke aanslagen van 11 september voor gezorgd dat de wereld, inclusief Europa en ons land, behoed werd voor meer van zulke satanische aanslagen. Zijn tienduizenden manschappen in Irak en Afghanistan brengen -op zijn bevel- dag in dag uit zware offers op gevaar van eigen leven om te voorkomen dat de terroristen en fundamentalisten over heel Europa uitzwermen om hier nog meer schade en onheil aan te richten, met een hoge tol aan onschuldige mensenlevens. Afgezien van enkele trouwe bondgenoten staan de  Verenigde Staten haast alleen in hun strijd tegen het Kwade, terwijl hun offensief er garant voor staat dat wij ons leven hier in veiligheid kunnen voortzetten. Tot dusver heeft ons land veel te weinig bijgedragen aan deze noodzakelijke oorlog (al komt daar dankzij onze nieuwe Minister van Defensie gelukkig verandering in). Een nieuwe straat vernoemen naar de President die zoveel voor ons Europeanen (en dus ook alle Antwerpenaren) betekent en heeft betekend is dan ook het minste wat wij in ruil kunnen doen. Met de aanwezigheid van tal van Amerikaanse bedrijven in en rond Antwerpen zijn de VS bovendien een belangrijke speler op onze arbeidsmarkt, laten wij ook dat niet vergeten. Gaarne zal ik uw beslissing aangaande mijn verzoek bekendmaken op mijn webblog.

Uw beslissing tegemoetziend,

Hoogachtend,

Olivier Bronselaer,

Voorzitter/stichter Protest.

 

 

01:01 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

CITAAT VAN DE WEEK

Degenen onder ons die kritiek spuien op Geert Wilders en uit alle macht willen voorkomen dat hij zijn film vertoont zijn laffe verraders van het eigen volk en de eigen cultuur en zijn -omdat ze bijdragen aan een sfeerschepping van angst- geen haar beter dan de terroristen zelf die dreigen met aanslagen als de film wordt uitgezonden.

Olivier Bronselaer

00:43 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

CITAAT

"Het winnend Eurosong lied van Ishtar is een achterlijk, debiel, middeleeuws klinkend heksenlied."

aldus schrijver Herman Brusselmans in de Nederlandse talkshow "De wereld draait door".

00:40 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Fotomodel beschuldigt onze politie valselijk uit mediageilheid

Waris Dirie, het voormalig fotomodel (en ex VN afgevaardigde) dat opkomt voor seksueel verminkte vrouwen en ooit als Bond-meisje schitterde naast Timothy Dalton in de film "The Living Daylights" bewijst ook in het dagelijkse leven goed te kunnen acteren... Tijdens een bezoek aan onze hoofdstad verdween zij onlangs drie dagen spoorloos. De politie zette een zoektocht op het getouw en vond haar eerder bij toeval terug op de Brusselse Grote Markt. Ten overstaan van een cameraploeg bedankte zij de politie door wie zij naar eigen zeggen "goed was opgevangen" er aan toevoegend: "Ik wou dat ik langer kon blijven in een land met zulke fantastische mensen." Eerst heette zij verdwaald te zijn, nadien verklaarde zij ontvoerd te zijn geweest door een taxichauffeur die haar opsloot in zijn huis en haar dreigde te verkrachten. Waar of niet, toen de politie haar uiteindelijk identificeerde op de Grote Markt wilde zij net vrijwillig meegaan met een ruitenwasser die zij net in een cafe in de buurt had leren kennen... Deze vond het spijtig dat de politie haar meenam, immers, zij waren net onderweg - zo verklaarde hij- naar zijn optrekje waar hij met haar het bed wilde delen... Pittig detail: Deze ruitenwasser was ooit lid van de beruchte Maache bende, bekend van gewelddadige overvallen op geldtransporten! Eens terug in Oostenrijk echter (waar Dirie woont en dezelfde advokaat heeft als Natasha Kampush), liet zij zich -schijnbaar met verwondingen- opnemen in een ziekenhuis. Van daar uit beschuldigt zij (o.a. middels een filmpje op You Tube) onophoudelijk de Belgische politie, die haar zogezegd uit racistische overwegingen mishandeld zou hebben, een verklaring die geheel in tegenspraak is met haar eerdere bewering dat de politie haar juist zo goed en zorgzaam had opgevangen! Waris Dirie zou echter een verleden hebben als alcoholverslaafde. Eerder al zou zij spoorloos zijn verdwenen in Londen en Munchen. Op haar website roept zij thans andere vrouwen op ook te getuigen tegen onze politie en samen een campagne te voeren die tot doel heeft hun blazoen (en daarmee dus ook het blazoen van ons land) verder te beschadigen. Als wij van Protest deze zaak analyseren komen wij tot het vermoeden dat Dirie om geld verlegen zit en de mishandeling door de politie uit haar duim heeft gezogen om daar munt uit te slaan. Waarschijnlijk heeft de politie ontdekt dat zij als verslaafde continue met ongure mannen optrekt waarbij 1 van die mannen haar wellicht heeft geslagen. Om niet ontmaskerd te worden als ordinaire hoer poogt zij die verwondingen intussen in de schoenen te schuiven van de politie, wat haar als beroemdheid bovendien een aardige cent kan opleveren als zij haar verhaal op handige wijze aan de media weet te verkopen. Waarschijnlijk heeft de affaire Kampush (die ze kent via haar advokaat) haar op het idee gebracht dat je schatrijk kan worden (net als Kampush zelf, dankzij de royalties op haar exclusieve verhaal) als je jezelf maar voordoet als slachtoffer (met dien verstande dat Kampush een echt slachtoffer is natuurlijk!) In ieder geval: Protest is van mening dat de Minister van Binnenlandse Zaken, die toeziet op de goede werking der politie, deze dame een proces moet aansmeren wegens laster en eerroof, die ons land in het algemeen -en onze politie in het bijzonder- aanzienlijke imago-schade kan toebrengen. De Minister moet er voor zorgen dat deze onverkwikkelijke zaak Waris Dirie niet veel geld opbrengt, doch daarentegen veel geld gaat kosten!

 

00:38 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-08

Belgische overheid deelt aalmoezen uit aan slachtoffers holocaust

Zovele decennia na dato komt de Belgische overheid eindelijk met geld over de brug voor de Belgisch-joodse slachtoffers van de holocaust, als schadeloosstelling voor wat hen in die turbulente tijd werd afgenomen. De Belgische overheid was natuurlijk medeplichtig aan een en ander: Om Hitler tevreden te stellen zorgden ambtenaren ervoor dat de joden manu militari uit hun huis werden gezet richting doorgangskamp en... vernietigingskamp. Terwijl de psychologische schade natuurlijk nooit kan worden vergoed komen de joden voor wat betreft de vergoeding der materiele schade ook nu van een kale reis thuis. Zeggen dat de Belgische autoriteiten hen nu met een aalmoes proberen af te schepen is dan ook niets overdreven. Zo was in het TV1-journaal van gisteren 11 maart het getuigenis te horen van een joodse dame wiens ouders van hieruit op transport werden gesteld. Haar ouders waren vermogend toen en hadden een eigen woonst in bezit dat rijkelijk was ingericht. Terwijl de vrouw haar schoonfamilie nagenoeg geheel was uitgeroeid in de kampen (o.a. de ouders en grootouders van haar man) overleefden haar ouders wel de gruwel. Echter, toen ze na de oorlog konden terugkeren naar dit landje, ontdekten ze dat al hun bezittingen (woning en volledige huisraad) was overgegaan op nieuwe eigenaren, zonder daar zelf een cent voor te hebben terug gekregen. Thans krijgt de dochter daarvoor de compensatie uitbetaald, ten bedrage van... achtonderd euro!!! "Niet veel" luidde haar commentaar in het tv-interview. Wij van Protest vinden dit een regelrechte schande en vinden dat de Belgische Staat hierbij in gebreke blijft bij de slachtoffers en hun nabestaanden. Dat dit dossier dan ook niet is afgesloten staat voor ons dan ook als een paal boven water.

22:34 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kinderprostitutie in Stadspark ten behoeve van homofielen

Een nieuw onderzoeksrapport aangaande prostitutie in de stad, uitgebracht door mevr. Van San, maakt bekend dat homofielen het Antwerpse stadspark frequenteren om daar tegen betaling seks te hebben met jonge jongens van vaak niet ouder dan dertien, veertien jaar. Niet minder dan achthonderd van zulke manneliijke hoeren (veelal allochtonen) zouden hun diensten aanbieden aan homo-pedofielen. Protest pleit voor razzia's waarna de geidentificeerde openbare zedenschenners met pasfoto en personalia op een internet lijst kunnen worden geplaatst, voor iedereen zichtbaar. Misschien kunnen VB-militanten undercover foto's maken en deze vervolgens op hun criminaliteit-website plaatsen? Nieteens zo'n gek idee lijkt mij! Alleen al de wetenschap dat het VB daar een oogje in het zeil gaat houden zal de prostitutie er fors doen afnemen uit angst voor betrapping op heterdaad. Misschien dat daar zelfs politieke tegenstanders kunnen worden aangetroffen in comprommiterende omstandigheden?

 

22:22 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Van Campenhout in afzondering

Antwerps Schepen Ludo Van Campenhout zou luidens een krantenbericht van zijn huisarts ziekteverlof hebben gekregen tot 20 april. De diagnose: een burn-out. Ons verwondert dat niet, na hem onlangs te hebben zien fulmineren tegen Filip Dewinter in de 7de dag. Van Campenhout was daar als gast uitgenodigd om commentaar te leveren op de nieuwe website van het VB die tot doel heeft gezochte en/of ontsnapte criminelen beter bekend te maken bij de bevolking. Van Campenhout was daarover zo in zijn wiek geschoten dat hij zich hevig opwond en met het schuim op de lippen uitvoer tegen Dewinter, de privacy van criminelen verdedigend alsof zijn eigen leven er van afhing. Van Campenhout zat krampachtig voorovergebogen op de sofa van de tv-studio alsof hij elk moment met een tijgersprong naar de nek van Dewinter kon vliegen om die door te bijten. Een argeloze kijker die midden in het gesprek de tv inschakelde en niet wist met de Schepen vandoen te hebben kon evengoed gedacht hebben dat dit de advokaat betrof van een maffiaclan of een rondtrekkende zigeunerbende, die nu bang was dat dankzij de nieuwe VB website al zijn clienten zouden worden opgespoord en gearresteerd. Bijna was er een dwangbuis aan te pas gekomen en zelfs Dewinter maakte zich openlijk zorgen over zijn politieke tegenstander: "Kalm, mr. Van Campenhout, dit is niet goed voor uw hart!" Het resultaat kennen we intussen... Van Campenhout is uitgeblust geraakt en moet nu op doktersadvies thuisblijven tot uitgerekend 20 april, de verjaardag van de Fuhrer... toeval???

LVC_site

22:14 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-03-08

Politieke vooringenomenheid bij jury kunstwedstrijd

Iedereen al gehoord van de "Canvascollectie"? Een grootse kunstwedstrijd georganiseerd door de gelijknamige tv-zender die openstaat voor iedereen die zich kunstenaar noemt, amateur of gevestigd... Zie deze link voor meer informatie: http://multiblog.vrt.be/canvascollectie/ Deze morgen nam ikzelf deel aan de preselecties te Antwerpen met twee grote collages die een kritisch beeld werpen op respectievelijk Osama Bin Laden en Ahmedinejad, de gevreesde president van Iran. Tijdens mijn presentatie zag ik de jury al meteen verstommen: kunstwerken met een politieke lading, oei oei, daar mogen we ons niet aan wagen, toch? Ik wierp hen deze visie voor de voeten en zij knikten beamend. Nochtans werd de inkomhal waar alle kandidaten zich verzamelden opgesierd door kolossale portretten op zeildoek, voorstellende Hitler en Poetin. Ook politiek als je het mij vraagt, doch blijkbaar van een kunstenaar die zich meer mag veroorloven dan ondergetekende,de oprichter van een extreem-rechtse partij... Ik zag mij geplaatst tegenover twee juryleden van gevorderde leeftijd en een jongere collega, die mij groen licht gaf op mijn "rapport" (waarvan ik een afschrift kreeg) en mij toegang wilde geven tot de verdere wedstrijd, ronduit toegevend dat hij mijn werk "goed" vond. Van de twee anderen mocht ik opkrassen en tevens weigerden zij mij (op mijn uitdrukkelijke verzoek) een waarde-oordeel te geven. Zij zwegen als vermoord, of nee, de juryvoorzitster (jury C) viel aanvankelijk -nadat ik haar mijn formulier met mijn naam had overhandigd- met de deur in huis met de woorden: "Wat wij ook gaan beslissen, u moet ons ons oordeel niet kwalijk nemen, het heeft niets met uw kunstwerken op zich te maken." (Waarmee dan wel? vroeg ik mij verbluft af, doch ik verkoos mij dat niet luidop af te vragen en begon met een analyse van mijn beeldend werk, denkende aan de weinige tijd die mij was vergund om een nuttige uitleg te geven). Ik vermeldde tevens dat ik het derde werk niet mee had, omdat ik de glazen lijst bij het inpakken per ongeluk had gebroken. "Dat bespaart ons beoordelingswerk" zei het oudste mannelijke jurylid (met baard) spottend. Ik kon mijn oren niet geloven, doch reageerde ook hier niet op en bleef uiterst beleefd. Doch de grootste verrassing was afkomstig van het jongste jurylid, uitgerekend degene die mijn werk dus goed vond. "Ik vind uw werk weliswaar goed, zo zei hij letterlijk, maar begrijp alleen niet waarom u schijnbaar kritisch bent voor Bin Laden en Ahmedinejad terwijl de ware agressor toch Amerika is?!" Ik besloot hier niet op te antwoorden omdat mij dat op dat moment het beste leek, doch bij nader inzien wil ik hier het volgende op antwoorden: "Beste jurylid, mijn dank voor uw appreciatie voor mijn werk op kunstzinnig vlak, anderzijds: mochten wij de moslim-fundamentalisten en -terroristen morgen vrij spel gunnen dan worden (op basis van de Sharia wetten die zij willen invoeren) morgen alle musea in Europa gesloten, inclusief het Muhka waar u mijn werk beoordeelde, alsook de Bozar en al de rest!!! In hun ogen is al onze kunst immers "Entartete Kunst" (ontaarde kunst) zoals eens Picasso en zijn beroemde tijdgenoten ook waren in de ogen van Hitler. Daar al eens aan gedacht? Waren het trouwens niet de Taliban die de beroemde Boeddha-beelden in Afghanistan (behorende tot het Werelderfgoed) destijds met dynamiet verwoestten, omdat dit ook een verboden kunstuiting was volgens de Koran? Inderdaad! Mijn reactie: Lang Leve Amerika, Lang Leve George Bush, dood aan de fundamentalisten en terroristen! De vrijheid van Geert Wilders en ons allemaal zal zegevieren over de barbaren van het Midden-Oosten!!!

Olivier Bronselaer,

Voorzitter en stichter Protest

(en tevens kunstenaar)

22:18 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst, canvascollectie, canvas, jan fabre, muhka, bozar |  Facebook |