09-04-08

TRIOMF VOOR WESTERSE DEMOCRATIE

Een Nederlandse moslimorganistaie had een kort geding aangespannen tegen Geert Wilders met de eis dat de rechter zijn film Fitna zou verbieden wegens godslasterlijk en haat zaaiend. De rechter -duidelijk beschikkend over gezond verstand, hetgeen steeds minder kan gezegd worden van een doorsnee politicus- ging daar niet op in en oordeelde dat Wilders slechts gebruik maakte van zijn recht op vrije meningsuiting. Wilders mag de Koran dus blijvend vergelijken met "Mein Kampf" en de islam met een fascistoide ideologie, en dat is maar goed ook want ook niet ver bezijden de waarheid. Deze uitspraak is dus wat wij noemen een triomf voor de westerse democratie! De Katholieke en Protestantse Kerken hadden zich eerder al wel afkeurend uitgelaten over Wilders film, tenminste officieel. Officieus staan er echter steeds meer individuele priesters op die zich pontificaal scharen achter de visie die Wilders in Fitna ventileert en het een "waarheidsgetrouwe film" noemen, zoals bijvoorbeeld priester Schilder van de parochie Tilburg.

Na de premiere van Fitna op het internet ontspon zich in de Tweede Kamer een bitsig debat tussen enerzijds Wilders en anderzijds de regering vertegenwoordigd door justitieminister Hirsch Ballin en premier Balkenende. Wilders verweet laatstgenoemde dat hij zelf had gezorgd voor een wereldwijde verhitte anti-Holland sfeer, met dreiging tot boycot, tot en met fysieke aanvallen op Nederlanders, door bij voorbaat, nog voor de film te zien was, uitvoerig excuses aan te bieden voor het zogenaamde wangedrag van zijn collega-politicus Wilders. Op die manier liet Balkenende uitschijnen dat de islam zich wel beledigd moest voelen, aangezien hijzelf reeds aangaf deze film "erg" te vinden, dit terwijl Wilders -zoals achteraf mocht blijken- in feite niets anders liet zien dan een resem beelden van gruwelijke aanslagen, onweerlegbaar gepleegd door moslims in naam van de Koran, in combinatie met haat zaaiende preken van imams aan de hand van al even expliciet vijandige koranverzen. De krant "Het Laatste Nieuws" dat daags na de premiere kopte met de titel "15 minuten pure haat tegen islam" in koeien van letters -als commentaar op de film van Wilders- beweert daarmee dan ook het tegenovergestelde van wat Fitna eigenlijk blootlegt, namelijk: 15 minuten pure haat van de islam tegen het Westen, inzonderheid joden, christenen en ongelovigen. Journalistiek boerenbedrog van het allerlaagste niveau noem ik dat! Dit misleidend soort van journalistiek zou voor vele mensen de aanleiding moeten zijn om nooit meer deze krant te kopen!

Terug naar het Kamer debat: Balkenende verdedigde zijn pose van ongerustheid over "te vrezen hoog oplopende internationale spanningen" door te gaan beweren dat hij de inhoud van de film vooraf met Wilders had doorgenomen achter gesloten deuren en dat Wilders ervoor had gewaarschuwd dat hij op het einde gedeelten uit de Koran zou gaan scheuren, zoniet het gehele boek aan de vlammen zou prijsgeven. Zogezegd "de grootst denkbare belediging aan het adres van de moslims" (terwijl ik een aanslag in pakweg Jeruzalem of Tel Aviv met vele dodelijke slachtoffers tot gevolg hierbij vergeleken een veel grotere belediging aan ons adres vind), reden genoeg voor Balkenende dus om vooraf reeds een soort van "oorlogsklimaat" in het leven te roepen... "'Gelogen!" zo hield Wilders vol. "De notulen die over deze interne bespreking gemaakt zijn, zijn vervalst! Ik heb nooit zulks beweerd en nooit gezegd wat voor fraais er in de film zou te zien zijn!" Wie liegt en wie de waarheid spreekt blijft vooralsnog onduidelijk en zal wellicht het voorwerp uitmaken van een nog te voeren onderzoek, hoewel columnist Max Pam er in het tv-programma "Buitenhof" reeds fijntjes op wees dat Balkenende voorafgaandelijk aan de premiere van Fitna, in het tv-programma "Netwerk" had verklaard niets af te weten van de inhoud van de Wilders film. Vast is dus komen te staan dat Balkenende alvast 1 keer met zekerheid grof heeft gelogen: ofwel in de Tweede Kamer waarin hij zei dat hij voorkennis had van de "vreselijke dingen" die Wilders met de koran in de film zou gaan uitspoken; ofwel in het bewuste tv-programma, waarin hij stellig zei een en al onwetend te zijn dienaangaande...

Intussen blijven de moslims er zelf voor zorgen dat wij het negatieve beeld dat Wilders van hen ophangt meer en meer realistisch gaan vinden: Zo werden kinderen van een klasje van de lagere school dat een educatief bezoek bracht aan de Amsterdamse moskee El Mouchidine door de voorzitter van de moskee uitgemaakt voor "honden". De stomverbaasde kindjes keerden beduusd terug naar school, alvast een trauma rijker... De Belgische kranten dan weer deden gisteren het schrijnende verhaal uit de doeken van een secretaresse, werkzaam voor de Belgische Ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran, die in 2004 op straat werd achtervolgd door een groepje mannen tot aan haar flat en daar urenlang werd verkracht en gefolterd. De vrouw bood haar belagers geld en juwelen aan om de gruwel te doen stoppen maar een financiele buit interesseerde hen totaal niet en lieten zij zelfs achter. Reden te meer dus om te veronderstellen dat de daders handelden in opdracht van het tirannieke regime met slechts 1 doel voor ogen: westerse buitenlanders terroriseren en hen het land uitjagen!

rosie-riley-bulldogs-400

HET BEELD DAT MOSLIMS VAN ONS HEBBEN, JODEN, CHRISTENEN EN ANDERE WESTERSE "ONGELOVIGEN''...

01:05 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.