15-04-08

Muur Israel spaart mensenlevens.

Het ook voor niet-joden bijzonder boeiende en informatieve maandblad Joods Actueel toont in haar jongste nummer met harde cijfers aan dat "de muur" die de Israelische burgers beschermt tegen zelfmoordterroristen van Palestijnse zijde wel degelijk zijn nut bewijst: Het aantal aanslagen is mede dankzij de muur (in feite grotendeels een hek of afrastering) fors teruggelopen van wel 35 in 2001 tot Godzijdank slechts 1 aanslag in 2007! Het is gemakkelijk om als journalist vanuit het veilige West-Europa kritiek te spuien op de Israelische burgers die de steeds aanwezige dreiging van een terroristisch bloedbad dag in dag uit aan den lijve ondervinden. Anderzijds vraagt Joods Actueel zich terecht af waarom de pers de (onvermijdelijke) neveneffecten van dit broodnodige joodse defensiesysteem overbelichten terwijl men de 2500 lange muur (langer dan de Chinese!) die Marokko heeft opgetrokken om de burgers van de Westelijke Sahara te isoleren, doodzwijgt. Dergelijke selectieve berichtgeving in de officiele media is zorgelijk en Protest deelt daarom deze bedenking met de samenstellers van Joods Actueel.

fence4
Beschermende maatregelen in Israel.

22:47 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

TV tips van Protest (tot en met vr.18 April)

Dinsdag 15 April

BBC 2

22.00 The age of terror (1/4)

Reportagereeks over de grote terroristische aanslagen van de afgelopen decennia. Vandaag: internationaal terrorisme door Palestina.

Nederland 2

22.50 The Hiding place

Oorlogsdrama van James F.Collins (VS 1975) over een burger die joden helpt onderduiken in zijn huis gedurende het nazi-regime

Woensdag 16 April

Arte

21.00 The War

Docu over de Tweede Wereldoorlog. Vandaag: Japan.

BBC 2

22.00 Dan Cruikshank's adventures in Architecture

Docu over een Odyssee naar "het Paradijs". Vandaag: een bezoek aan het Sint Catharinaklooster in de Sinai woestijn.

22.50 Le destin des Nazis

Documentaire over de opsporing van gevluchte nazi's na de oorlog.

Donderdag 17 April

Canvas

21.10 The last World of Tibet

Docu over Tibet en de Dalai Lama.

National Geographic

21.30 Camels, courts and concubines: Trade Winds.

Docu over de rol van de islam in India en China.

Nederland 2

22.50 Holland Doc - "Chicagoblok"

Docu over de diverse bevolking van het beruchte "Chicagoblok", een flatgebouw op de Antwerpse Linkeroever.

 

Vrijdag 18 April

Canvas

22.50 De keien van de Wetstraat

Duidingsprogramma over de politieke actualiteit. (herhaling na middernacht)

testbeeld

22:35 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

VENE, VIDI, VICI!

Protest feliciteert de heer Silvio Berlusconi met zijn klinkende overwinning in de Italiaanse verkiezingen die hem voor de derde keer tot premier van zijn land zullen maken. Als trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten spant deze stemmenkampioen zich in voor het behoud van conservatieve waarden. Eerder liet hij zich al scherp uit over het islam fundamentalisme dat hij naar wij verwachten samen met ons fel gaat bekampen. Ook heeft hij reeds verklaard de illegalen (en dan vooral de criminele soort) zoveel mogelijk te zullen terugsturen naar hun landen van herkomst, hetgeen gelukkig in tegenstelling is met het makke optreden van onze huidige Belgische regering op dit vlak, die zelfs voornemens is om illegaal in het land verblijvende vreemdelingen aan het werk te helpen! Het gevolg daarvan zal natuurlijk zijn dat eens zij jaren aan het werk zijn geweest zij een definitieve verblijfsvergunning zullen claimen (en de Belgische identiteit verkrijgen), zeggende immers perfect geintegreerd te zijn... Op die manier zal onze overheid zorgen voor een nog grotere toestroom van allochtonen!

20030130-10_d013003-515h

22:18 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eurovisie Songfestival bedreigd met aanslagen.

Servische milities van extreem-rechtse signatuur hebben er voor gewaarschuwd dat zij op het komende Eurovisie Songfestival dat gaat plaatsinden op 20 en 22 Mei (halve finales) en op 24 Mei (finale) bloedige aanslagen zullen plegen, uit afkeer voor de holebi's (de grootste fans van dit evenement) die op die data speciaal voor de gelegenheid massaal naar de Servische hoofdstad Belgrado komen afgezakt.

Protest van zijn kant betreurt de monopolisering van dit liedjesfestival (dat doorgaat voor een amusements programma voor het hele gezin) door holebi's ten zeerste. Deze jaarlijks terugkerende live uitgezonden tv-show waarin erotisch dansende homo's en elkaar kussende vrouwen de boventoon voeren wordt -bewust en onbewust- gevolgd door vele miljoenen kinderen en tieners die door het zien van deze acts van schaarsgeklede holebi's die hun geaardheid openlijk belijden kunnen gaan denken dat deze levensstijl voor hen een maatstaf is.

marija460

De lesbische winnares van editie 2007.

21:53 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

EU geeft holebi's het deksel op de neus...

De holebi lobby ijvert er allang voor om vrij spel te krijgen binnen Europa, en hun abjecte geaardheid -in strijd met alle geloofsprincipes- op gelijke voet te stellen met het door God gezegende man-vrouw ideaal. Een meerderheid van het Europese Parlement heeft echter zopas besloten om de holebi's uit te sluiten van een Europese anti-discriminatie wet, op te leggen aan alle aangesloten lidstaten.

eu1

21:43 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hugo Claus: Laf inplaats van moedig!

CD&V politici die een schrijver bewieroken nadat deze zelf uit het leven stapt met euthansie: Hoe ver zal onze maatschappij nog afglijden? Claus had Alzheimer en wilde niet aftakelen, daarom pleegde hij "een veredeld soort" van zelfmoord hoewel zijn ziekte zich volgens ingewijden nog slechts in een beginstadium bevond en beslist niet terminaal genoemd kon worden. Blinde bewonderaars noemen hem nu omwille van zijn eigenzinnige daad "moedig" terwijl ware moed er mijn inziens juist in bestaat naast de vele positieve kanten van het leven -dat bij nader inzien nog steeds een waardevol geschenk van God is en daarom niet zomaar mag verkwanseld worden- ook de negatieve aspecten onder ogen te zien en te ondergaan. Claus behoorde echter onmiskenbaar tot de school van Seneca: Hij geloofde niet in een opperwezen en baalde van mensen die dat wel deden terwijl hij anderzijds zelf wel als een godheid, een Ubermensch, wilde worden aanzien en aanbeden. Kardinaal Danneels noemde in zijn preek mensen die eigenmachtig opteren voor de dood inplaats van het leven eerder laf dan moedig... En gelijk heeft hij! Claus was een gekweld mens, juist omdat hij niet wilde of kon geloven in God. Dat ongeloof leidde tot wanhoop die op zijn beurt weer leidde tot zijn euthansie (lees: zelfmoord). Want met hoeveel ernst artsen ook kunnen beweren dat jouw ziekte onomkeerbaar is, een gelovig mens behoudt altijd de hoop in het leven en beterschap dankzij zijn geloof en legt daarom het traject af in vertrouwen in God, tot het bittere einde. Daarom zullen mirakels zich ook altijd blijven voordoen aan gelovigen en niet aan ongelovigen. Claus was dus geen mirakel vergund. Mirakels bestaan niet, hoor ik u zeggen? Natuurlijk wel, vraag het maar aan de vele mensen die genezen terugkeren van bedevaart naar Lourdes bijvoorbeeld. De "eminente" filosoof Etienne Vermeersch, die graag met het geloof de spot drijft, heeft naar eigen zeggen eens "bewezen" dat mirakels niet bestaan: Immers, zegt Vermeersch, een kreupele met 1 arm is nog nooit van bedevaart terug gekomen met 2 armen. Dat klopt uiteraard maar bewijst tegelijk alleen maar dat Vermeersch idioot en achterlijk is en (zoals het een ongelovige betaamt) geen jota snapt van geloof en dat God niet achterlijk is. Namelijk: moesten alle kreupelen die een arm of been missen en op bedevaart gaan daarna terugkeren met een volmaakt lichaam dan zou plots iedereen weten dat God de Almachtige bestaat en dan zou er geen uitdaging meer zijn aan het geloof, zeg nu zelf. Bovendien, een ledemaat missen is niet zo erg als geslagen zijn met doof- of blindheid (of allebei) en je kan er ondanks de handicap goed mee leren leven, het is eerder een esthetische tekortkoming, en dat mag voor een gelovig iemand geen rol van betekenis spelen. Verlamming, coma, doofheid en blindheid zijn daarentegen vele malen erger omdat je daarmee niet meer (of slechts heel gedeeltelijk) kan communiceren met degenen van wie je houdt, inclusief jouw Schepper. In tegenstelling tot kreupelen dus geneest God wel aan de lopende band verlamde of comatueuze mensen, of mensen die volledig doof of blind waren. Dat komt omdat er achteraf geen sluitend bewijs te leveren valt dat God alleen daar inderdaad zorg voor droeg, hoezeer het genezen individu dat ook gaat uitbazuinen. Dat te aanvaarden hangt dus volledig af van iemands individuele geloof dat nog altijd een inspanning vergt van hem of haar. Een volslagen blinde die beweert dankzij zijn gebeden tot God weer te kunnen zien kan daarom ook worden gewantrouwd als iemand die slechts voorwendde blind te zijn, afhankelijk van het geloof of ongeloof van de bevoorrechte getuige van het wonder.

Maar we wijken af van ons onderwerp: De "grote" Hugo Claus, die als mens eerder een discipel van de duivel was dan een zogenaamd "godenkind". We zullen hem ons blijven herinneren als de man die van zijn geliefde vrouw, de bloedmooie Sylvia Kristel, dankzij zijn bemiddeling een porno-actrice maakte. Inplaats van zijn vrouw haar plaats te geven in de maatschappij door haar te huwen voor de Kerk, leverde hij haar uit aan gewetenloze producers van pornofilms, die haar uitkleedden en te schande maakten voor de gehele wereld. Het is veelbetekenend dat hij de vrouw van zijn leven niet behandelde als een kostbare schat maar als een ordinaire hoer die hij wenste te delen met alle hitsige mannen van de wereld. Dat daar een zoon uit voortkwam die nu al meer dan tien jaar een drugswinkel (een zogenaamde "coffee-shop" om het met een eufemisme te verwoorden) uitbaat in Amsterdam, is geen wonder... En dat die zoon naar eigen zeggen niet in staat is om het literaire werk van zijn vader te lezen verbaast ons niks. Een tweede bewijs van Claus' lafheid: Hij zat voortdurend te schelden op de Katholieke Kerk, de zogenaamde kwalijke invloed van die Kerk, omdat hij wist dat de nonnen en priesters toch niet in de tegenaanval zouden gaan. Op reis met collega Harry Mulish die bij het passeren van een kathedraal eens uitriep: "Kijk eens Hugo, wat een prachtig gebouw!" antwoordde Claus venijnig: "Platgooien met een bom, die troep!" Als Claus niet hield van het Katholicisme, hoezeer moet hij dan de islam gehaat hebben? Deze schrijver, die danste van plezier en de homofiele Tom Lanoye vol op de mond kuste op de Grote Markt van Antwerpen op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, nadat hij had vernomen dat Patrick Janssens triomfeerde en het Vlaams Belang had verslagen... Jawel, de Katholieke Kerk veracht homo's hartgrondig maar de islam veroordeelt hen tot de strop, zie ondermeer Iran... Als de seksueel vrijgevochten Claus om die reden de Katholieke Kerk verfoeide en het homofobe Vlaams Belang, hoe groot moet zijn vrees en misprijzen dan geweest zijn voor het oprukkende islamfundamentalisme? Deze schrijver die voortdurend banbliksems stuurde richting Katholieke Kerk dankzij het forum dat hem voortdurend werd aangeboden vanwege zijn grote bekendheid, repte in de vele interviews die hem werden afgenomen nooit ofte nimmer met een woord over de dreigende islam. U raadt het al: uit pure lafheid! Want terwijl hij van meneer de Bisschop niets te vrezen had was Claus allicht als de dood voor de reacties van razende imams en hun lichtgeraakte volgelingen indien hij een onvertogen woord over Mohammed of Mekka zou hebben geraaskeld. Bovendien was Claus een gepatenteerd leugenaar: Zo loog hij iedereen voor dat hij ieder jaar kans maakte op de Nobelprijs voor Literatuur terwijl het kruim uit de wereld der Letteren allang weet dat iemand wiens hoofdthema de seksualiteit is, geen schijn van kans maakt op die prijs. (Reden waarom ook Louis-Paul Boon, met ondermeer zijn vunzige "Fenomenale Feminatheek" en "Mieke Maaike's obscene jeugd" nooit aanspraak kon maken op die felbegeerde Nobelprijs, hoe vaak men hem daarvoor ook tipte.) Overigens kon Claus prachtige gedichten schrijven, dat geef ik grif toe, misschien is hij wel de grootste dichter die wij ooit hebben gekend binnen ons eigen taalgebied, maar dat maakt hem nog niet tot een groot en moedig mens, waarvoor hij wordt versleten, hoogstens tot een literair monument.

Hem_kennen_was_hem_228390a

 

21:36 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-08

CITAAT VAN DE WEEK: KARDINAAL DANNEELS

''Pacifisme is dwaas"

Godfried Kardinaal Danneels in een vlaag van opperste wijsheid tijdens interview

"Braambos" op Canvas, zondag 13 April 2008.

danneels

01:26 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-04-08

TRIOMF VOOR WESTERSE DEMOCRATIE

Een Nederlandse moslimorganistaie had een kort geding aangespannen tegen Geert Wilders met de eis dat de rechter zijn film Fitna zou verbieden wegens godslasterlijk en haat zaaiend. De rechter -duidelijk beschikkend over gezond verstand, hetgeen steeds minder kan gezegd worden van een doorsnee politicus- ging daar niet op in en oordeelde dat Wilders slechts gebruik maakte van zijn recht op vrije meningsuiting. Wilders mag de Koran dus blijvend vergelijken met "Mein Kampf" en de islam met een fascistoide ideologie, en dat is maar goed ook want ook niet ver bezijden de waarheid. Deze uitspraak is dus wat wij noemen een triomf voor de westerse democratie! De Katholieke en Protestantse Kerken hadden zich eerder al wel afkeurend uitgelaten over Wilders film, tenminste officieel. Officieus staan er echter steeds meer individuele priesters op die zich pontificaal scharen achter de visie die Wilders in Fitna ventileert en het een "waarheidsgetrouwe film" noemen, zoals bijvoorbeeld priester Schilder van de parochie Tilburg.

Na de premiere van Fitna op het internet ontspon zich in de Tweede Kamer een bitsig debat tussen enerzijds Wilders en anderzijds de regering vertegenwoordigd door justitieminister Hirsch Ballin en premier Balkenende. Wilders verweet laatstgenoemde dat hij zelf had gezorgd voor een wereldwijde verhitte anti-Holland sfeer, met dreiging tot boycot, tot en met fysieke aanvallen op Nederlanders, door bij voorbaat, nog voor de film te zien was, uitvoerig excuses aan te bieden voor het zogenaamde wangedrag van zijn collega-politicus Wilders. Op die manier liet Balkenende uitschijnen dat de islam zich wel beledigd moest voelen, aangezien hijzelf reeds aangaf deze film "erg" te vinden, dit terwijl Wilders -zoals achteraf mocht blijken- in feite niets anders liet zien dan een resem beelden van gruwelijke aanslagen, onweerlegbaar gepleegd door moslims in naam van de Koran, in combinatie met haat zaaiende preken van imams aan de hand van al even expliciet vijandige koranverzen. De krant "Het Laatste Nieuws" dat daags na de premiere kopte met de titel "15 minuten pure haat tegen islam" in koeien van letters -als commentaar op de film van Wilders- beweert daarmee dan ook het tegenovergestelde van wat Fitna eigenlijk blootlegt, namelijk: 15 minuten pure haat van de islam tegen het Westen, inzonderheid joden, christenen en ongelovigen. Journalistiek boerenbedrog van het allerlaagste niveau noem ik dat! Dit misleidend soort van journalistiek zou voor vele mensen de aanleiding moeten zijn om nooit meer deze krant te kopen!

Terug naar het Kamer debat: Balkenende verdedigde zijn pose van ongerustheid over "te vrezen hoog oplopende internationale spanningen" door te gaan beweren dat hij de inhoud van de film vooraf met Wilders had doorgenomen achter gesloten deuren en dat Wilders ervoor had gewaarschuwd dat hij op het einde gedeelten uit de Koran zou gaan scheuren, zoniet het gehele boek aan de vlammen zou prijsgeven. Zogezegd "de grootst denkbare belediging aan het adres van de moslims" (terwijl ik een aanslag in pakweg Jeruzalem of Tel Aviv met vele dodelijke slachtoffers tot gevolg hierbij vergeleken een veel grotere belediging aan ons adres vind), reden genoeg voor Balkenende dus om vooraf reeds een soort van "oorlogsklimaat" in het leven te roepen... "'Gelogen!" zo hield Wilders vol. "De notulen die over deze interne bespreking gemaakt zijn, zijn vervalst! Ik heb nooit zulks beweerd en nooit gezegd wat voor fraais er in de film zou te zien zijn!" Wie liegt en wie de waarheid spreekt blijft vooralsnog onduidelijk en zal wellicht het voorwerp uitmaken van een nog te voeren onderzoek, hoewel columnist Max Pam er in het tv-programma "Buitenhof" reeds fijntjes op wees dat Balkenende voorafgaandelijk aan de premiere van Fitna, in het tv-programma "Netwerk" had verklaard niets af te weten van de inhoud van de Wilders film. Vast is dus komen te staan dat Balkenende alvast 1 keer met zekerheid grof heeft gelogen: ofwel in de Tweede Kamer waarin hij zei dat hij voorkennis had van de "vreselijke dingen" die Wilders met de koran in de film zou gaan uitspoken; ofwel in het bewuste tv-programma, waarin hij stellig zei een en al onwetend te zijn dienaangaande...

Intussen blijven de moslims er zelf voor zorgen dat wij het negatieve beeld dat Wilders van hen ophangt meer en meer realistisch gaan vinden: Zo werden kinderen van een klasje van de lagere school dat een educatief bezoek bracht aan de Amsterdamse moskee El Mouchidine door de voorzitter van de moskee uitgemaakt voor "honden". De stomverbaasde kindjes keerden beduusd terug naar school, alvast een trauma rijker... De Belgische kranten dan weer deden gisteren het schrijnende verhaal uit de doeken van een secretaresse, werkzaam voor de Belgische Ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran, die in 2004 op straat werd achtervolgd door een groepje mannen tot aan haar flat en daar urenlang werd verkracht en gefolterd. De vrouw bood haar belagers geld en juwelen aan om de gruwel te doen stoppen maar een financiele buit interesseerde hen totaal niet en lieten zij zelfs achter. Reden te meer dus om te veronderstellen dat de daders handelden in opdracht van het tirannieke regime met slechts 1 doel voor ogen: westerse buitenlanders terroriseren en hen het land uitjagen!

rosie-riley-bulldogs-400

HET BEELD DAT MOSLIMS VAN ONS HEBBEN, JODEN, CHRISTENEN EN ANDERE WESTERSE "ONGELOVIGEN''...

01:05 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-04-08

1/3 Nederlandse jeugd overtuigd: Islam wil ons vernietigen.

Ruim 1/3 van de Nederlandse jeugd denkt dat de Islam er op uit is de Westerse beschaving te vernietigen. Dat is gebleken uit een enquete van Top-X, het jongerenpanel van het tv-programma Eenvandaag. Tien percent van de jongeren is ook negatiever gaan denken over de moslims na het bekijken van Wilders film Fitna.

Bron: De Telegraaf, do. 3 April 2008

20070810-euro_islam Onze toekomstige Europese vlag met Islamitische Halve Maan?

14:00 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vanaf volgend jaar Antwerpse George Bush laan?

De diensten van de Stad Antwerpen hebben mij per brief verzekerd dat mijn verzoek om een Antwerpse laan of straat (of plein...) te vernoemen naar President George Bush Jr., zeker zal worden behandeld. Aangezien deze procedure echter veel tijd in beslag neemt verwachten wij een definitief besluit voor de jaarwisseling, zo mogelijk eerder. De laatste jaren zou het aantal Amerikaanse toeristen een dalende trend vertonen, Protest hoopt dat het vernoemen van een Antwerpse locatie naar 1 hunner Presidenten hierin een positieve invloed kan teweegbrengen. Een andere Europese stad ging ons daarbij al voor en bedacht Bush reeds met een eigen straatnaam uit dankbaarheid voor zijn inzet voor de Westerse beschaving, dus waarom zou Antwerpen achterblijven? Protest meent dat burgemeester, schepenen en gemeenteraad dit voorstel niet zullen torpederen: Het Antwerpse zakenleven is erg gebaat met uitstekende Amerikaanse handelsbetrekkingen en ook Amerikaanse toeristen zijn meer dan welkom, nadat zij de laatste jaren dit landje eerder meden omdat onze overheid te weinig inspanningen leverde bij de gezamelijke strijd tegen het terrorisme in Navo-verband. Een straat noemen naar George Bush Jr., die voor ons de kastanjes uit het vuur haalt in het Midden-Oosten, zou dus een mooie geste zijn en handreiking...

straatnaambord

02:23 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |