07-11-08

Nabeschouwing Amerikaanse presidentsverkiezingn

Protest feliciteert Barack Obama met zijn historische verkiezingsoverwinning. Uiteraard hadden wij liever de meer conservatieve John McCain in het Witte Huis gezien doch een meerderheid van de Amerikaanse kiezers verkoos de "popstar" Obama boven de "oorlogsheld" McCain. Obama kreeg 62,4 miljoen stemmen achter zijn naam, McCain "slechts" 55,4 miljoen. Als we de resultaten bekijken staat per staat dan kunnen we zelfs ontdekken dat McCain zijn rivaal vaak versloeg met grote percentages, tot zelfs een duizelingwekkende 22 percent, in staten als Alabama, Oklahoma, Wyoming en Louisiana. De aanhang van de Republikeinen blijft op tal van plaatsen dus groter dan men geneigd is te denken. Als je er tevens rekening mee houdt dat het campagnegeld van Obama dubbel zo groot was als dat van McCain mag je er bijna van uitgaan dat Obama zijn overwinning "gekocht" heeft. Obama bleek een grotere redenaar te zijn dan zijn tegenstrever maar wij willen er wel voor waarschuwen dat een goede ambtstermijn niet enkel zal beoordeeld worden op woorden maar vooral volgens de daden van de president in functie. Obama presenteert zich aan de wereld als een "vredesduif" die bruggen wil slaan tussen de gemeenschappen maar de vraag blijft of hij daarin zal slagen in een wereld vol haat, oorlog en onoverbrugbare tegenstellingen. Een helse taak voor een president die zo gehaat wordt door racistische mede-landgenoten dat hij enkel de deur uit kan als hij omringd wordt door niet minder dan vierhonderd veiligheidsmensen. Wij van Protest gruwen van een aanslag op deze Amerikaanse president omdat wij van mening zijn dat Obama een christen is en huidskleur er dan niet toe doet. De strijd die wij te leveren hebben dient niet gevoerd te worden tegen rassen (dat zou een vergeefse strijd zijn in een wereld die allang onontwarbaar vermengd is) maar tegen verkeerde ideologieen zoals het islamisme.

Niemand hoeft te denken dat Obama de door Bush begonnen oorlog tegen het moslim-terrorisme zal minderen; het enige dat hij beloofd heeft te zullen doen is de troepen afbouwen in Irak om die toe te voegen aan de troepenconcentraties in Afghanistan. Dus: inplaats van zijn militaire slagkracht te spreiden zoals Bush deed, haar te richten op een punt. En het is niet omdat men uit Irak deels zal vertrekken dat men er ook niet zal kunnen terugkeren. Obama beweert ook in dialoog te willen gaan met Iran om de oplopende spanningen met dat land langs diplomatieke weg proberen op te lossen. Weet wel dat indien Iran dat aanbod zal afslaan, niets Obama zal beletten om fors in de aanval te gaan. Terwijl een groots militair treffen van de VS gericht tegen Iran onder leiding van een Bush of McCain nooit geduld zou worden door de wereldopinie in dit tijdsgewricht, zal het Obama juist wel lukken om een dergelijke aanval, met de unanieme steun der NAVO-bondgenoten geaccepteerd te krijgen, precies omdat hij Obama is en men hem er niet van verdenkt oorlogszuchtig te zijn... Protest ziet ook een ander mogelijk voordeel in zijn aanstelling tot 44 ste President van de VS: Hij zou weleens het "geheime wapen" kunnen worden in de titanenstrijd tussen het christendom en het islamisme die zich voltrekt op het Afrikaanse continent; beide wereldgodsdiensten proberen er zoveel mogelijk terrein te winnen ten koste van elkaar. Met de geestdrift die Obama kan aanwakkeren onder de Afrikanen zou hij de invloed van de islam daar flink kunnen terugdringen ten voordele van het christendom. Een eventuele zwarte paus als mogelijke opvolger van Paus Benedictus zou hem daarbij zeker kunnen helpen. Wie waren ook alweer de eerste slavenhandeleren die de Afrikanen als beesten behandelden, bijeendreven en verkochten aan blanke meesters? Juist: islamieten. Wij herhalen het: onze strijd is er niet eentje tegen foute rassen of volken (die bestaan volgens Protest immers niet) maar wel tegen foute ideologieen en -ismen. Wij zijn er van overtuigd dat dit ook de zienswijze is van Obama en als het inderdaad ook tot zijn doelstellingen behoort om het islamisme de genadeslag toe te brengen dan bieden wij hem hierbij onze hulp aan...

obama-wil-bij-brandenburger-tor-spreken

00:25 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.