24-11-08

MOSLIMS DREIGEN ONS LAND MET BLOEDIGE AANSLAGEN

Deze morgen hebben de redacties van VRT en VTM een videoboodschap ontvangen van moslimstrijders waarin ze dreigen met bloedige aanslagen tegen ons land. Op de video zijn gewapende jihadi te zien die onze landgenoten toespreken. Enkel strijdliederen in een allochtone taal zijn te horen, doch de film is ondertiteld in keurig nederlands. De krant De Standaard wist beslag te leggen op de volledige tekst, die ook wij hier onder weergeven. Na analyse zijn wij van Protest geneigd om de dreiging wel degelijk serieus te nemen, de oproep moet namelijk worden begrepen als een middel om de huidige regering (met als minister van Defensie Pieter De Crem die extra manschappen heeft gestuurd naar Afghanistan) van de macht te verdrijven na de volgende verkiezingen. Deze methode lukte eerder in Spanje, na de aanslagen te Madrid koos een meerderheid van de Spanjaarden voor een nieuwe regering die gekant is tegen oorlogsdeelname in het Midden-Oosten. Wij van Protest willen echter niet van wijken weten en steunen de Minister die wij alle steun toezeggen, de (hopelijk) dappere Belgen (althans wij en de meesten van het Vlaams Belang) laten ons niet chanteren door terroristen die in Europa de Sharia willen invoeren! De overwinning wacht ons! Het is niet omdat President Bush weldra van het toneel verdwenen is dat wij zullen opgeven, wel integendeel: het is onze verdomde plicht om in de geest van Bush de strijd voort te zetten tot het bittere einde, zo helpe ons God!

Hierna de boodschap van de vermeende terroristen:

"Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Satan In de naam van Allah, de erbarmer de meest barmhartige, alle lof komt toe aan Allah.

Hem loven wij en hem vragen wij om hulp en vergeving. Wie door Allah geleid word kent geen misleiding. En wie hij op een dwaalspoor zet kent geen leiding. Ik getuig dat er geen ware god is behalve Allah alleen.

En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en zijn boodschapper is, vrede zij met hem.

En met zijn familieleden en zijn metgezellen, moge Allah tevreden zijn over hun. Tot hiertoe heeft Belgie zich afzijdig gehouden van de strijd die de neo-kruisvaarders hebben opgezet tegen de islam.

Wij hebben echter vernomen dat deze situatie gewijzigd is door F16's en manschappen te sturen naar Afghanistan. Deze beslissing door de Belgische regering is een duidelijk signaal en een uiting van vijandschap tegenover de Islam.

Daarom reageren wij met deze boodschap.

Ten eerste, aan de Belgische regering: De fout die jullie maken, treft niet alleen jullie regering maar elke burger in dit kleine land. Of dachten jullie te kunnen schieten op onze broeders, kinderen en vrouwen; terwijl jullie vrouwen en kinderen veilig thuis zitten?

De eer van 1 moslim is ons dierbaarder dan heel dit land, met haar inwoners en democratie bij elkaar.

Jullie land zal daarom vertoeven in chaos, bloedvergieten en gruwelijke aanslagen die op elk moment, op elke plaats kunnen plaatsvinden.

Ten tweede, aan de Belgische bevolking: Jullie verschuilen zich achter de mensgemaakte wetten, democratie genaamd, om jullie dierlijke en beschamende gewoontes verder te zetten zoals pedofilie, moord en overspel.

Maar deze medaille heeft een keerzijde, namelijk dat jullie mede verantwoordelijk zijn voor de daden van jullie regering. Vergeet niet dat het JULLIE bloed is dat zal vloeien, door een beslissing die jullie regering heeft genomen uit eigen belang.

Jullie enige uitweg is het volgende:

De regering onder druk zetten om de troepen in Afghanistan en andere moslimlanden onmiddelijk terug te trekken.

Weet dat stilzwijgen goedkeuren is van gruweldaden en dat jullie stem laten horen, verwerpen van het kwade is. Leer uit de geschiedenis en zorg dat Madrid, Londen en New York zich niet in Belgie herhaalt.

Weet dat wij geen medelijden hebben met jullie en dat wij naar de dood verlangen zoals jullie van dit leven houden.

Een strijder op het pad van Allah heeft slechts 1 doel: het martelaarschap. Ten derde, aan onze moslimbroeders en -zusters: Wij verwittigen jullie om jullie niet te laten doen door het politieke spel van de regering en de media. Praat niet uit angst of wanhoop, mits deze ongelovigen de oorlog aan Allah hebben verklaard en de uitkomst daarvan is duidelijk.

De overwinning behoort toe aan Allah, aan Zijn boodschapper en aan de gelovigen. Vertrouw op Allah, wees niet bang, sluit jullie aan bij de karavaan van de overwinning.

Moslimbroeders en -zusters: vermijd openbare en drukke plaatsen en plaatsen van ontucht.

Vergeet ons niet in jullie smeekbeden.

large_546547

21:14 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.