09-01-09

Analyse van een gerechtvaardigde Gaza-oorlog

Een opiniestuk

Als het waar is dat Israel de grote agressor is zoals een partijdig deel van de wereldpers koppig blijft beweren waarom heeft deze staat "in staat van overleving" dan 8 jaren getalmd met het formuleren van een krachtig militair antwoord op het begin van een nieuwe reeks van terroristische aanvallen? Want ja, sedert 2001, met de aanslagen van 9/11 een keerpunt in de wereldgeschiedenis, heeft de terroristische Hamas die in Gaza-stad haar thuisbasis heeft, niet minder dan 8000 dodelijke Qassam-raketten afgevuurd richting Israelisch grondgebied. Wie trouwens (zoals velen onder ons) een profiel heeft aangemaakt op de netwerksite "Facebook" op het internet kan daar met slechts enkele muisklikken aansluiting vinden bij de groep "Qassamcount" (zie http://qassamcount.com/fb ) Hij of zij wordt dan, telkens een nieuwe raket doel treft, hiervan met een simpele melding op de hoogte gebracht en zo met de neus op de harde feiten gedrukt. Het schrikbeeld van een terroristisch leefklimaat komt dan opeens wel heel dichtbij; meteen kan men zich verplaatsen in de huid van de miljoenen Israeli die onder het werk, het schoolgaan of het bestieren van het huishouden onophoudelijk met de gedachte spelen dat 1 zo'n raket op henzelf kan inslaan. (Zo hebben de inwoners van de grensplaats Sderot welgeteld 15 seconden de tijd om een veilige schuilplaats op te zoeken van zodra een dergelijke raket vanaf Palestijnse bodem wordt afgevuurd en het luchtalarm in werking zet). Overigens zijn die bewuste raketten niet geprogrammeerd om een specifiek doel te raken. Het zijn ongeleide projectielen die om het even waar kunnen inslaan om ravage aan te richten met hun explosieve lading, hetgeen meteen een grove schending is van de Geneefse conventie inzake oorlogvoering. Dat is voor de Israeli tegelijk een nadeel en een zegen. Het voordeel is dat zij door hun onbetrouwbaarheid vaak doel missen en daardoor bijvoorbeeld op open veld terechtkomen waardoor er veel minder slachtoffers vallen dan Hamas beoogde. Tevens beschikt elke familie die het zich kan veroorloven wel over een stevige schuilkelder waardoor nog minder mensen door de raketten worden gedood. Het verwijt dat in de propaganda-oorlog rond dit gewapende conflict vaak de kop opstak was dat de Israelische invasie van de Gaza strook in luttele weken al ruimschoots 500 dodelijke slachtoffers maakte, dus veel meer dan er in die 8 jaren aan joden sneuvelden aan de andere kant van de grens. Het mag dan wel morbide klinken maar ik persoonlijk vind de schade van honderdduizenden mensen die gedurende 8 lange jaren soms tot meerdere keren per dag na het zoveelste luchtalarm (vals of niet) de schuilkelders moeten opzoeken en zo hun leven drastisch ontregeld zien minstens even erg als de schade van 500 gedode Palestijnen, vooral als je onder ogen houdt dat a) het merendeel van die slachtoffers Hamas militanten waren of er onderdak aan verleenden en b) die Qassam-raketten dan wel geen 500 doden "scoorden" maar wel dat oogmerk hadden, om niet te zeggen een astronomisch veelvoud daarvan. Want om dood en verderf te zaaien werden ze tenslotte gemaakt en gelanceerd, hoe onnauwkeurig en "teleurstellend" hun resultaten ook waren. Of dient men te wachten tot sponsors van het internationale terrorisme (denken we gemakshalve maar aan Iran) besluiten om Hamas te voorzien van geavanceerder en dus ook doeltreffender wapentuig?

Tot zover de "voordelen" verbonden aan de wispelturige aard van de Qassam-raket. Het nadeel is evenwel dat elke raket om het even waar kan landen, op een legerkazerne of een grenspost maar evengoed op een hospitaal of een school. Die onzekerheid van waar de dreiging uiteindelijk zal toeslaan is het kenmerk van de ware terreur, zij tast de samenleving aan in al haar geledingen: niet alleen de militairen hebben een plotse aanval te vrezen maar evenzeer alle joodse onschuldige burgers waaronder vrouwen, kinderen en bejaarden die in de risicozone wonen (binnen het bereik van de raketten) en daar trachten een normaal leven op te bouwen. Niet verwonderlijk dus dat de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, Hamas (die in feite een afsplitsing is van de Moslimbroederschap en tevens financieel gesteund wordt door het antisemitische regime van Iran) mede daarom door de E.U., Amerika en een rist andere democratische landen geacht wordt een terreurorganisatie te zijn die doelen nastreeft gelijkaardig aan die van Al Qaida. Overigens staat in haar handvest uitdrukkelijk vermeld dat het haar streefdoel is Israel te vernietigen. Dus de Israelische overheid zou al heel dwaas, naief of te goeder trouw moeten zijn indien zij met dergelijke rebellen nog wenst te onderhandelen, laat staan een bestand wenst af te sluiten.

Die onophoudelijke raketaanvallen kunnen misschien nog het best worden vergeleken met de V2- bombardementen van Londen door de nazi's, de terroristen avant-la-lettre van de voorbije eeuw. Toen die apocalyptische taferelen uiteindelijk resulteerden in D-Day, de langverwachte invasie door de Geallieerden van het door de nazi's bezette Europa, om de schurken  te gaan aanpakken, klonk er mondiaal oorverdovend applaus. Nu Israel wijselijk heeft besloten om eenzelfde scenario toe te passen is het journalistengild verdeeld en spreken haar leden die de Israelische overlevingsstrategie geen warm hart toedragen van "een buitensporige aanval" met "disproportioneel geweld", soms zelfs het zwaarbeladen woord "genocide" niet schuwend... Onbegrijpelijk is dat. Even onbegrijpelijk als westerse burgemeesters die billijken dat islamitische sympathisanten van Hamas in grote getale op straat komen om te betogen en leuzen te scanderen ter meerdere glorie van notabene een terrorisctische organisatie. Ter vergelijking: zou het in de nasleep van 9/11 duizenden Afghanen zijn gelukt om een betoging te laten doorgaan op Times Square met spandoeken die in koeien van letters Al Qaida bejubelden, tegen de Amerikaanse invasie van Afghanistan? No way! Waar de Afghanen niet zijn in gelukt zijn duizenden door de AEL opgehitste uitgeweken Palestijnen en sympathiserende "broeders en zusters" jihadi uit andere moslimlanden wel in geslaagd in grootsteden als Brussel en Antwerpen, reclameslogans scanderend voor Hamas. Een van de blikvangers was een spandoek met de veelzeggende tekst: "Jihad, Yes we can!" En dit alles in winkelstraten waar drommen vredige shoppers hun eindejaarsaankopen kwamen doen. Beangstigend! Inplaats van er grote eenheden oproerpolitie op af te sturen nam een burgemeester er genoegen mee deze relschoppers te laten "begeleiden" door de politie, met alle gevolgen vandien: kapotte winkelruiten, bekogelde trams en bussen, autoruiten aan diggelen. Terrorisme in het klein zeg maar, even willekeurig van aard als de zigzaggende Qassam-raketten van Hamas. Het lijkt wel alsof burgemeesters van deze soort, met hun zachte aanpak en het carte blanche geven van dergelijk type betogers, het terrorisme willen opwaarderen als een maatschappelijk aanvaard verschijnsel en haar spreekbuizen een forum willen geven.

Toen het hart van de Amerikaanse samenleving werd getroffen door het neerhalen van de Twin Towers en de verantwoordelijken werden geidentificeerd (het brein Osama Bin Laden hield zich schuil in Afghanistan en gaf er leiding aan de Taliban) werd binnen een maand het Amerikaanse leger er op uitgestuurd om de vijand ter plekke te gaan opzoeken en bekampen. De Navo, de internationale gemeenschap en de Amerikaanse publieke opinie vond dit (in tegenstelling later tot de Irak-oorlog) een geoorloofde operatie en vind dit nog steeds, reden waarom er thans nog troepenversterkingen worden gestuurd of overwogen. Het immense Amerika van Bush was geraakt geweest door in totaal slechts vijf vliegtuigen, aangewend als "raketten" die kwestbare doelen moesten treffen. Binnen de kortste keren had Amerika haar meeste bondgenoten overtuigd van de noodzaak om gezamenlijk deel te nemen aan een een tegenaanval die, 8 jaren later, nog steeds gaande is. Al even lange tijd wordt Israel bestookt door raketaanvallen van Hamas, en pas na 8 jaren en 8000 raketten later besluit het dat het welletjes is geweest en tijd om in te grijpen. Meteen krijgt het land een storm van kritiek over zich heen. Waarom eigenlijk? Is Hamas minder gevaarlijk dan Al Qaida soms? In feite niet want haar laatste oproep was om joodse doelen, waar ook ter wereld, uit te schakelen. Een oproep tot terrorisme op wereldschaal dus.

Dat dan alleen "de joodse vijand" wordt geviseerd houdt geen steek... Als er morgen een krachtige autobom ontploft in pakweg de Antwerpse diamantwijk dan zullen heus niet alleen joden worden gedood maar evengoed talloze niet-joodse passanten en werknemers. Bovendien zorgt elke terreuraanslag -tegen wie hij ook gericht moge zijn- voor politieke instabiliteit en maatschappelijke onrust. Om nog te zwijgen van eventuele economische gevolgen hier uit voortvloeiend. Een aanslag tegen een joods doel in het westen is dus, per definite, ook een aanslag tegen het Westen tout court. Wie dergelijke oproepen lanceert verdient het niet bedankt te worden met een bestand of welk soort onderhandelingen dan ook... De beslissing van Israel om Hamas militair op de knieen te dwingen was dan ook de enige denkbare oplossing om een einde te stellen aan deze waanzin.

Het Israelische leger heeft Hamas eerst proberen uitschakelen vanuit de lucht door hun schuiloorden te bestoken met precisiebombardementen. Pas nadat men constateerde dat dit niet geheel lukte (het is immers nogal makkelijk om een eerder gelocaliseerd bolwerk te ontmantelen en te verplaatsen),  hetgeen bewezen werd door het simpele feit dat het ook nadien Qassam-raketten bleef neerregenen op Israelische bodem en Hamas' wil om een beslissende eindstrijd uit te vechten niet gebroken was, ging Israel over op een grondoorlog. Dat kwam Israel op nog meer kritiek te staan, wat opnieuw onbegrijpelijk is, vermits men op de grond veeleer een "propere oorlog" kan voeren dan vanuit de lucht van waaruit alle menselijke beweging slechts zichtbaar is als een verzameling stipjes, Hamas-strijders zowel als onschuldige vrouwen en kinderen. Want hoe precies precisiebombardementen ook bedoeld zijn, als je een vermeend Hamas schuiloord tot doelwit kiest kan je nooit vooraf weten dat de vijand daar bij wijze van vuile tactiek ook onschuldige burgers heeft ondergebracht om tenminste Israel naderhand te kunnen beschuldigen van oorlogsmisdaden als het doel is geraakt. Een veel beproefde methode bij terroristen als Hamas om de wereldopinie te manipuleren in hun voordeel, terwijl natuurlijk zijzelf en niemand anders verantwoordelijk zijn voor deze onnodige doden, die nooit zouden zijn gevallen indien zij ze niet als menselijk schild misbruikten. Dat kortzichtige westerse journalisten uit onwetendheid, partijdigheid of een hemeltergend gebrek aan beroepsernst dit hun lezers niet diets maken is voor Hamas natuurlijk koren op de molen en stimuleert ongetwijfeld opflakkeringen van sluimerend antisemitisme overal ter wereld, ook onder lagen der bevolking die menen weldenkend, rechtvaardig en intellectueel te zijn. Nadat Israel inzag dat het die kant uitging en de vijand geen teken gaf van verzwakking besloot men ten einde raad over te gaan op een grondoffensief, om zodoende de vijand nauwkeuriger in het vizier te krijgen waardoor "colleteral damage" minder kans zou krijgen. Maar ook toen Israelische tanks over de grond vorderden was de gehaaide tegenstander niet te beroerd om hen valstrikken te bereiden. Zo bijvoorbeeld bestookten Hamas-strijders het oprukkende leger met mortiergranaten vanaf de speelplaats van een VN-school die was ingericht voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. Vanaf dat ogenblik veranderde voor de Israeli's dit onschendbare burgerdoel in een militair doel dat node moest worden uitgeschakeld omdat het kennelijk onderdak bood aan een verzetshaard van terroristen. Dat deze daarbij opnieuw onschuldige burgers rond zich hadden verzameld om te misbruiken als menselijk schild konden de Israelische militairen die onder vuur lagen op dat moment niet bevroeden. Overigens is het in een oorlog perfect logisch dat je als soldaat terug schiet op een doel van waaruit jij eerst werd beschoten; de afweging van het al dan niet openen van de tegenaanval dient vaak te worden gemaakt in een fractie van een seconde, dat daarbij menselijke inschattingsfouten kunnen worden gemaakt -en burgerdoelen per abuis kunnen worden verwisseld met militaire doelen- spreekt voor zich. Wederom dus moet het verlies aan onschuldige mensenlevens in eerste instantie worden toegeschreven aan de Vietcong-technieken van de Hamas vijand. Daarbij zou ik het nodige voorbehoud willen maken als de pers weer eens de mond vol heeft van zogenaamd onschuldige kinderen die zouden worden gedood of verwond in het strijdperk door toedoen van Israelische wapens. Als het fenomeen van "kindsoldaten" ons bekend is van het Afrikaanse continent, waarom zou dit dan ook niet opgaan voor de kinderen van Hamas strijders die reeds van in de wieg -om het zo maar te zeggen- worden opgevoed met een joods vijandbeeld? Is een potige 14-jarige knaap, zijn jeugdige gezicht verborgen onder een Arafatsjaal, die willens en wetens een Israelisch legerkonvooi aanvalt en vervolgens wordt geraakt, louter een onschuldig kind of een Hamas strijder in de dop? Het antwoord is simpel: op het ogenblik dat het de aanval inzet is het een Hamas strijder, op het moment dat het in het ziekenhuisbed hevig ligt te kreunen van de pijn, verlost van zijn geblokte sjaal en wapentuig en met de flitsende camera's van de wereldpers op zich gericht... een onschuldig kind dat gewroken moet worden! En als het dan per toeval werkelijk om een onschuldig kind zou gaan... uiteindelijk vallen er in elke oorlog wel ergens onschuldige slachtoffers, hoezeer je dat ook zou willen vermijden. Oorlog is oorlog en dus in wezen slecht maar deze oorlog, die tot doel heeft slechts een terroristische groepering tot de laatste man uit te schakelen, zoniet geheel vleugellam te maken, is nog altijd beter dan de oorlog die diezelfde terroristenbende zou willen voeren tegen Israel in zijn totaliteit met als streefdoel een heel volk uit te roeien naar het voorbeeld van wat nazi-Duitsland wilde met de joden van toen.

Olivier Bronselaer,

oprichter en voorzitter Protest.

00:58 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.