04-02-09

Over het verborgen antisemitisme dat schuilgaat in "de wandelende jood" van "Man bijt hond".

Als kenner van het nazisme en het Derde Rijk sluit ik mij aan bij de geschokte reacties van de joodse gemeenschap na een zoveelste provocatie aan hun adres uitgaande van de televisie-omroep TV1. Het laatste voorval uit een lange rij (het "Man bijt hond" filmpje dat de draak steekt met de veronderstelde lange tenen van "de jood") was uiteraard de spreekwoordelijke druppel. Tegelijk kan ik best begrijpen dat de gemiddelde, goed-menende, tv-kijker, de overgrote meerderheid dus, zich verbaasd afvraagt wat er toch loos is met dergelijk "onschuldig" filmpje en de joden ervan verdenkt "van een mug een olifant te maken". Zoiets is namelijk typerend voor goedmenende mensen (in dit geval tv-kijkers), zij menen immers enkel goede dingen te zien en zijn daarbij stekeblind voor kwaadwilige aantijgingen richting "de jood". Want onschuldig is het filmpje allerminst!

Om te beginnen worden de joden er stereotiep in verband gebracht met rijkdom (Rolex, diamant, Rolls-Royce). Dit op zich is zeer misleidend aangezien we laatst in een kranteninterview met de oprichters van "Joods Actueel" nog konden lezen dat de armoede onder de joden gestaag toeneemt en er zelfs voedzelinzamelingen dienen te gebeuren om de meest behoeftigen te voorzien. "De jood" in het algemeen classificeren als "rijke stinkerd" die het geld maar voor het oprapen heeft kan makkelijk een vijandbeeld creeren in crisistijden zoals nu waarin iedereen het moeilijk heeft, eenieder dreigt zijn werk te verliezen en ieder bij elke euro die hij of zij te besteden heeft wel twee keer nadenkt. Deze typering van schatrijke joden grijpt dan ook terug naar de lasterlijke nazi-propaganda die de Duitsers voorhield dat joden hun rijkdom en hoge posities inpikten dankzij "hun neus voor gesjoemel en intriges". Toen het ministerie van Goebbels dit verkondigde verkeerde Duitsland, Europa en de wereld eveneens zoals nu in een gelijkaardige diepe financiele crisis waar volgens Goebbels de joden verantwoordelijk voor waren.

Ten tweede worden de danspasjes van de dansende joden die in het filmpje worden vertoond versneld weergegeven in een hoog tempo alsof deze joden figureren in in een doldwaas komisch filmpje van Benny Hill, wat de bedoeling heeft hen belachelijk te doen overkomen. Mensen die zich belachelijk gedragen wekken immers makkelijker de lachlust op, dat spreekt voor zich. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ook de Geallieerde propaganda zich ooit aan deze truuk heeft bezondigd in een poging Hitler belachelijk te maken: Er bestaat namelijk een filmpje van een lachende Fuhrer die een vreugdedansje maakt als hem wordt gemeld dat Frankrijk was gecapituleerd. De Fuhrer lachte weliswaar maar danste niet, in werkelijkheid had Hitler die zich steeds stijfjes en nors gedroeg een hekel aan dansen in het algemeen. Een slimme monteur in het geallieerde kamp echter had het filmpje zodanig bewerkt dat het er op leek dat Hitler onnozel danste om hem een belachelijke pose aan te meten, het kleine sprongetje van geluk dat Hitler bij die gelegenheid echt maakte had hij een groot aantal keren achter elkaar herhaald in een hoog tempo zodat ook Hitler even leek op een soort van Charlie Chaplin, een clown zeg maar. Iets gelijkaardigs overkwam de getoonde joden in "Man bijt hond" met hetzelfde gewenste effect: het bespottelijk maken van de figuur in kwestie. Dat de geallieerden dit anno de oorlogsjaren deden met Hitler kan men hen achteraf moeilijk kwalijk nemen, dat een Belgische tv-redactie zulke sketches aflevert anno 2009 om de joden een lachwekkend air te bezorgen geeft te denken.

Daarbij geeft de commentaarstem een opsomming van de zaken waarop "de joden" nog niet kwaad zijn, allereerst (en nu komt het): "de joods-amerikaanse vereniging". Hierbij lijkt men te willen suggereren dat "de jood" in het algemeen bevriend is met "de Amerikaan" in het algemeen en dus allicht ook instemt met de internationele Amerikaanse (Midden-Oosten)-politiek, die het voorwerp uitmaakt van internationale kritiek. Hiermee lijkt men een oud vooroordeel dat Amerikaanse imperialisten en joden twee handen op 1 buik zijn en achter de schermen aan de touwtjes trekken en samen de wereld regeren, onrechtstreeks te willen bevestigen.

En dan vervolgt de stem met: "...hier en daar een wandelende jood". Waarbij een enkele, inderdaad wandelende, jood in beeld komt. Dat met name hier niet meer opschudding over is ontstaan vind ik dan weer onbegrijpelijk aangezien deze verwijzing naar "een wandelende jood" immers de meest antisemitische verwijzing in het hele filmpje is! Hoezo? Zal opnieuw de goedmenende kijker zich wenkbrauwen fronsend afvragen. Wat is er mis met een jood te vermelden die wandelt? Dan komt nu de nazi-expert aan het woord: Er is veel mis met het begrip "wandelende jood". Het is immers de bijnaam voor een legendarische joodse figuur die nooit heeft bestaan, een zekere Ahasverus, een jood die Christus, toen die met het Kruis op Zijn rug op weg was naar Zijn plaats van terchtstelling, zou geweigerd hebben even uit te rusten voor zijn deur en te drinken. Als "straf" voor deze slechte bejegening van "Christus, Zijn Verlosser" zou deze jood er door God toe zijn veroordeeld eeuwig rusteloos op aarde rond te dwalen, tot het einde der tijden. Dit verzonnen personage kreeg voor het eerst ruime bekendheid toen het aan bod kwam in een Duits volksboek in de 17de eeuw. In feite staat hij symbool voor het joodse volk dat de Messias afwees en daarom werd veroordeeld tot de diaspora. Deze legende heeft dus de betrachting een rechtvaardiging te geven aan een christelijk antisemitisme en haar voortbestaan verbreidde dit antisemitisme ook - tot en met de tijd van de nazi's die er dankbaar op voortborduurden en er zelfs de titel voor hun anti-joodse propagandafilm "Der Ewige Jude" aan ontleenden ("eeuwig" als verwijzing naar de eeuwige straf waartoe Ahasverus werd veroordeeld, namelijk eeuwig op aarde rondwandelen zonder ooit rust te vinden). Ik kan mij niet inbeelden dat een meerkoppige televisieredactie van goed geschoolde mensen de beladen term "wandelende jood" opdiept en in een filmpje over joden verwerkt zonder de antisemitische ondertoon te kennen die aan deze benaming vasthangt.

Ik moet dus beamen dat het hanteren van dergelijke termen in een televisie-filmpje (dat notabene deel uitmaakt van een razend populair programma) dat tot doel heeft de joden zogenaamd op ludieke wijze te bekritiseren voor hun lichtgeraaktheid, inderdaad zeer pijnlijk is en als zeer gevaarlijk overkomt bij de geviseerde groep. Immers, de meerderheid aan goed menende kijkers staat daar in haar onwetendheid niet bij stil maar de kleine minderheid aan boosaardige antisemieten spint er wel garen bij en neemt de heftige (voor de buitenwereld "overspannen") reacties uit de hoek van de slachtoffers te baat om opnieuw de aanval in te zetten, op het gevaar af dat we in een neerwaartse spiraal terechtkomen van wederzijds ongenoegen. Dat het filmpje daarbij toevallig in zwart-wit werd vertoond en vergezeld ging van een ouderwets klinkende commentaarstem die niet had misstaan in een nazi-bioscoopjournaal uit de jaren '30 is des te pijnlijker en deze gewoonte (het omstreden filmpje was slechts een aflevering uit een langlopende reeks) had een reden temeer moeten zijn om de joden niet als thema uit te kiezen en dus elke connotatie met een duister verleden te vermijden. 

Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat de makers doelbewust dit filmpje hebben gemaakt om de joodse gemeenschap te kwetsen en uit te dagen. Rest de vraag: waarom? De opeenstapeling van feiten van de laatste maanden sluiten uit dat hier toeval in het spel is. Mij lijkt dit duidelijk te wijzen op een samenzwering tussen linkse media en politici om de joden te schofferen en antisemitische islamisten binnen en en buiten Europa duidelijk te maken dat zij in het heersende Midden-oosten conflict onvoorwaardelijk partij kiezen voor Hamas-terroristen die uit zijn op de vernietiging van Israel. Daarbij willen deze samenzweerders achter de schermen de indruk wekken dat alle Belgen het hierover eens zijn door in dit land een klimaat te scheppen waarin het acceptabel lijkt te lachen en te dollen met "de jood".

Een conclusie die hard kan aankomen maar een eerlijke en de enige juiste. De VRT moet mijn inziens juridisch aangeklaagd worden, terecht staan en veroordeeld worden voor het op gang trekken van antisemitische tendenzen. De VRT speelt met vuur en voor we er erg in hebben kan er brand ontstaan...!

deba001nede01ill56

180px-Nazi_Wandering_Jew_propaganda_by_David_Shankbone

Afbeeldingen van cover van een boek over de "Wandelende Jood" legende alsook van "De wandelende jood" zelf.

06:02 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Dank voor uw schrijven. IK werk aan een uitgebreid artikel over de verkiezing van Israel als volk van G'd, waardoor wij zo in de wereld in diskrediet zijn geraakt. Heel graag neem ik grote delen van uw verhaal op in mijn werk, met uw goedkeuring. Op onze website kunt u zien wat we doen.

shalom
Gideon Benavraham,
prof.em. systematische hermeneutiek

Gepost door: Gideon benavraham | 03-01-11

De commentaren zijn gesloten.