05-06-09

4 JUNI 2009: De dag waarop Wilders en Obama de degens kruisten

Gisteren 4 juni 2009 werden in buurland Nederland reeds Europese verkiezingen gehouden. De gedoodverfde winnaar Geert Wilders maakte de verwachtingen waar, en hoe! Zijn islam-kritische "Partij Voor de Vrijheid" (kortweg PVV geheten) die samen met ons de islamisering in Europa wil terugdringen en op de koop toe de koran wil verbieden (en niet te vergeten Turkije buiten Europa wil houden) behaalde niet minder dan 800.000 stemmen! Een duizelingwekkend resultaat, zeker als je in gedachten houdt dat deze partij voor het eerst aan Europese verkiezingen deelneemt. Omgerekend behaalt zij hiermee in 1 klap 4 zetels voor het Europese parlement. Pittig detail: In Rotterdam, de grote havenstad waar recent een Marokkaanse burgemeester werd benoemd, kreeg zij van alle partijen de meeste stemmen! Onze welgemeende felicitaties aan onze dappere broeders in zusters in de strijd!

Dit bemoedigende resultaat moet allicht als een koude douche aankomen bij president Barack Hussein Obama die -uitgerekend op dezelfde dag- in de universiteit van Cairo (Egypte) een historische toespraak hield van bijna 60 minuten. Tijdens deze speech reikte hij de islamwereld de hand en zwaaide hij alle moslims ter wereld (uitgezonderd de terroristen) alle lof toe, daarbij verwijzend naar zijn eigen islam-roots. Ondermeer dit onthielden wij van Protest uit zijn voordracht: "Dat de islam een religie is die de mensheid al veel goeds en veel wijsheid heeft bijgebracht, inclusief Nobelprijswinnaars (noot van deze blogger: welgeteld 5 moslim winnaars -inclusief terroristenleider Yasser Arafat- tegenover 155 joodse Nobelprijswinnaars, terwijl de joden slechts 0,002% van de wereldbevolking uitmaken!); "dat Amerika 7 miljoen moslims telt die een hoger inkomen hebben dan gemiddeld"; "dat Amerika niet in oorlog is met de islam en dat nooit zal zijn"; "dat er altijd wederzijds respect heeft bestaan tussen de USA en de islam-wereld", hetgeen hij staafde met het feit dat het eerste land dat ooit de onafhankelijkheid van de VS erkende Marokko was...

De president oogstte met zijn speech een warm applaus. De Paus, Benedictus XVI, die eerder al dezelfde toer was opgegaan met een gelijkaardig vriendschapsbezoek aan de regio, had voor hem het pad geeffend. Beide wereldleiders maken welbewust een knieval voor de (politieke) islam die niets minder dan wereldheerschappij nastreeft, in de naieve hoop met dergelijke slappe houding hun eigen wankele macht te consolideren. Nog even... en overal in het Westen wapperen Arabische vlaggen en zullen sharia-wetten van kracht worden. Waar is de tijd dat we nog konden rekenen op Bush Jr. om onze normen en waarden te verdedigen? Jarenlang werd Bush uitgekotst door een groot deel van ons eigen volk dat schoon genoeg had van zijn "cowboy mentaliteit", doch ik ben er zeker van dat wij allemaal -ook degenen onder ons die hem eerst verafschuwden- met heimwee naar hem zullen terugverlangen...

Gelukkig zijn er nog witte raven als Wilders (en ikzelf, sta mij toe om binnen enkele jaartjes uit zijn machtige schaduw tevoorschijn te treden!) die niet bereid zijn enige toegift te doen aan de wereldveroveraars -die ons willen knechten als onwaardige slaven en tweederangsburgers- en steeds bereid zullen zijn om met opgeheven hoofd en open vizier de strijd te blijven aangaan. De bittere teleurstelling die ik voelde bij het aanhoren van Obama's liefdesverklaring aan de islam werd gelukkig omgebogen tot nieuwe hoop nadat ik tijdens een live-uitzending van de Nederlandse (Europese) verkiezingen Wilders kon zien optreden als triomfator!

Omstreeks dezelfde tijd berichtten diverse Nederlandse media over een onderzoek dat uitwees dat niet minder dan 55% van alle Nederlandse Marokkanen ooit al eens met politie en justitie in aanraking waren gekomen als verdachten in een misdaad...

Het applaus dat Wilders intussen ontving van zijn achterban was even geestdriftig als het applaus dat Obama kreeg in Cairo, en... zeer opmerkelijk: tijdens het slotdebat met de andere politieke leiders na bekendmaking van de resultaten kreeg Wilders aan tafel openlijk felicitaties van alle politieke tegenstrevers, ook de meest linkse... Zo sportief zijn Nederlandse politici kennelijk wel... Benieuwd of de top van het Vlaams Belang komende zondag ook felicitaties zal mogen ontvangen vanwege SPA, Groen, CD&V, Open VLD en dies meer... Felicitaties of verwensingen... Alvast een van beide dunkt mij! Nog een slotbemerking: een reporter van het NOS journaal zei dat er weer als vanouds met potlood werd gestemd in Nederland nadat gebleken was dat "stemmen met computer te fraudegevoelig was". Kan ons land niet tot hetzelfde inzicht komen of wil het niet tot hetzelfde inzicht komen om bepaalde redenen waar wij slechts het raden naar hebben?

wilders31002onlinebildot7

12:14 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.