09-06-09

Verkiezingen 2009: Forse winst voor (extreem-)rechts...

Ja, u leest het goed: Algemeen beschouwd hebben, doorheen Europa, rechts en extreem-rechts de verkiezingen gewonnen. De linkse en extreem-linkse partijen bleven achter met een kater. In Frankrijk won Sarkozy, in Italie een overwoestbare Berlusconi, in het Verenigd Koninkrijk slaagt de "British National Party" (afgekort BNP) er voor het eerst sinds haar bestaan in om 2 zetels voor het Europees parlement binnen te rijven. Enkele leden van deze partij hadden vroeger de kwalijke reputatie antisemieten te zijn maar tegenover de hedendaagse pers schijnen zij dit imago van zich te willen afschudden. Allicht hebben ook zij begrepen dat het belachelijk is om het politieke testament van Hitler (waarin deze schreef dat "de jood" de eeuwige vijand dient te blijven) serieus te nemen in deze woelige tijden waarin het islamisme als vervaarlijke tegenstander oprijst, een tegenstander die voor niets of niemand terugdeinst en ons allemaal in de tang wil nemen. In Nederland slaagde Geert Wilders, leider van de "Partij voor de Vrijheid" (de vrijheid die wij kennen zolang de sharia niet wordt ingevoerd en wij allemaal zullen worden verplicht ons  aan Allah te onderwerpen), er in deze boodschap aan de man te brengen. Het leverde hem een eclatante verkiezingsoverwinning op die iedereen het nakijken gaf, met zo'n 800.000 stemmen, goed voor 4 zetels in het Europees parlement. De Nederlanders stemden 3 dagen eerder dan de Belgen, en de kandidaten van het Vlaams Belang hadden dan ook gehoopt dat het succes van Wilders positief zou afstralen op hun eigen resultaat. Helaas, het mocht niet zijn...

Anders dan in de rest van Europa konden noch Vlaams Belang in Vlaanderen, noch Front National in Wallonie, het heersende anti-islam klimaat verzilveren. We horen op de achtergrond de illegalen en sharia-vrienden al jubelen in de veronderstelling dat extreem-rechts is verslagen, maar niets is minder waar. (Extreem-)rechts in Europa staat sterker dan ooit tevoren! Waarom het VB dan faalde, daar waar Europese medestrijders glansrijk in slaagden? Het antwoord is van een ontroerende eenvoud: Ons landje kent een politiek microklimaat. Twee jaar van tevoren al hadden de media bepaald dat het communotaire hangijzer -en niets anders- de inzet van deze verkiezingen zou zijn. Figuren als Yves Leterme, Bart Dewever en "wonderdokter" Kris Peeters werden overbelicht, de media lieten hun concurrenten op uiterst rechts maar wat graag in hun schaduw vertoeven. Maar spoedig zal het kiespubliek er achter komen dat Peeters helemaal geen wonderdokter is maar een al even grote kwakzalver als Yves Leterme die opnieuw de beloftes naar zijn kiezers toe niet zal kunnen waarmaken. Een mooiprater, om het zo maar te zeggen. Belgie is immers gedoemd om Belgie te blijven, daar ben ik zeker van. En de splitsing van dit land is niet mijn bekommernis of iets dat mij zorgen baart, in tegenstelling tot de islamisering die hand over hand toeneemt in een schrikbarend tempo: Zo is men thans in Hoboken (Antwerpen) begonnen met de bouw van een supermoskee die de grootste van ons land dreigt te worden. Een Turkse kandidaat van CD&V voerde campagne met flyers waarvan de tekst eentalig opgesteld was, in het Turks... En in Antwerpen moest de politie optreden toen in een verkiezingslokaal een islamitische bijzitter volksgenoten advies verstrekte in het Arabisch... Niets om je druk over te maken, zal de gemiddelde Vlaamse kiezer gedacht hebben, want de Belgische media hadden dag in dag uit, jaar in jaar uit gefocust op communotaire twisten tussen Vlamingen en Walen en de gemiddelde kiezer daardoor blind gemaakt voor het echte probleem: dat van de islamisering, inderdaad! Want terwijl het probleem met de Walen een luxeprobleem is (weelde of minder weelde) is het probleem met de politieke islam veel fundamenteler en schadelijker (vrijheid of vrijheidsberoving).

Indien justitie de Belgisch-Marokkaanse terrorist Belliraj niet tijdig zou hebben gevat en hij er in zou zijn geslaagd om hier een grote bloedige aanslag met dodelijke afloop te plegen in naam van de islam, hoe zouden de verkiezingen dan zijn uitgepakt voor het Vlaams Belang? Of indien een week voor de stembusslag aan het licht kwam dat niet natuurgeweld met bliksem maar een aanslag van moslim-terroristen aan de basis lag van de crash van een Air France vliegtuig dat aan alle passagiers en bemanningsleden het leven kostte? Dan zou het VB de verkiezingen ongetwijfeld hebben gewonnen met groot overwicht. Nu verloor het 1/3 van haar kiezers en daarmee een flinke hap uit de financiering door de overheid. Desondanks zetten vele afzonderlijke kandidaten opnieuw uitstekende scores neer, zoals Filip Dewinter natuurlijk die 95.409 stemmen liet noteren, twee keer meer dan Antwerps burgemeester Patrick Janssens! Alom proberen analysten nu te bewijzen dat we de achteruitgang van het VB op zijn conto moeten schrijven omdat hij opnieuw te extreme taal zou hebben gesproken... hij zou dus moeten baan ruimen voor anderen, zo luidt het. Ikzelf durf dit echter te betwijfelen en zelfs te beweren dat het VB als geheel juist overeind is gebleven dankzij zijn voortrekkersrol en ontegensprekelijke kwaliteiten als debater.

Vroeger heb ik Dewinter verweten dat hij beter niet kon blijven proberen Dedecker aan boord van zijn slagschip te hijsen en ik blijf pal achter die opinie staan... Met Dedecker in de gelederen van het VB zou die partij allang in chaos zijn uiteengevallen. Daarnaast heeft Dewinter Dedecker ook veel groter gemaakt dan hij in werkelijkheid is door herhaaldelijk bij hem in de gunst trachten te komen en op samenwerking aan te sturen. Het ware beter geweest hem van meet af aan te negeren als een waardeloze rivaal, dan had hij het VB minder concurrentie kunnen aandoen en minder kiezers kunnen afsnoepen dan nu het geval is. Men had immers vooraf kunnen inzien dat het water tussen beide partijen te diep is om ooit van een vruchtbare samenwerking te kunnen spreken.

Ofschoon Dedecker bij deze verkiezingen een puik persoonlijk resultaat neerzette viel de score van zijn partij in het algemeen toch veeleer tegen. Hoe kan het ook anders? Een leider die zijn partij exclusief naar zichzelf vernoemt... wat een arrogantie! Stel u voor dat het VB "Lijst Dewinter" noemt of "Lijst Annemans"... Het spreekt voor zich dat de andere kandidaten dan onvolwassen overkomen en dus niet genoeg stemmen kunnen halen, zodus kan de winst nooit maximaal zijn. Kortom: Dedecker is een "blaffer" maar geen "bijter", een eendagsvlieg. Eens Dedecker er mee kapt om gezondheidsredenen of komt te overlijden dan zal LDD verdwijnen als een ondergaande komeet, net als Lijst Pim Fortuyn destijds. Het VB heeft deze verkiezingen niet verloren, ze is alleen stemmen kwijt aan een teveel aan modieuze partijtjes die in dezelfde electorale vijver vissen maar de tand des tijds niet kunnen doorstaan. Protest rekent zichzelf niet tot deze modieuze partijtjes.  Momenteel zijn wij nog uiterst klein en een luis in de pels van het VB maar spoedig, grofweg tussen 2010 en 2012, met de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda, zullen wij ons opwerken en er in slagen extreem-rechts in dit land weer op de kaart te zetten! Wij maken onze borst al nat en zullen rond de periode ook een opvallende naamsverandering aankondigen die onze ambities voluit zal onderstrepen. Protest is immers een te algemeen gebruikt woord terwijl onze nieuwe naam zal luiden als een klok! Ook bereiden wij (geweldloze maar daarom niet minder gedurfde) acties voor die even goed uit de koker van het VB zouden kunnen komen en die zonder de minste twijfel wereldwijde weerklank zullen vinden, tot en met Foxnews en CNN. Doch het is niet onze bedoeling om het VB de loef af te steken, integendeel, het behoort tot ons streven dat de PVV van Wilders, het VB en Protest elkaar versterken, daar waar het de strijd tegen de islamisering aangaat.

Vandaar dat wij ook niet te beroerd zijn om het VB enkele rake inzichten en adviezen te verstrekken, opdat het weer zou kunnen groeien. Als Filip Dewinter iets te verwijten valt dan is het dat hij steeds het laken teveel naar zich toetrekt. Hij is onmisbaar als de pit-bull en het uithangbord van de partij maar hij moet ook mensen naast zich dulden die een meer gematigder discours kunnen voeren (ik denk hierbij aan een vrouw) zodat er een wisselwerking ontstaat en er een extra kiezerspubliek kan worden aangetrokken. In het verleden hekelde hij ook steeds de gewoonte van politici van andere partijen om deel te nemen aan amusementsprogramma's op Tv, de politici zouden zich daarmee belachelijk maken volgens hem. Dat klopt slechts ten dele, als bijvoorbeeld een zeer domme politicus zou deelnemen aan een quiz als "De slimste mens" dan maakt hij zich inderdaad onsterfelijk belachelijk; doch als een partij er in slaagt een tamelijk intelligent iemand af te vaardigen die ook nog eens het publiek kan charmeren door een menselijk gelaat te tonen dan kan dergelijk optreden een veelvoud aan extra stemmen opleveren. Bart Dewever heeft dit aangetoond met zijn deelname aan "De slimste mens"; het is dan ook potsierlijk dat Dewinter dit snerend opmerkte in een Tv-debat vlak na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten. Waarom weigert de VB-top om haar ivoren toren te verlaten en zich ook op die manier onder de mensen te begeven? Ik kan me voorstellen dat een groot deel van het volk gruwt van politieke Tv-programma's doch er wel toe kan verleid worden op een politicus te stemmen als ze hem hebben leren kennen in dergelijk lichtvoetig amusementsprogramma. In "De slimste mens" wist Dewever trouwens handig zijn politieke doelen kenbaar te maken door er voortdurend tospelingen op te maken... Ook een manier om stemmen te ronselen zou ik zeggen, en achteraf gebleken ook een zeer succesvolle. Waarom zou het VB, anders dan de politieke tegenstrevers, geen gebruik maken van alle mogelijkheden die zich aandienen om in beeld te komen? Of worden zij daartoe nooit uitgenodigd misschien?

Maar wat het VB echt nodig heeft om opnieuw te kunnen scoren is een nieuw ophefmakend verhaal, een onthulling of scoop met betrekking tot het gevaar van de islamisering. Iets waarmee het wereldwijd de aandacht op zich kan vestigen. Dewinter heeft het geprobeerd met een boek maar boeken volstaan de dag van vandaag in dit computertijdperk niet meer om lang de aandacht vast te houden. Wilders bediende zich van de filmtechniek en kwam naar buiten met "Fitna". Waarom kan het VB niet alle knappe koppen bij elkaar steken om een "Fitna II" te maken bijvoorbeeld? Wilders heeft heus geen patent op die succesformule... Ander idee: Zend er een aantal militanten op uit als moslim-bekeerlingen en laat hen infiltreren in extreme moslim-kringen waar men wellicht constant aan het broeden is op het plannen van nieuwe aanslagen. Zomaar wat ideetjes voor de vuist weg vanwege Protest, thans nog een verwaarloosbaar partijtje dat de komende jaren echter hoge ogen zal gooien in haar moedige strijd tegen de islamisering en daarbij het VB dreigt voorbij te steken qua vernuft en aanpak...

Olivier Bronselaer (eigen berichtgeving)

immigration-open-your-eyes

bnp-islam-poster

voorbeelden van BNP stickers.

19:54 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.