17-01-10

Protest heeft nu ook "eigen" Aartsbisschop!

Protest, en meer bepaald haar leider -uw dienaar en ondergetekende- heeft steeds in de frontlinie gestaan op het gebied van het bekritiseren van het homohuwelijk en de adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht. Ook heb ik er steeds op gehamerd dat de promiscue levenswijze van de overgrote meerderheid van de holebi-gemeenschap grote gevaren oplevert voor onze volksgezondheid. Recent onderzoek, gepubliceerd in alle kranten, bracht aan het licht dat ik ook daarin overschot van gelijk had: Aangetoond werd dat holebi's talloze keren meer besmettelijke geslachtsziekten overdragen dan hetero's...

Omdat ik deze waarheden onophoudelijk luid verkondigde dreigde ik op een gegeven moment in het verleden zelfs juridisch vervolgd te worden, voor het zogenaamde "discrimineren en beledigen van minderheidsgroepen". Hiermee zat ik in hetzelfde schuitje van de (betreurde) Kardinaal Joos alsook van Bisschop Andre-Mutien Leonard van Namen die ook kritisch hun stem verhieven tegen deze fenomenen die ten allen tijde (maar nu meer dan ooit, gezien de heersende decadentie) fel dienen te worden bestreden.

Laat het nu net deze laatste zijn die zopas door Paus Benedictus XVI is benoemd tot opvolger van Kardinaal Danneels als hoofd van de Belgische Kergemeenschap! (Overigens voer ik hier op deze blog al jarenlang campagne voor hem, merk op de link naar zijn eigen webstek in de linkerkolom onder de titel 'Het bezoeken waard').

Drie jaar geleden verklaarde hij nog in een interview, ik citeer: "Homosexualiteit is een niet goed ontwikkelde vorm van menselijke sexualiteit en is niet logisch. Holebi's kennen een probleem in hun normale psychologische ontwikkeling en dat maakt hen abnormaal." Dat de topfavoriet van Protest om Danneels op te volgen nu ook daadwerkelijk is benoemd is dan ook zoete wraak voor ons, wiens "marginale visies" (volgens sommigen) werden weggelachen. De brave man is nog nieteens goed en wel in functie of wordt nu al openlijk langs alle kanten in de media onder vuur genomen. Politicus Pol Vandendriesche (notabene van CD&V !) kwam in het journaal van VTM opgedraafd om te suggereren dat wellicht onze vorst, Koning Albert II, de Paus zelf tijdens een audientie zou geadviseerd hebben om toch zeker te kiezen voor Mgr.Leonard, overigens een goede vriend van de Paus zelf. "Dat was dan een dom advies van onze Vorst" sneerde Vandendriessche. Wat bezielt deze man om nog langer deel uit te maken van de "christelijke" CD&V, of is deze partij echt zo hopeloos op drift geraakt dat ze de Kerk liever als vijand heeft dan als vriend? Voor wanneer dan is de naamsverandering en zal zij de Christelijke 'C' genadloos schrappen uit haar logo?

De kiezers evenwel hoeven niet te wanhopen, die zullen immers met open armen worden ontvangen door Vlaams Belang en Protest (of moet ik zeggen Protest en Vlaams Belang?), die niet afwijken van hun principes dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving en strenger in de leer zijn dan de CD&V zelf die alleen maar voorwendt "christelijk" te zijn maar dat in wezen allang niet meer is, globaal bekeken.

Kristische stemmen her en der vrezen dat Leonard onze Kerk nog minder populair zal maken doch juist het tegendeel zal waar zijn! Naar verluidt zijn de kerkdiensten in Namen, dankzij zijn charisma en het enthousiasme dat hij aan de dag legt, druk bezocht, terwijl we van Danneels gerust kunnen zeggen dat hij de Kerk heeft laten leeglopen. Op de blog 'Osservatore Vaticano' werd Danneels dan ook toepasselijk de 'grafdelver' van de Belgische Kerk genoemd. Persoonlijk herinner ik mij een uitspraak van deze schertsfiguur, geuit in een aflevering van 'De Laatste Show', die mij al die tijd is bijgebleven: 'Of God bestaat? Dat weet ik niet, ik heb Hem alleszins zelf nog niet gezien!' Pardon? Een leider van de Kerk die twijfelt aan het bestaan van God, door Wiens toedracht zijn eigen functie in het leven werd geroepen? Die uitspraak toen vond ik ronduit hallucinant. Maar Danneels zit nooit verlegen om krasse uitspraken. Op een recente vraag van een journalist: "Waarmee hij zich zich gaat bezighouden eenmaal met pensioen?" antwoordde hij: "Ik ga nu eindelijk eens tijd hebben om de Bijbel te lezen!..." En volgens de tekst van zijn afscheidsinterview in de 'Humo' van deze week zou hij ook reeds hebben gezegd: 'Als er na de dood niets meer is, zou ik alles wel heel triest vinden, ook mijn eigen verblijf hier op aarde!' Dat een Kardinaal zoiets uberhaupt naar voren durft te brengen is ongehoord! Dat men met dergelijke nihilistische uitspraken, die mijlenver van de Goede Boodschap verwijderd staan, de kerken eerder laat leeglopen dan vollopen is dan ook de evidentie zelve.

Protest is dan ook zeer ingenomen met de aanstelling van Mgr.Leonard (die trouwens perfect tweetalig is en Belgicist) als nieuwe Aartsbisschop van dit land, in de eerste plaats omdat hij in alles (aanpak en visie) een tegenpool is van Danneels en ook en vooral omdat hij onze eigen standpunten inzake etische kwesties gaat vertolken voor een groot publiek en dus glansrijke vooruitzichten schept voor onze politieke toekomst en voortbestaan... Met dank aan Rome en de huidige Paus!

 

mgr_leonard%20pic

03:26 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-01-10

Baas van 'De Standaard' keldert imago van eigen krant

Met verbijstering heb ik de afgelopen dagen zitten kijken naar de deelname van krantenbaas Peter Vandermeersch aan de veelbesproken televisie-quiz 'De Slimste Mens'. Jaren geleden zou hij reeds een keertje aan dit spel hebben meegedaan en toen meteen in zijn eerste aflevering het onderspit hebben gedolven; deze keer weet hij het met heel veel geluk langer uit te houden, zij het steeds met de hakken over de sloot. Jammer genoeg heb ik de meeste van deze uitzendingen gemist wegens tijdgebrek doch ik heb het genoegen mogen smaken hem al twee keer te zien puffen en zweten onder de vragen die Erik van Looy op hem afvuurt. Het schrijnende gebrek aan kennis dat hij daar etaleerde deed mij haast van mijn stoel tuimelen!

Op de vraag bijvoorbeeld welke vijf Amerikaanse presidenten de Fillipijnse ex-presidentsvrouw Imelda Marcos persoonlijk heeft gekend braakte hij een ontelbaar aantal namen uit van presidenten die in Amerika de plak zwaaiden ofwel VOOR ofwel NA de regeerperiode van mevrouw Marcos haar man terwijl Vandermeersch de voor dat tijdperk voor de hand liggende namen van Johnson en Nixon niet scheen te kennen. Bijzonder pijnlijk voor iemand die geschiedenis heeft gestudeerd aan de universiteit van Gent en politieke wetenschappen aan de universiteit van Harvard (USA !)

Helemaal te gek werd het toen hij van de quizmaster een filmpje kreeg voorgeschoteld van een Belgische historische gebeurtenis van formaat en hem gevraagd werd in een paar trefwoorden te beschrijven wat hij te zien kreeg, namelijk de vrijlating van voormalig C.C.C. leider Pierre Carette uit de gevangenis, nadat die ons land gedurende vele jaren in de ban had gehouden met een golf van terroristische aanslagen. Carette kwam heel herkenbaar in beeld, alsook zijn bevriende militanten die tijdens zijn vrijlating driftig zwaaiden met communistische vlaggen, doch Vandermeersch gokte "gaat dit over de P.K.K. misschien?" en moest het antwoord schuldig blijven, zijn beurt overlatend aan een middelmatig acteur, die (hoewel maar half zo oud als de hoofdredacteur van De Standaard) meteen de juiste antwoorden opsomde...

Is dit het waard om een stukje over te schrijven zal u zich afvragen? En dan antwoord ik: Beslist! Peter Vandermeersch is immers een van de hoofdrolspelers van de zogenaamde 'Vierde Macht' in dit land, staat aan het roer van de invloedrijke krant 'De Standaard' en is derhalve bij machte politieke loopbanen te maken en te kraken... Dat dergelijk persoon onwetend is van enkele van de belangrijkste episodes uit onze geschiedenis, de Amerikaanse -laat staan de Belgische geschiedenis- tart dan ook alle verbeelding. Afgaande op Vandermeersch belabberde antwoorden heeft hij het intellectuele niveau van een reporter van 'Joepie' (en nieteens van 'Dag Allemaal': die kennen meer mensen) doch ZEKER NIET van een baas van een kwaliteitskrant. De vraag die zich opdringt is dan ook: Heeft dit heerschap zijn hoge positie bereikt op eigen kracht of louter dankzij vriendjespolitiek en ellebogenwerk? Het antwoord laat zich raden (en de vraag is geen quizvraag, sorry meneer Vandermeersch, dat zou iets te simpel zijn, ook voor u!) Dat dit ontluisterende optreden de elitaire krant een pak lezers zal kosten en afbreuk doet aan haar imago is voor mij boven alle twijfel verheven!

vandermeersch_peter1_cm300

04:26 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |