03-06-10

Gewapende Palestina sympathisanten op Turks ship vallen Israelische soldaten aan; gepaste reactie bleef niet uit.

Alom in de media schreeuwt men moord en brand vanwege de Israelische 'raid' op zogenaamd 'vreedzame' Palestina activisten of 'hulpverleners' die met een vloot van schepen op weg waren naar Gaza. Daarbij vielen negen doden en tientallen gewonden te betreuren. Mij verbaast het hoe eenzijdig deze gebeurtenis in de media aan bod kwam alsof alle agressie uitging van Israel zonder dat deze werd uitgelokt door een provocatie van formaat. De Israelische soldaten worden in de media ten onrechte neergezet als 'slachters' die brutaal tekeergingen tegen 'weerloze' mensen vol goede bedoelingen. Wij echter weten beter en laten ons niet meeslepen door tendentieuze berichten die steeds vaker antisemitische bijklanken vertonen.

Hoe zit de vork dan werkelijk aan de steel? Sedert jaar en dag zit Israel geplaagd met illegale transporten van wapens die per schip in Gaza aankomen en bedoeld zijn om Palestijnse terroristen meer slagkracht te geven bij gewetenloze terreurdaden tegen Israelische burgers. In een poging om deze wapentrafiek aan banden te leggen op zee (over land lukt dit nog moeizamer omdat de Palestijnen zeer bedreven zijn in het graven van ondergrondse tunnels als smokkelroute) heeft de Israelische marine een blokkade opgericht met patrouilleschepen. Een vloot van zes schepen boordevol Palestina activisten die voornamelijk georganiseerd was door Turken die nauwe banden met Hamas onderhouden (Hamas, tot nader order nog steeds bekend staand als een terroristische organisatie) had  aangekondigd deze blokkade te willen doorbreken met het sturen van 'hulpgoederen' naar Gaza. Israel reageerde hierop onmiddelijk door bij herhaling te onderstrepen dat men dit transport onder geen beding zou doorlaten. Dat de activisten desondanks hun plan vastberaden doorzetten wijst er op dat ze er persé op uit waren een harde confrontatie (lees: 'oorlogstreffen') uit te lokken, die ze konden voorzien.

Overigens neemt men de wereldopinie bij de neus als men beweert dat Gaza een noodlijdend gebied is vol hongerlijders die tandenknarsend zitten te wachten op voedseldroppings. Dat is misschien wel zo in Darfur, Soedan, dat verscheurd word door een oorlog met moslimrebellen, maar niet in Gaza waar Israel voedseltransporten vrij toelaat en deze enkel onderwerpt aan controles om er op toe te zien dat er tegelijk geen wapentuig het gebied in komt. Indien Gaza werkelijk gebrek zou lijden aan voedsel waarom tonen foto's van markten aldaar dan aan dat de kraampjes volgestapeld liggen met lekkers en bewijzen cijfers dan dat Gaza hoog genoteerd staat in de top 10 van landen waar de welvaartsziekte obesitas het meeste voorkomt, zowel bij mannen als bij vrouwen? Sterker nog: vele Palestijnse gezinnen worden 'gevoed' door Israel, daar de man des huizes vaak op de loonlijst staat van Israelische werkgevers. Beweren dat de burgers van Gaza dringend behoefte zouden hebben aan voedsel is dan ook een doorzichtige leugen en uitvlucht om er voor te zorgen dat Palestijnens terroristen opnieuw zouden kunnen beschikken over gemakkelijke bevoorradingsroutes (voor wapens en explosieven) waar zij nu van zijn afgesneden.

De Turkse vloot die thans de weg daarvoor wilde vrijmaken bestond uit zes schepen, vijf schepen met Palestijnse sympathisanten gerekruteerd in alle landen van Europa, vaak naieve mensen en zelfverklaarde 'wereldverbeteraars' die denken zich in te zetten voor een goede zaak (nl. het redden van mensen van de 'hongerdood') terwijl ze geen weet hebben van de onderliggende politieke motieven en dus dankbaar figureren als 'dekmantel' voor terroristen die hen misbruiken als levend schild bij hun acties. Het zesde schip echter was voorbehouden aan jihadi's, bewapende strijders die krijgsliederen zongen met strofes zoals 'dood aan alle joden' en zich voorgenomen hadden de martelarendood te sterven (en dus veel geweld te gebruiken) indien ze door de Israelische zeemacht zouden worden tegengehouden. Op het moment waarop Israelische commando's met behulp van touwen vanuit helikopters op dat schip werden neergelaten om er de controle over te nemen werden zij onder vuur genomen en er neergestoken of neergeknuppeld met ijzeren staven. Dat zij, in reactie op deze criminele aanval, uit wettelijke zelfverdediging dan ook het vuur openden -met de onvermijdelijke doden en gewonden tot gevolg- is dan ook de evidentie zelve. Of is de wereldopinie misschien van oordeel dat Israelische soldaten (anders dan Amerikaanse, Russische, Chinese vakgenoten) zich gewillig moeten laten uitschakelen als zij worden aangevallen? Gelukkig filmt het Israelische leger al haar acties zodat achteraf kan worden aangetoond wie de veroorzaker was van dit grove geweld.

Persoonlijk meen ik dat zij al bij al nog vreedzaam hebben gehandeld (door zich enkel te beperken tot de meute van wie de aanval uitging) daar ik deze aanval zou willen catalogeren als een regelrechte 'oorlogsdaad' en ik in een oorlogssituatie een grootscheepse tegenaanval geoorloofd vind, zoals het tot zinken brengen van alles zes de schepen met man en muis, wat allicht veel meer slachtoffers zou hebben opgeleverd. Dat men dit naliet en de dodentol (de omstandigheden in acht genomen) zo laag ligt wijst er op hoe humaan het Israelische leger wel is bij haar operaties. We kunnen ons moeilijk voorstellen hoe pakweg de Russische, Koreaanse of Venezolaanse marine zou hebben gereageerd op dergelijk manoeuvre? Al zeker niet met fluwelen handschoenen! Dat er in de media dan ook sprake is van 'disproportioneel' geweld van de kant van de Israelische slachtoffers is dan ook een lachertje. Mijn inziens dient een soldaat die wordt aangevallen tijdens het uitoefenen van een inspectie zondermeer te schieten en zijn aanvallers niet op een 'cursus goede manieren' te trakteren, anders is het een slechte soldaat en dient hij het leger te verlaten om ander werk te gaan zoeken. De Turkse regering (gefrustreerd omdat zij geen lidkaart krijgt van de EU club en die ook nooit zal krijgen ondermeer omdat zij kennelijk onderdak biedt aan Hamas militanten) eist een onderzoek van de VN voor het 'wangedrag' van het Israelische leger dat zij van 'staatsterrorisme' beschuldigt. Dat is de wereld op z'n kop: De agressor die zich hult in slachtofferrol. Maar gelukkig zit er aan elke tragedie ook een keerzijde vast die we als voordeel kunnen zien: In dit geval dat Turkije ons haar ware gelaat heeft getoond. Laat dit een wijze les zijn voor ons allen! Laten wij, nadat Israel een blokkade heeft opgericht voor Gaza, nu ook een duurzame blokkade oprichten voor Europa en deze onruststokers buitenhouden!

israel5_1647381c

Links met interessante achtergrondinformatie:

http://www.weeklystandard.com/blogs/terror-finance-flotilla

http://globalmbreport.org/?p=3106

(over de terroristische organisatoren van de Gaza vloot)

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3896996,00.html

(artikel met video bewijs van de ware toedracht aan boord)

http://www.youtube.com/watch?v=JvS9PXZ3RWM

(videoverslag over de wapenvondsten aan boord)

http://vladtepesblog.com/?p=22800

(over de echte voedselsituatie in de Palestijnse gebieden)

http://joodsactueel.be

(up-to-date nieuws in het Nederlands)

03:14 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.