12-06-10

Verkiezingen in Nederland en Belgie: Onze analyse van de politieke situatie

Onze noorderburen zijn afgelopen woensdag gaan stemmen en als grootste overwinnaar kwam de anti-islam PVV (Partij Voor de Vrijheid) van Geert Wilders uit de (stem)bus. Hun zetelaantal in het parlement verdrievoudigde bijna van 9 tot 24, hetgeen neerkomt op een winst van maar liefst 15 zetels! Een krachttoer waar wij van Protest bijzonder in onze nopjes mee zijn, hoewel wij toch vrezen dat onze vriend Geert alsnog en helaas van regeringsdeelname zal worden uitgesloten... Hoe dat kan? Ik zal het u uitleggen: de PVV werd weliswaar in één klap de derde partij van het land en stak het zieltogende CDA van aftredend premier Balkenende voorbij die met een verlies van 20 zetels zowat gehalveerd werd. Maar de strijd om het premierschap verliep tussen de leider van de grootste partijen, Mark Rutte van de liberale VVD en Job Cohen van de PVDA (sociaal democraten). Deze nek-aan-nek-race werd uiteindelijk diep in de nacht beslecht in het voordeel van de liberalen die nipt één zetel meer behalen dan hun rivalen: 31. Als grootste partij heeft deze liberale VVD nu het initiatiefrecht om een regering te vormen en zij kan daarbij kiezen voor een coalitie 'over rechts' (VVD+PVV+CDA) ofwel een meerderheid 'over links' (VVD+PVDA+D'66+GROEN LINKS).

Nederland staat met andere woorden dus op een historische tweesprong: Ofwel krijgt Wilders de kans om een hard immigratiebeleid te voeren en de islamisering terug te dringen ofwel gaan de liberalen in zee met een resem linkse partijen die geen -of veel minder- bezwaren hebben tegen de instroom van illegalen en asielzoekers.

Wilders die de lakens gaat uitdelen... Dat zouden wij van Protest graag zien gebeuren, als we realistisch zijn echter dienen wij te voorspellen dat de kans daarop minimaal is. Immers, in een coalitie met Wilders is de medewerking van het CDA broodnodig om aan een meerderheid te geraken die met slechts 1 zetel op overschot zelfs bijzonder krap zou zijn (amper één dissident in dergelijke coalitie zou dus voldoende zijn om de regering ten val te brengen...). De CDA heeft echter al laten uitschijnen dat zij na de afstraffing die zij van de kiezer kreeg niet happig is op regeringsdeelname en daar liever van af ziet om haar wonden te likken vanuit de oppositie. De kritische kiezers zouden het immers niet 'apprecieren' indien de partij zich aan de macht zou blijven vastklampen. Kans verkeken dus voor Geert Wilders als dit scenario zich doorzet. Hopelijk zal hij na deze onrechtvaardige uitsluiting verder blijven groeien en niet reeds over zijn hoogtepunt heen zijn want dan wacht hem enkel nog een dalende trend, nefast voor een zo jonge partij (kijken we maar naar Lijst De Decker bij ons, als de prognoses juist zitten haalt die niet eens de kiesdrempel).

In ons eigen land wacht de NVA van Bart de Wever een gigantische overwinning maar net als bij Wilders zal ook deze overwinning een Phyrrus overwinning zijn. Wij durven hier te voorspellen dat de winnaar van komende zondag bij de regeringsformatie zal botsen op een 'cordon' en zal worden uitgesloten aan beide zijden van de taalgrens. Daar zijn wij van Protest minder rouwig om, want op een waanzinnige, idiote, surrealistische splitsing van dit land zit niemand te wachten behalve dan lieden die er hardop van dromen president te worden van een republiek zo groot als een zakdoek met de 'Vlaamse stuiver' als betaalmiddel inplaats van de Euro. Wij voorspellen dan ook dat er een nieuwe regering in de maak is samengesteld uit Open VLD-SPA-GROEN én CD&V, uiteraard met uitsluiting van NVA en andere spelers. Dat ditmaal voor het premierschap de keuze op een Waal zal vallen is ook waarschijnlijk, omdat zij dit zullen opeisen in ruil voor hun bereidheid om opnieuw rond de tafel te gaan zitten en verder te praten over verdere stappen in de staatshervorming en de oplossing van het probleem B-H-V.

Zelf vormen wij natuurlijk dé gedroomde partij om dit land deugdelijk te besturen: keihard tegen de immigratie, islamisering, criminaliteit, vervaging van normen en waarden én tegen seperatisme... dat wij onder dezelfde noemer 'criminaliteit' willen plaatsen, immers: als met opzet iemands bezit slopen (een auto, een huis) crimineel is, hoe crimineel is het dan om een heel land te willen slopen? Helaas nemen wij niet aan deze verkiezingen deel, hoe graag wij dat ook hadden gewild. Wij zijn (voorlopig - let op de cursivering!) te kleinschalig om aan parlementsverkiezingen deel te nemen. Onze kiezers en sympathisanten zullen dus noodgedwongen nog enkele jaartjes op hun honger moeten blijven zitten maar niet getreurd: bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zijn wij opnieuw van de partij in Antwerpen, met verdubbelde inzet en zelfs meer... Eerst willen wij Antwerpen veroveren en van daar uit de rest van het land.

Tot slot geven wij u nog graag ons stemadvies mee voor morgen zondag 13 juni: Dat is Lijst Nr.1, Vlaams Belang! Vlaams Belang zegt u? Maar dat is absurd! U beweerde toch tegen het seperatisme te zijn terwijl die partij liefst nog sneller dan Dewever dit land wil opdoeken en de Republiek Vlaanderen wil uitroepen... Dat klopt maar... houd één ding goed voor ogen, beste kiezer, met Vlaams Belang aan de macht is het einde van dit land dan wel in zicht maar met Vlaams Belang buitenspel is het einde van heel dit continent in zicht, het einde van ons volk, onze cultuur, eer en tradities! En ook al beseffen wij van Protest terdege dat het VB niet in de volgende regering zal worden opgenomen, toch menen wij dat het beter is om uw kostbare stem aan deze partij te schenken, al was het maar om dit ene signaal af te geven: Nooit maar dan ook NOOIT zullen wij ons onder de voet laten lopen en laten degraderen tot tweederangsburgers, zuchtend onder het juk van een islamitische Sharia wetgeving!

Naast Protest is er enkel het VB die een krachtige aanpak belooft van het immigratieprobleem en de toenemende dreiging van moslimextremisme. Voorlopig zal u het moeten doen met het Vlaams Belang, in de toekomst krijgen wij het voor het zeggen. Geduld is een schone deugd, Rome werd niet op een dag gebouwd...

Stop%20islamisering

00:47 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.