23-06-10

Nabeschouwingen verkiezingsstrijd:

"VLAANDEREN HEEFT EEN NIEUWE KONING: BART DEWEVER" blokletterde een enkele Vlaamse krant. Een koning die er moet voor zorgen dat straks de Waalse Elio Di Rupo KEIZER wordt van Belgie?

                                                                   ******

Voor ons is een kandidaat-premier die noch het Nederlands, noch het Engels machtig is onacceptabel. Wij zijn enkel bereid het gezag te aanvaarden van een premier die ons zijn beleid kan uiteenzetten in vlotjes Nederlands. Dat Dewever geen bezwaar zou hebben tegen een Di Rupo als premier is stuitend. Op dat vlak zijn wij voor één keer nationalistischer dan de ergste nationalisten! Een premier die niet maximale moeite doet om onze taal onder de knie te krijgen (en hij bereidt zich al tien jaar voor op dit premierschap!) toont ons zijn minachting en verdient het dus niet om ons te regeren. Het belabberde Engels dat Di Ripo spreekt (door een journalist toepasselijk getypeerd als het Engels van cafébaas René uit de komediereeks 'Allo Allo') is zo mogelijk nog slechter en lachwekkender. Wat als dergelijke farce op de koffie moet bij Obama? Ons land dreigt zich op het toneel van de internationale politiek hopeloos belachelijk te maken. Belgie die een clown met een strikje afvaardigt als hoogste vertegenwoordiger, stel je voor! Als de socialistische familie die de verkiezingen won dan toch aan zet is, geef ons dan maar bij voorkeur Johan Vandelanotte als premier: Een bijzonder intelligent, welbespraakt man met grote dossierkennis die er bovendien (voor zover bekend) niet zoals Di Rupo een dubbelleven op nahoudt... (voor de goede verstaanders).

                                                                       ******

De Vlaamse media zijn maandenlang in de val getrapt van een uit de duim gezogen onderzoeksbureau, genaamd 'Data Driven', die gefingeerde onderzoeksresultaten de wereld in stuurde die gretig werden opgepikt door kranten en tijdschriften. Eén van hun bevindingen luidde dat van alle kiezers "Open-VLD kiezers meer en betere seks hebben". De berichten van dit soort zouden zijn gebruikt als publiciteitsttunt voor het productiehuis Woestijnvis. Maar laat nu net dit bericht enkele dagen voor de stembusslag zien uitgelekt! Lijkt mij sterk op doorgestoken kaart want de Open-VLD leiding dacht dit nieuwtje te kunnen uitbuiten: Op een groots verkiezingscongres filosofeerde boegbeeld Alexander Decroo namelijk dat dit het beste argument was om 'zwevende kiezers' te overtuigen alsnog op de Open-VLD te gaan stemmen... Deze slotbemerking in zijn speech werd getoond op televisie en ik kon mijn oren niet geloven! Meteen het ranzigste verkoopspraatje dat ik ooit heb gehoord uit de mond van een "politicus"! Een tijd geleden was er in Antwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen een eenmanspartij die zich aandiende onder de naam 'SEX'. De leukerd had geen bekend programma maar dacht wel dankzij die naam alleen al een hoop kiezers te kunnen overtuigen. En dat gebeurde ook met een paar duizend arme zielen. Mocht ikzelf Open-VLD'er zijn geweest dan zou ik na deze uitschuiver van Decroo op tel en sprong zijn overgelopen. Want wie kiezers wil aantrekken met sex als lokmiddel zend het signaal uit de wanhoop nabij te zijn. Maar groentje Decroo schijnt niet de enige uit het dolgedraaide Open-VLD kamp te zijn die last heeft van opspelende hormonen. Nadat NVA-er Siegfried Bracke een partijgenote bekritiseerde vanwege haar te luchtige kledij lanceerde Open-VlD'er Gwendolyn Rutten een oproep in de pers die alle vrouwelijke verkozenen er toe moet aanzetten hun eed voor het parlement af te leggen gekleed in minirok, "bij wijze van statement dat vrouwen zelf wel kunnen beslissen wat ze het liefst dragen en zich daarbij niet de wet hoeven te laten dicteren door mannelijke moraalridders". Ik zie de smakeloze vertoning al voor me, dit roept bij mij herinneringen op aan de Italiaanse 'La Cicciolina' die het al te bont maakte in het Italiaanse halfrond... Rutten en Decroo waren twee van de drie kandidaat-voorzitters bij de Open-VLD. Als de derde kandidaat het ooit nog tot voorzitter wil schoppen dan zal die met nog straffere voorstellen op de proppen moeten komen vrees ik. Wat dacht u van het voorstel om een wekelijkse gangbang te organiseren in het parlement, met Di Rupo als spelleider?

                                                                  ******

Open-VLD'er Ludo Van Campenhout dan weer bereidt zich al voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 -de slimmerd- en ging naar verluidt al in gesprek met Bartje Dewever om (nog steeds volgens de geruchten) een overstap naar NVA te overwegen. Misschien dat hij zichzelf er van verdenkt over te weinig sex-appeal te beschikken, nu hij heeft gehoord welke nieuwe koers tenor Decroo wil gaan varen? (voor beter begrip zie hierboven). Wij vermoeden echter een andere (politiek meer perverse) reden: De NVA was in de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen torenhoog favoriet om als grootste overwinnaar te worden uitgeroepen en loste die verwachtingen ook in. Er bestaan journalisten en politici die dan haastig het kamp der overwinnaars opzoeken om er zich bij aan te sluiten, rekenend op een comfortabel zitje. Er zijn er die dat doen vlak voor de overwinning en er zijn er die dat pogen vlak er na, al blijf ik mij afvragen welk type van de twee nu het meest afschuwelijk en verachtelijk is?...

                                                   

                                                  

 

16:48 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-06-10

Verkiezingen in Nederland en Belgie: Onze analyse van de politieke situatie

Onze noorderburen zijn afgelopen woensdag gaan stemmen en als grootste overwinnaar kwam de anti-islam PVV (Partij Voor de Vrijheid) van Geert Wilders uit de (stem)bus. Hun zetelaantal in het parlement verdrievoudigde bijna van 9 tot 24, hetgeen neerkomt op een winst van maar liefst 15 zetels! Een krachttoer waar wij van Protest bijzonder in onze nopjes mee zijn, hoewel wij toch vrezen dat onze vriend Geert alsnog en helaas van regeringsdeelname zal worden uitgesloten... Hoe dat kan? Ik zal het u uitleggen: de PVV werd weliswaar in één klap de derde partij van het land en stak het zieltogende CDA van aftredend premier Balkenende voorbij die met een verlies van 20 zetels zowat gehalveerd werd. Maar de strijd om het premierschap verliep tussen de leider van de grootste partijen, Mark Rutte van de liberale VVD en Job Cohen van de PVDA (sociaal democraten). Deze nek-aan-nek-race werd uiteindelijk diep in de nacht beslecht in het voordeel van de liberalen die nipt één zetel meer behalen dan hun rivalen: 31. Als grootste partij heeft deze liberale VVD nu het initiatiefrecht om een regering te vormen en zij kan daarbij kiezen voor een coalitie 'over rechts' (VVD+PVV+CDA) ofwel een meerderheid 'over links' (VVD+PVDA+D'66+GROEN LINKS).

Nederland staat met andere woorden dus op een historische tweesprong: Ofwel krijgt Wilders de kans om een hard immigratiebeleid te voeren en de islamisering terug te dringen ofwel gaan de liberalen in zee met een resem linkse partijen die geen -of veel minder- bezwaren hebben tegen de instroom van illegalen en asielzoekers.

Wilders die de lakens gaat uitdelen... Dat zouden wij van Protest graag zien gebeuren, als we realistisch zijn echter dienen wij te voorspellen dat de kans daarop minimaal is. Immers, in een coalitie met Wilders is de medewerking van het CDA broodnodig om aan een meerderheid te geraken die met slechts 1 zetel op overschot zelfs bijzonder krap zou zijn (amper één dissident in dergelijke coalitie zou dus voldoende zijn om de regering ten val te brengen...). De CDA heeft echter al laten uitschijnen dat zij na de afstraffing die zij van de kiezer kreeg niet happig is op regeringsdeelname en daar liever van af ziet om haar wonden te likken vanuit de oppositie. De kritische kiezers zouden het immers niet 'apprecieren' indien de partij zich aan de macht zou blijven vastklampen. Kans verkeken dus voor Geert Wilders als dit scenario zich doorzet. Hopelijk zal hij na deze onrechtvaardige uitsluiting verder blijven groeien en niet reeds over zijn hoogtepunt heen zijn want dan wacht hem enkel nog een dalende trend, nefast voor een zo jonge partij (kijken we maar naar Lijst De Decker bij ons, als de prognoses juist zitten haalt die niet eens de kiesdrempel).

In ons eigen land wacht de NVA van Bart de Wever een gigantische overwinning maar net als bij Wilders zal ook deze overwinning een Phyrrus overwinning zijn. Wij durven hier te voorspellen dat de winnaar van komende zondag bij de regeringsformatie zal botsen op een 'cordon' en zal worden uitgesloten aan beide zijden van de taalgrens. Daar zijn wij van Protest minder rouwig om, want op een waanzinnige, idiote, surrealistische splitsing van dit land zit niemand te wachten behalve dan lieden die er hardop van dromen president te worden van een republiek zo groot als een zakdoek met de 'Vlaamse stuiver' als betaalmiddel inplaats van de Euro. Wij voorspellen dan ook dat er een nieuwe regering in de maak is samengesteld uit Open VLD-SPA-GROEN én CD&V, uiteraard met uitsluiting van NVA en andere spelers. Dat ditmaal voor het premierschap de keuze op een Waal zal vallen is ook waarschijnlijk, omdat zij dit zullen opeisen in ruil voor hun bereidheid om opnieuw rond de tafel te gaan zitten en verder te praten over verdere stappen in de staatshervorming en de oplossing van het probleem B-H-V.

Zelf vormen wij natuurlijk dé gedroomde partij om dit land deugdelijk te besturen: keihard tegen de immigratie, islamisering, criminaliteit, vervaging van normen en waarden én tegen seperatisme... dat wij onder dezelfde noemer 'criminaliteit' willen plaatsen, immers: als met opzet iemands bezit slopen (een auto, een huis) crimineel is, hoe crimineel is het dan om een heel land te willen slopen? Helaas nemen wij niet aan deze verkiezingen deel, hoe graag wij dat ook hadden gewild. Wij zijn (voorlopig - let op de cursivering!) te kleinschalig om aan parlementsverkiezingen deel te nemen. Onze kiezers en sympathisanten zullen dus noodgedwongen nog enkele jaartjes op hun honger moeten blijven zitten maar niet getreurd: bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zijn wij opnieuw van de partij in Antwerpen, met verdubbelde inzet en zelfs meer... Eerst willen wij Antwerpen veroveren en van daar uit de rest van het land.

Tot slot geven wij u nog graag ons stemadvies mee voor morgen zondag 13 juni: Dat is Lijst Nr.1, Vlaams Belang! Vlaams Belang zegt u? Maar dat is absurd! U beweerde toch tegen het seperatisme te zijn terwijl die partij liefst nog sneller dan Dewever dit land wil opdoeken en de Republiek Vlaanderen wil uitroepen... Dat klopt maar... houd één ding goed voor ogen, beste kiezer, met Vlaams Belang aan de macht is het einde van dit land dan wel in zicht maar met Vlaams Belang buitenspel is het einde van heel dit continent in zicht, het einde van ons volk, onze cultuur, eer en tradities! En ook al beseffen wij van Protest terdege dat het VB niet in de volgende regering zal worden opgenomen, toch menen wij dat het beter is om uw kostbare stem aan deze partij te schenken, al was het maar om dit ene signaal af te geven: Nooit maar dan ook NOOIT zullen wij ons onder de voet laten lopen en laten degraderen tot tweederangsburgers, zuchtend onder het juk van een islamitische Sharia wetgeving!

Naast Protest is er enkel het VB die een krachtige aanpak belooft van het immigratieprobleem en de toenemende dreiging van moslimextremisme. Voorlopig zal u het moeten doen met het Vlaams Belang, in de toekomst krijgen wij het voor het zeggen. Geduld is een schone deugd, Rome werd niet op een dag gebouwd...

Stop%20islamisering

00:47 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-06-10

Gewapende Palestina sympathisanten op Turks ship vallen Israelische soldaten aan; gepaste reactie bleef niet uit.

Alom in de media schreeuwt men moord en brand vanwege de Israelische 'raid' op zogenaamd 'vreedzame' Palestina activisten of 'hulpverleners' die met een vloot van schepen op weg waren naar Gaza. Daarbij vielen negen doden en tientallen gewonden te betreuren. Mij verbaast het hoe eenzijdig deze gebeurtenis in de media aan bod kwam alsof alle agressie uitging van Israel zonder dat deze werd uitgelokt door een provocatie van formaat. De Israelische soldaten worden in de media ten onrechte neergezet als 'slachters' die brutaal tekeergingen tegen 'weerloze' mensen vol goede bedoelingen. Wij echter weten beter en laten ons niet meeslepen door tendentieuze berichten die steeds vaker antisemitische bijklanken vertonen.

Hoe zit de vork dan werkelijk aan de steel? Sedert jaar en dag zit Israel geplaagd met illegale transporten van wapens die per schip in Gaza aankomen en bedoeld zijn om Palestijnse terroristen meer slagkracht te geven bij gewetenloze terreurdaden tegen Israelische burgers. In een poging om deze wapentrafiek aan banden te leggen op zee (over land lukt dit nog moeizamer omdat de Palestijnen zeer bedreven zijn in het graven van ondergrondse tunnels als smokkelroute) heeft de Israelische marine een blokkade opgericht met patrouilleschepen. Een vloot van zes schepen boordevol Palestina activisten die voornamelijk georganiseerd was door Turken die nauwe banden met Hamas onderhouden (Hamas, tot nader order nog steeds bekend staand als een terroristische organisatie) had  aangekondigd deze blokkade te willen doorbreken met het sturen van 'hulpgoederen' naar Gaza. Israel reageerde hierop onmiddelijk door bij herhaling te onderstrepen dat men dit transport onder geen beding zou doorlaten. Dat de activisten desondanks hun plan vastberaden doorzetten wijst er op dat ze er persé op uit waren een harde confrontatie (lees: 'oorlogstreffen') uit te lokken, die ze konden voorzien.

Overigens neemt men de wereldopinie bij de neus als men beweert dat Gaza een noodlijdend gebied is vol hongerlijders die tandenknarsend zitten te wachten op voedseldroppings. Dat is misschien wel zo in Darfur, Soedan, dat verscheurd word door een oorlog met moslimrebellen, maar niet in Gaza waar Israel voedseltransporten vrij toelaat en deze enkel onderwerpt aan controles om er op toe te zien dat er tegelijk geen wapentuig het gebied in komt. Indien Gaza werkelijk gebrek zou lijden aan voedsel waarom tonen foto's van markten aldaar dan aan dat de kraampjes volgestapeld liggen met lekkers en bewijzen cijfers dan dat Gaza hoog genoteerd staat in de top 10 van landen waar de welvaartsziekte obesitas het meeste voorkomt, zowel bij mannen als bij vrouwen? Sterker nog: vele Palestijnse gezinnen worden 'gevoed' door Israel, daar de man des huizes vaak op de loonlijst staat van Israelische werkgevers. Beweren dat de burgers van Gaza dringend behoefte zouden hebben aan voedsel is dan ook een doorzichtige leugen en uitvlucht om er voor te zorgen dat Palestijnens terroristen opnieuw zouden kunnen beschikken over gemakkelijke bevoorradingsroutes (voor wapens en explosieven) waar zij nu van zijn afgesneden.

De Turkse vloot die thans de weg daarvoor wilde vrijmaken bestond uit zes schepen, vijf schepen met Palestijnse sympathisanten gerekruteerd in alle landen van Europa, vaak naieve mensen en zelfverklaarde 'wereldverbeteraars' die denken zich in te zetten voor een goede zaak (nl. het redden van mensen van de 'hongerdood') terwijl ze geen weet hebben van de onderliggende politieke motieven en dus dankbaar figureren als 'dekmantel' voor terroristen die hen misbruiken als levend schild bij hun acties. Het zesde schip echter was voorbehouden aan jihadi's, bewapende strijders die krijgsliederen zongen met strofes zoals 'dood aan alle joden' en zich voorgenomen hadden de martelarendood te sterven (en dus veel geweld te gebruiken) indien ze door de Israelische zeemacht zouden worden tegengehouden. Op het moment waarop Israelische commando's met behulp van touwen vanuit helikopters op dat schip werden neergelaten om er de controle over te nemen werden zij onder vuur genomen en er neergestoken of neergeknuppeld met ijzeren staven. Dat zij, in reactie op deze criminele aanval, uit wettelijke zelfverdediging dan ook het vuur openden -met de onvermijdelijke doden en gewonden tot gevolg- is dan ook de evidentie zelve. Of is de wereldopinie misschien van oordeel dat Israelische soldaten (anders dan Amerikaanse, Russische, Chinese vakgenoten) zich gewillig moeten laten uitschakelen als zij worden aangevallen? Gelukkig filmt het Israelische leger al haar acties zodat achteraf kan worden aangetoond wie de veroorzaker was van dit grove geweld.

Persoonlijk meen ik dat zij al bij al nog vreedzaam hebben gehandeld (door zich enkel te beperken tot de meute van wie de aanval uitging) daar ik deze aanval zou willen catalogeren als een regelrechte 'oorlogsdaad' en ik in een oorlogssituatie een grootscheepse tegenaanval geoorloofd vind, zoals het tot zinken brengen van alles zes de schepen met man en muis, wat allicht veel meer slachtoffers zou hebben opgeleverd. Dat men dit naliet en de dodentol (de omstandigheden in acht genomen) zo laag ligt wijst er op hoe humaan het Israelische leger wel is bij haar operaties. We kunnen ons moeilijk voorstellen hoe pakweg de Russische, Koreaanse of Venezolaanse marine zou hebben gereageerd op dergelijk manoeuvre? Al zeker niet met fluwelen handschoenen! Dat er in de media dan ook sprake is van 'disproportioneel' geweld van de kant van de Israelische slachtoffers is dan ook een lachertje. Mijn inziens dient een soldaat die wordt aangevallen tijdens het uitoefenen van een inspectie zondermeer te schieten en zijn aanvallers niet op een 'cursus goede manieren' te trakteren, anders is het een slechte soldaat en dient hij het leger te verlaten om ander werk te gaan zoeken. De Turkse regering (gefrustreerd omdat zij geen lidkaart krijgt van de EU club en die ook nooit zal krijgen ondermeer omdat zij kennelijk onderdak biedt aan Hamas militanten) eist een onderzoek van de VN voor het 'wangedrag' van het Israelische leger dat zij van 'staatsterrorisme' beschuldigt. Dat is de wereld op z'n kop: De agressor die zich hult in slachtofferrol. Maar gelukkig zit er aan elke tragedie ook een keerzijde vast die we als voordeel kunnen zien: In dit geval dat Turkije ons haar ware gelaat heeft getoond. Laat dit een wijze les zijn voor ons allen! Laten wij, nadat Israel een blokkade heeft opgericht voor Gaza, nu ook een duurzame blokkade oprichten voor Europa en deze onruststokers buitenhouden!

israel5_1647381c

Links met interessante achtergrondinformatie:

http://www.weeklystandard.com/blogs/terror-finance-flotilla

http://globalmbreport.org/?p=3106

(over de terroristische organisatoren van de Gaza vloot)

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3896996,00.html

(artikel met video bewijs van de ware toedracht aan boord)

http://www.youtube.com/watch?v=JvS9PXZ3RWM

(videoverslag over de wapenvondsten aan boord)

http://vladtepesblog.com/?p=22800

(over de echte voedselsituatie in de Palestijnse gebieden)

http://joodsactueel.be

(up-to-date nieuws in het Nederlands)

03:14 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |