08-10-10

Waarom Geert Wilders in Turkije de vrijspraak zou krijgen:

In Amsterdam staat Geert Wilders terecht voor de rechtbank op beschuldiging van 'het aanzetten tot haat tegen moslims'. Met onderstaand schrijven wil ik aantonen waarom dit proces geen gronden heeft. Maar eerst wil ik zeggen dat het voor de hand ligt dat de leider van een politieke partij die 'Partij voor de Vrijheid' heet wordt vrijgesproken. De naam alleen al impliceert immers dat hij gekant is tegen regimes (zoals van Iran, Saoedie-Arabie) die eenieders vrijheid willen beknotten met het invoeren en doen naleven van strikte Shariawetten.

Eén van de ergste verwijten die men Dhr.Wilders maakt is dat hij de Koran wil (of wilde) verbieden. Dat beschouwt men als een grove vorm van 'discriminatie'. Echter, er bestaat een 'Hadith' (wettelijk vastgelegde uitspraak van de Profeet Mohammed zelf) die zegt, letterlijk: 'De Boodschapper van Allah heeft het verboden om de Koran mee te nemen wanneer men naar vijandige gebieden gaat.' Met andere woorden: Gezien het anti-islam klimaat dat de laatste jaren in Europa in het algemeen heerst (en dat niet kan worden toegeschreven aan Dhr.Wilders alleen maar wijdverbreid is) zou de Profeet zélf voorstander zijn van een verbod op de Koran in Europa! Wat ik hier schrijf is geen verzinsel, u kan dit nalezen in een Nederlandse vertaling van een islamitisch boek, getiteld '1001 Hadiths', verzameld door Muhammed Dikmen, Uitgeverij Witte Tulp, blz.115 (Hadith nr.245) Ik heb dit boek in mijn bezit.

Ten tweede, vind ik, verdient het aanbeveling om Dhr.Wilders te vergelijken met Ataturk, de stichter van het moderne Turkije die in 1938 overleed. Turkije is altijd een overwegend islamitisch land geweest, zowel voor als tijdens en na diens regeerperiode. Echter alvorens Ataturk aan de macht kwam leefden de Turken volgens de Shariawetten. Nadat hij aan de macht kwam evenwel, slaagde Ataturk er in elke vorm van islamisering te verbieden en terug te draaien. Volgende maatregelen liet hij bij wet opleggen:

1) Afschaffing van het Kalifaat (3 maart 1924)   

2) Sluiting van alle Koranscholen.

3) Vrouwen werden ontmoedigd de sluier of hoofddoek te dragen.

4) Arabisch schrift werd vervangen door Latijnse lettertekens.

5) Islamitische maankalender moest plaatsmaken voor Gregoriaanse tijdrekening.

6) De Vrijdag (Islamitische rustdag) werd vervangen door de Zondag als rustdag.

7) Mannen mochten geen 'Fez' (Islamitisch hoofddeksel) meer dragen, enkel nog Westerse hoeden (wet van juli 1926).

8) Afschaffing van alle Shariawetten en vervanging door Zwitserse Burgerlijk Wetboek en Italiaans Wetboek van Strafrecht.

9) Polygamie (toegelaten binnen Islam) werd verboden.

10) De grote Aya Sophia moskee te Istanbul verloor haar titel van 'moskee' en mocht voortaan enkel nog 'museum' heten.

11) Vrouwen werden ontvoogd en kregen stemrecht.

12) De 'Moslimbroederschappen' werden verboden, hun ontmoetingsplaatsen en heiligdommen werden gesloten (1925)

13) De verwijzing in de Grondwet dat de Islam de 'Staatsgodsdienst' was werd geschrapt.

14) Islamieten mochten in het openbaar geen religieuze kledij of kentekenen meer dragen (wet van 1934)

15) Niemand mocht hem (Ataturk) nog aanspreken of vermelden met zijn Arabische voornaam 'Mustafa', waar hij afstand van deed.

16)...

Als men dit alles doorneemt kan men gerust stellen dat Dhr.Ataturk een Geert Wilders was in het kwadraat avant-la-lettre. Betekent dit dat hij daarom werd gedagvaard, laat staan gearresteerd of vermoord of onthoofd (zoals moslimextremisten thans zouden willen doen met Wilders)? Neen! Integendeel: Tot op de dag van vandaag vereren de meeste Turken Ataturk nog steeds als een goed hervormer en is zijn portret alomtegenwoordig in het land. Wat men bij Dhr.Wilders classeert als 'haatcampagne' en 'discriminatie' valt bij Ataturk onder de noemers 'secularisatie' en 'modernisering'. Ofschoon dus deze politieke leider de islamisering van zijn land krachtig tegenging en daar grote successen bij boekte heeft dit niet tot gevolg gehad dat de moslims daar zich daardoor bedreigd voelden in hun bestaan. Sterker nog: Toen men enkele jaren terug een nationale enquete hield in Turkije over wie nu 'De Grootste Turk aller Tijden' was kwam Ataturk als onbetwiste NR.1 uit de bus, terwijl dat land bij nader inzien nog steeds voornamelijk islamitisch is. Dus MOSLIMS stemden massaal op hem, hoewel hij de islamisering een halt toeriep.

Als u mij de vraag stelt waarom ik denk dat dergelijke draconische maatregelen van hem werden geduld en deze identieke streefdoelen wanneer ze geuit worden door Wilders op zoveel kritiek stuiten van de kant van de moslims dan is dat volgens mij omdat Ataturk gezien werd als 'één van hen' terwijl Wilders een buitenstaander is en zelf geen moslim of volksgenoot. Als men deze redenering doortrekt dan zou men kunnen concluderen dat de kritiek op Wilders uit moslimhoek 'racistisch' van aard is of wel moét zijn aangezien het islamitisch verzet tegen zijn standpunten oneindig veel groter is dan het islamitisch verzet destijds tegen Ataturk, die gewoon stierf aan een leveraandoening en voor zover bekend nooit door moslims met de dood of een aanslag werd bedreigd.

Kortom, de 'discriminerende' en 'racistische' houding die men Wilders verwijt treft men juist aan bij de tegenpartij die niet duldt dat een Europese buitenstaander 'hun' systeem op de korrel neemt!

Geschreven door Olivier Bronselaer, Protest.

wilders-trial.jpg

                                                              

 

21:32 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.