14-08-12

ULTIMATUM AAN DE KLOOSTERORDE DER CLARISSEN "ARME KLAREN"

Ondergetekende, Olivier Bronselaer, stichter van de extreem-rechtse politieke beweging Protest, heeft met ontzetting kennis genomen van de vervroegde vrijlating van Michelle Martin, die slechts mogelijk is gemaakt met de hulp van de "Arme Klaren" van Malonne, die zich bereid hebben verklaard om de ex-vrouw van Marc Dutroux onderdak te verlenen. (Ter herinnering: Martin is wegens schuldig verzuim medeverantwoordelijk voor het misbruik en de dood van vier kinderen en het misbruik van twee andere kinderen).

Indien iemand van mijn politieke strekking ooit in België de hoogste macht zou verwerven dan zou de dame in kwestie nooit ofte nimmer gebruik kunnen maken van de wet op de vervoegde invrijheidsstelling, de wet Lejeune, die wij simpelweg zouden afschaffen. Meer zelfs: onder ons bestuur zou het mogelijk moeten zijn om iemand als Michelle Martin te veroordelen tot zes maal levenslang, één keer levenslang voor elk slachtoffer, zonder uitzicht op vrijlating, laat staan vervroegde vrijlating.

Ook het zogenaamde tekort aan gevangenissen om dergelijke veroordeelden opgesloten te houden is voor ons een non-issue: onder ons bestuur zouden wij langgestraften zoals Martin en Dutroux verplicht tewerkstellen als dwangarbeiders, bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe gevangenenissen, die op die manier goedkoop kunnen worden gerealiseerd. Nu te horen dat de kloosterzusters der Arme Klaren, althans die van Malonne, in de bres springen voor iemand als Michelle Martin, die ikzelf zie als een verpersoonlijking van het Kwade, is voor mij een brug te ver en onbespreekbaar.

De nonnen beweren te handelen uit 'christelijk mededogen', maar dan wel één van de verkeerde soort: hun mededogen zou juist moeten uitgaan naar de slachtoffers van Dutroux en niet naar de daders, wiens misdaden zo gruwelijk zijn dat men ze makkelijk als handlangers van de duivel kan zien.

Eerder al gaf een ander klooster een totaal verkeerd signaal af door een monster als Roger Vangheluwe in bescherming te nemen, de homoseksuele bisschop die tal van jongens in hun kindertijd zou hebben aangerand. Dat een tweede klooster nu dezelfde weg wil opgaan door iemand als Michelle Martin te helpen vervroegd vrij te komen is een provocatie van jewelste en een "oorlogsverklaring" aan alle katholieken die met ernst hun religie willen beleven. Ik heb mij dan ook voorgenomen om hun kwalijke beslissing te dwarsbomen door de zusters te dreigen met een actie met verstrekkende gevolgen: een campagne die alle katholieken in België én daarbuiten zal oproepen om zich te laten ontdopen en de Kerk finaal de rug toe te keren -uit te treden als het ware- als de nonnen bij hun beslissing blijven om Martin in hun midden op te vangen. De campagne zal van start gaan van zodra Martin haar cel mag inruilen voor haar kloosterverblijf en zal er in bestaan dat er onder de gehele bevolking op legale wijze tienduizenden voorgedrukte brieven met het verzoek tot 'ontdoping' zullen worden verspreid waarop burgers slechts hun naam hoeven in te vullen, waarna zij ze kunnen versturen naar hun bisdom. In de brief zal verwoord staan dat de burger zich wenst te laten ontdopen omwille van het feit dat de Arme Klaren een volksvijand nr. 1 zoals Martin willen opvangen en de burger zich daarmee niet kan verzoenen, in die mate dat een afscheid van de Katholieke Kerk zich opdringt als voor de hand liggend.

In een eerste fase hoop ik met deze campagne te bereiken dat minstens tienduizend mensen de Kerk verlaten als de Arme Klaren hun besluit niet intrekken. Als mijn campagne een succes wordt zal ik bekijken of het de moeite loont om een wetsvoorstel in te dienen dat het mogelijk moet maken om het aandeel belastinggeld dat in de vorm van subsidies naar de Katholieke Kerk vloeit te laten herleiden tot een strikt minumum, tegen de tijd dat haar aanhang dankzij mijn actie drastisch zal zijn geslonken.

Ik dien te benadrukken dat ik mijn actie ten zeerste betreur (indien de Arme Klaren mij zouden dwingen haar uit te voeren), maar desgevallend wel noodzakelijk vind, vanuit mijn christelijke mededogen met de slachtoffers en zwaar getroffen families van de affaire Dutroux, die alle Belgen met een geweten en het hart op de juiste plaats met een trauma heeft opgezadeld.

Laat ik vooropstellen dat ik altijd de conservatieve lijn van het Vaticaan heb verdedigd, tégen abortus en tégen het homohuwelijk en de adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht, en dat ook altijd zal blijven doen, ook al zou de Kerk mij door haar gedrag van zich afstoten. Ook ben ik er trots op ooit de zegen van wijlen Paus Johannes-Paulus II te hebben mogen ontvangen. Ik vraag mij af in hoeverre hij en Zijn opvolger Benedictus XVI achter de beslissing van de Arme Klaren zouden staan om een misdadigster van de ergste categorie een hand boven het hoofd te houden. In dat verband roep ik de bevolking ook op om een aparte brievenactie te starten met de huidige Paus in Rome als geadresseerde, waarin protest wordt aangetekend tegen de zusters van Malonne en er bij de Paus wordt aangedrongen op hun 'excommunicatie'.

Ik roep de zusters van Malonne dan ook met aandrang op om een activist als ik liever te vriend te houden dan als vijand uit te kiezen en dus af te zien van hun krankzinnige en ketterse besluit om Michelle Martin te verwelkomen en zo haar (vervroegde) vrijlating mogelijk te maken.

Blijven zij volharden in de boosheid dan zie ik het als mijn plicht om de bevolking op te roepen om alle banden met deze religie, waarvan de nonnen beweren het uithangbord te zijn, namelijk het katholicisme, defnitief door te knippen door zich te laten ontdopen. Ook mijn eigen brief met het verzoek mij te laten ontdopen ligt klaar en vertrekt met de post richting bisdom van zodra Martin het klooster mag betreden.

Wij dienen ons te realiseren dat de Kerk zich door dit soort van drieste interventies van haar kudde gelovigen vervreemdt terwijl zij niet het monopolie heeft op christelijke erediensten: er bestaan -apart van de Katholieke Kerk en de Islam- wel degelijk andere religies die God en Christus erkennen en die voor afvallige katholieken een waardig alternatief kunnen bieden.

Ik ben benieuwd om te vernemen wat de zusters Clarissen het belangrijkste zullen vinden: de toekomst van de Kerk, die al langer onder vuur ligt vanwege de talrijke seksschandalen met kinderen als slachtoffer, of het welzijn van een onmens als Michelle Martin?

03:38 Gepost door Olivier Bronselaer (oprichter partij PROTEST) / U KAN EEN REACTIE PLAATSEN OP DIT BERICHT in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |